Algemeen

Algemene informatie over de Protestantse Gemeente Doezum

Bereikbaarheid en aanwezigheid Ds. Minnaard

Vrije dagen en vakanties:

Algemeen:

Tijdens schoolvakanties ben ik niet aanwezig. Hebt u mij dan toch nodig dan weten de wijkouderlingen en de scriba mij te bereiken.

Hebt u mij tijdens afwezigheid dringend nodig dan ben ik telefonisch bereikbaar en ook per email kunt u mij bereiken. Ik ben beschikbaar voor crisis situaties en overlijden tijdens vakanties. Als u dan belt of mailt zult u een bericht krijgen dat ik er niet ben. Dan kunt u het beste contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. Zij helpen u dan verder. 

Wijkouderlingen:

*Fam. Reitsma (0594-613747) of

*Fam. Zwama (0594-658047) en de

Scriba: Dieta Stokroos (0594-612998.)

Zie bij wijkverdeling voor uw wijkouderling.

Beste Gemeenteleden,

Hieronder zal ik voor u op een rijtje zetten waar en wanneer u mij kunt bereiken. Voelt u zich welkom om voor een gesprek, een afspraak, overleg of vragen langs te komen of contact met mij op te nemen.

Mijn werkkamer is in de Pastorie (Provinciale weg 79). Als de vlag  uithangt ben ik aanwezig en bent u welkom. Wanneer de vlag er niet hangt ben ik er niet of komt het even niet uit dat u langs komt. Dan ben ik bijvoorbeeld in gesprek.  Als u de vlag ziet hangen kunt u zich dus altijd welkom voelen.

Normaal gesproken werk ik op:

-maandag,

-dinsdag,

-donderdag en

-vrijdag tussen 09:15-13:45 en maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond tussen 20:00 -22:00. Tijdens de schoolvakanties kunt u het best op de website kijken voor een overzicht. Naast de deur van de Pastorie hangt ook een prikbord met informatie.

Mijn telefoonnummer is:

0623061015. Als ik niet kan opnemen kunt u uw telefoonnummer inspreken, dan bel ik onder werktijd terug.

Maar moet u mij dringend spreken dan kunt u mij altijd via de wijkouderlingen bereiken. Zij weten mij ook thuis en buiten werktijden te bereiken. Zij zorgen dan dat ik contact met u opneem.

Mijn mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u me dringend nodig hebt, geef het aan in het onderwerp van de mail, dan neem ik zo snel mogelijk (telefonisch) contact met u op.

U kunt mij natuurlijk ook gewoon aanspreken als ik door het dorp fiets. Mocht u mij nog niet herkennen, hieronder staat een foto.

 

 

 

Wie wil weten wat het thema van de komende dienst is, wil zien wat de kinderen tijdens de dienst gedaan hebben of op de hoogte wil zijn van de activiteiten die uw predikant organiseert kan terecht op facebook: 

Voor meer informatie: zie ook mijn facebookpagina 

www.facebook .com/christel.minnaardmuller

Hebt u geen facebook?

Stuur dan uw mobiele telefoonnummer naar dit email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U wordt dan opgenomen in de Kerkapp van Doezum en ontvangt berichten, foto’s en informatie van uw predikant. 

 

 

Met vriendelijke groeten,                 Ds. Christel Minnaard

Adressen De Haven en St. Vitus-contact beheerder

Adres kerkgebouw De Haven, 1e foto: Perastraat 13 te Doezum tel: 0594-612646. B.G.G.:612558 (Beheerder)

Agenda beheer gebouwen:

*Fam.J. Stol, adres: Perastraat 9, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefoon: 0594-612558, ze zijn ook het aanspreekpunt voor vastleggen van vergaderingen e.d. in`t Anker of Jeugdhonk.

Adres kerkgebouw St. Vitus, 2e foto: Provincialeweg 65 te Doezum tel: 06-24669537.

Over ons

Algemeen

Doezum is één van de acht dorpen in de gemeente Grootegast en telt ruim 1100 inwoners. Voor informatie over ons dorp en de burgerlijke gemeente verwijzen wij u naar de volgende sites: www.dorpdoezum.nl en www.grootegast.nl.

