Kom in de kring -Jeugdwerk- Verhaal kinderen

Hallo allemaal,

 

Voor de eerstvolgende keer Kom in de Kring, datum zie bij kopje ``Diensten``.

7 juli is de eerstvolgende keer.

en daarna:

????.

 

Groeten, ``Kom in de kring``- leiding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verhaal  voor de kinderen    (om zelf te lezen of voor te lezen.)

 

Een beeld van goud

Stel je voor dat je zelf een kerkdienst zou moeten bedenken. En dan zonder dat je ooit in de kerk bent geweest. Je weet niet eens dat er zoiets als een kerk is. Je weet alleen dat God bestaat en dat je iets voor Hem wilt doen.

Lastig. Weet je hoe dat zou gaan? Waarschijnlijk ging je eens goed nakijken hoe anderen zoiets aanpakken. Wat doen mensen als ze iets voor iemand willen doen? Ze geven iets, ze organiseren wat. Of ze zetten een mooi standbeeld neer.

Zo ging het in de bijbel ook. In de woestijn bijvoorbeeld, bij de Israëlieten. Die zagen dat andere volken voor hun god een beeld maakten, en dat gingen zij dus ook doen. Mooi, zo’n beeld, dan konden ze God tenminste zien. Dat was leuk bedacht door het volk Israël, maar God was er niet blij mee.

Hij had hen net geleerd dat Hij geen beeld wilde.

Toch kun je de Israëlieten wel een beetje begrijpen. Ze zochten naar een voorbeeld en gingen dat nadoen. Andere volken hadden een beeld van hun god

En dus deden zij dat ook. Ze vergaten alleen één ding: zo wilde de Here het niet. Hij is geen door mensen bedachte God. Hij is de enige God, de Schepper van hemel en aarde, zo machtig, dat je van Hem geen afbeelding kunt maken.

De Here weet dat mensen niet zelf kunnen verzinnen hoe ze Hem moeten dienen en daarom vertelde Hij het aan de Israëlieten: een tent in de woestijn, offers op een altaar, geen beelden. De Here liet Mozes precies zien hoe alles er uit moest zien: een tent van geitenhaar en dierenvellen, blauwe en rode kleden bij de ingang en helemaal binnen in een gouden kist met twee engelen op het deksel. Een kandelaar met zeven lampen, een tafel met brood, en iedere dag offers. Een priester met kleurige kleren, prachtige edelstenen en rinkelende belletjes.

 de tabernakel

Stel nu nog eens voor dat je zelf een kerkdienst zou moeten bedenken. Zou je nu nog zomaar iets doen, iets wat je afkijkt van een ander? Of zou je eerst eens proberen te ontdekken wat God zelf wil? Dat laatste is het beste.

God is niet zomaar iemand, Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Het is niet genoeg om zelf iets moois voor Hem te bedenken, we moeten eerst naar Hem luisteren om te weten te komen wat Hij wil. Zo moest Israël het doen in de woestijn.

Zo hebben de mensen het daarna altijd gedaan en zo doen ze het nog steeds.

 

Dieta Stokroos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeugdwerk 2019: Catechese 12 t/m 16, en 16 jaar en ouder: De Eerste Verdieping.

 Info volgt tzt.                                                                             

Agenda

Vergadering Kerkrentmeesters
24 september 2019 20:00 -
Koffieochtend vrouwen in Grootegast
02 oktober 2019 09:30 - 11:30
Interactieve presentatie
03 oktober 2019 19:15 - 21:30
Communiceren! Maar hoe?
03 oktober 2019 19:15 - 21:30
Vrijwilligers avondbarbecue
05 oktober 2019 20:00 -
Vergadering kerkenraad
07 oktober 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. -- 2 Kronieken 20:6