Verhaal voor de kinderen- De dikke bijbel

(om zelf te lezen of voor te lezen.) 

 De dikke bijbel

Op de preekstoel ligt een dik boek, een hele dikke bijbel.

Meestal wordt er niet uit gelezen, dat is raar. Toch ligt het boek er niet voor niets.                                     

Het probeert de mensen in de kerk iets duidelijk te maken. Want waarom kom je naar de kerk? Om elkaar weer eens te zien? Voor de gezelligheid? Ja, maar er is meer.

Je komt ook naar de kerk voor God. Je komt om Hem te loven en te aanbidden, want Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft jou gemaakt, je bent van Hem. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere mensen, voor de hele wereld. Nee, niet alle mensen komen naar de kerk, niet iedereen gelooft, niet iedereen beseft dat hij/zij God moet aanbidden. Maar gelukkig zijn er mensen die dat wel weten, dankzij God. Samen met hen kom je voor God naar de kerk. Hij is er ook, in de kerkdienst ontmoet je Hem.

Je kunt God niet zien in de kerk. Maar je kunt Hem wel horen, je kunt Hem voelen, aan alles merk je dat Hij er is. En eigenlijk kun je in de kerk wel íets van God zien. Kijk maar naar dat dikke boek op de preekstoel, die bijbel. In de bijbel lees je van alles over God. Door de Bijbel vertelt Hij ons wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet. Er zijn kerken waar ze aan het begin van de kerkdienst de Bijbel binnendragen. Zo laten ze zien dat we in de kerkdienst God ontmoeten. Meestal ligt de Bijbel gewoon op de preekstoel, of op een tafel voorin de kerk. Dat betekent dus: de Here God is in de kerk. De kerkdienst is nog niet eens begonnen maar je weet al wel waarom je in de kerk zit. Samen met elkaar, samen met de Here God.

Wat denk je, zou de dominee voortaan niet beter uit die dikke bijbel kunnen lezen, in plaats van uit een kleintje die je nauwelijks kunt zien. 

Agenda

Vergadering KIA Diaconie
28 mei 2018 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER -, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? -- Jesaja 43:11-13