Algemene informatie

Rekeningnummers kerken: Let op! nieuwe rekeningnummers.

Vaste vrijwillige bijdrage                            NL05FLVB 0635 8063 12

                                                               t.n.v. College van Kerkrentmeesters

                                                               Protantse Gemeente Doezum

 

Collectebonnen                                              NL89 RBRB 0931 2964 98

                                                                     t.n.v. Protestantse Gemeente Doezum

Collectebonnen kunnen worden afgehaald bij: Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn., Marktplein 9 te Grootegast.

Restauratiefonds St. Vituskerk              giro 30.14.077

                                                          bank 32.37.20.013

Kerk in Actie                                       NL68 RABO 0323 7462 25

World Servants Groep;

Surhuisterveen-Doezum                         NL64RABO0126758794  t.n.v.: Jeugdraad inzake World Servants.

 

Collectes gemeentebreed

Januari                                                         Actie Kerkbalans

week voor Pasen                                           Paascollecte

September                                                    Solidariteitskas

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. -- Judas 1:20-21