Restauraties St Vituskerk

De kerk dateert uit de 12e eeuw en was oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus.

Van de oorspronkelijk romaanse kerk resteert alleen nog de toren met een gedeeltelijk behouden gereduceerd westwerk. Dit deel van de kerk is opgetrokken in tufsteen. In het eerste kwart van de 13e eeuw brak men de oostelijke muur van het tufstenen schip af en verlengde men de kerk met een bakstenen koor. In 1808 had een volgende ingrijpende verbouwing plaats. De noord- en zuidwand van het schip werden afgebroken en weer opgebouwd in baksteen, waarbij de nieuwe wanden voorzien werden van grote rondboogvensters. Ook het koor werd van dergelijke vensters voorzien. Tijdens een restauratie werden deze weer vervangen door gereconstrueerde romaanse vensters.

Restauraties:

1e kwart 13e eeuw: afbreken oostelijke muur tufstenen schip, verlengen kerk met bakstenen koor,

16e eeuw: tufstenen schip vervangen door baksteen.

1808: nogmaals vervangen van bakstenen schip. Gebouw herstellen en moderniseren.

1957: grote restauratie voltooid, ingebruikname zondag 14 april 1957.

De laatste restauratie dateert van 2010: dakpannen dichtgesmeerd, voegwerk schip, stucwerk weggehaald (achter) ,rest vernieuwd, banken opnieuw geschilderd, cv-verwarming aangebracht

Zie promotiefilm:

 

Het kerkorgel werd in 1866 gebouwd door Geert Pieters Dik (1799-1870) en is het enige orgel van zijn hand dat nog bestaat. Het heeft één klavier. Hij was een Nederlandse orgelmaker die in 1834 voor zichzelf begon. Hij was orgel-, piano- en meubelmaker gevestigd in de stad Groningen. 

Andere onderdelen in de kerk: herenbanken 18e eeuw, preekstoel van 1829. Kerkvloer met diverse zerken waaronder die van Harrit Bensema (1612) boer van de Bensemaheerd in het westen van Doezum,  Amse Eewes waarvan we niets weten(1628) en Johan Polman (1653) en Anna van Ewsum, een andere zerk is die van Weyt Sickema (grietman) en zijn vrouw Tjauck Iwema uit het oude Iwemagelacht uit Niebert. Niet in de kerk maar wel behorend bij de kerk: een sarcofaag.

Agenda

GemeenteGroeiGroep
21 maart 2018 20:00 -
Catechese 12 t/m 14
25 maart 2018 09:30 -
Koffieochtend
04 april 2018 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. -- Matteus 19:13-15