Collecte missionair werk en kerkgroei 6 mei.

Help de nieuwe kerk in hartje Deventer.

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. De kerk is uit de levens van veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis van oude bronnen van geloven in de actuele maatschappij. Middenin het stadsgewoel en vanuit de oude Lebuïnuskerk biedt Vondst mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en bij hun plek in de maatschappij. Met nachtwaken, concerten, debatten en diepgravende leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.

Vondst wil in 2018 graag nog meer mensen bereiken met een programma van bezieling, creativiteit en vernieuwing.

De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan !

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 mei wordt er gecollecteerd voor de zending

Versterk de kleine kerken in Bangladesh

In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld

naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden.

Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.

 

Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Agenda

Vergadering KIA Diaconie
28 mei 2018 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER -, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? -- Jesaja 43:11-13