Kerkomroep

Informatie van over de Kerkomroep

Uitzendingen erediensten

 

 

 

 

 

Via Radio Westerkwartier Zondag van 16.30- 18.00 uur. FM kabel: 105,9 Mhz. FM Ether: 105,3 Mhz.

8 juli: PKN Aduard.

15 juli: Hervormde gemeente Dorkwerd.

22 juli: Chr. Gereformeerde kerk Kornhorn.

29 juli: Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen.

 ---------------------------------------------------------------------

  5 aug.: Protestantse gemeente Marum-Noordwijk.

12 aug. :Protestantse gemeente Lutjegast.

19 aug. :Gereformeerde kerk vrijgemaakt Grootegast.

26 aug.: Protestantse gemeente de Wilp-Siegerswoude.

 

Orde van dienst, zie ook op de website: www.kerkomroep.nl 

  

 Overzicht van een standaard dienst in Doezum:

-Lied voor de dienst.

 

-Welkom door de Ouderling

 

-(Intochtspsalm)

 

-Votum en groet.

 

-Verootmoedigingsgebed,

 

eventueel met Leefregel, Genadeverkondiging en/of Kyriëgebed, voor de nood van de wereld met eventueel Gloria.(witte zondagen)

 

-Gebed om de Heilige Geest /Zondagsgebed.

 

-Lezingen en liederen. (We maken gebruik van lectoren.)

 

-Verkondiging

 

-Geloofsbelijdenis

 

-Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader.

 

-Collecte

 

-Slotlied.

 

-Zending en Zegen afgesloten met gezongen amen.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. -- 2 Korintiers 8:9