 PKN gemeente Doezum.

PKN  Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en deze gemeente telt op 1 september 2017 498 geregistreerde leden, waarvan 211 belijdende leden, 204 doopleden en 83 ongedoopt of meegeregistreerd. (1 september 2016 was dit 497)

De diensten worden beurtelings gehouden in de twaalfde eeuwse ‘Sint Vituskerk’ en 1x per maand in ‘t Anker, welke is gebouwd in 1962.

De leeftijdsopbouw van de gemeente ziet er als volgt uit:

Leeftijd

2013

0 tot 20

21%

21 tot 40

21%

41 tot 60

29%

61 tot 80

25%

81 tot100

3%

Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan het leiden van `t Kraaiennest (nevendienst voor kinderen tot 6 jaar), het verzorgen  en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

Ontwikkeling.

Onze gemeente is geen gemeente die alles wil laten blijven zoals het is, maar die ook niet kiest voor vernieuwen om het vernieuwen. Zij zoekt naar functionele en zinvolle vernieuwingen voor jong en oud. Waardering voor het voorgeslacht houdt niet in dat in de kerkdienst alles moet verlopen zoals het vroeger ging. Onze gemeente streeft er naar verscheidenheid in geloofsbeleving de ruimte te geven zodat alle leden zich ‘thuis’ voelen. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend.

Eredienst

In de erediensten staat het Woord van God centraal. We zoeken daarin naar de beleving van Gods liefde en richtlijnen voor ons leven. Dat wil zeggen:  geen tijdloze preken  maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen datgene wat in de bijbel staat en de praktische toepassing van vandaag.

Er wordt elke zondag een dienst gehouden. 

Structuur en beleid.

De kerkenraad bestaat op 31 augustus 2016 uit 15 leden. De vergaderingen worden voorbereid door de preases en scriba. 

Voor elke wijk is een wijkteam samengesteld bestaande uit ouderling, diaken,  kerkrentmeester en wijkmedewerkers.

Daarnaast bestaan er vele werkgroepen en commissies.

De kerkenraad wil bevorderen dat onze gemeente levend en vitaal blijft, een gemeente waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

In het in 2009 vastgestelde beleidsplan wordt aangegeven dat de komende jaren  bijzondere aandacht zal worden besteed aan:

 • Kennis en bezieling

 • Kern en identiteit

 • Inhoud jeugdwerk

 • Relatie met actuele thema’s

  Daarnaast zijn in 2012 huiskamergesprekken gehouden onder de benaming  ‘Running diner’. Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van speerpunten. Deze zijn vastgelegd in het document ‘uitkomsten Running Diner’.

   

  Visie Protestantse Gemeente Doezum: (zoals besproken op gemeenteavond april 2016)

  Onze gemeente wil een actieve, laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn waarin wij:

  *God en elkaar ontmoeten.

  *Naar vermogen in en door Gods Geest meewerken aan Gods Koninkrijk door in de veranderende wereld oog en oor te hebben voor wat de wereld (schepping) nodig heeft.

  *Vanuit bewogenheid en gemeenschapszin ons geloof verdiepen en handen en voeten geven.

  Sleutelwoorden:

  *Meebewegen met de wereld, vanuit de vraag aanbod ontwikkelen.

  *Geloofsverdieping.

  *Bewogenheid.

  *Uitnodigend / laagdrempelig.

  *Gemeenschapszin.

   

Agenda

Vergadering KIA Diaconie
21 januari 2019 20:00 -
Vergadering Eredienstencomm.(Preekrooster 2019)
22 januari 2019 20:00 -
Catechese
27 januari 2019 09:30 - 10:30
Taakgroep 40 dagen-Pasen
28 januari 2019 20:00 -
Vergadering Eredienstencomm.Preekrooster 2019,2e
29 januari 2019 20:00 -
Vergadering Coll.Kerkrentmeesters
29 januari 2019 20:00 -
Koffieochtend-stamppotbuffet
05 februari 2019 10:00 -
Voorjaarsconcert Westerlauwers Mannenkoor
16 februari 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

 • De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. -- Romeinen 8:16-17