Kerkomroep

Informatie van over de Kerkomroep

Uitzendingen erediensten

 

 

 

 

 

Via Radio Westerkwartier Zondag van 16.30- 18.00 uur. FM kabel: 105,9 Mhz. FM Ether: 105,3 Mhz.

  4 maart

Protestantse gemeente de Wilp/Siegerswoude.

11 maart

Protestantse kerk Doezum.

18 maart

Chr. Gereformeerde kerk De Wilp Siegerswoude-de Wilp.

25 maart

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Marum.

1 apr.

Geref. kerk Vrijgemaakt Leek

 

Noot: Nog geen nieuw rooster gekregen over april

van Radio Westerkwartier.


Orde van dienst, zie ook op de website:
www.kerkomroep.nl 

  

 Overzicht van een dienst in Doezum:

-Lied voor de dienst.

 

-Welkom door de Ouderling

 

-(Intochtspsalm)

 

-Votum en groet.

 

-Verootmoedigingsgebed,

 

eventueel met Leefregel, Genadeverkondiging en/of Kyriëgebed, voor de nood van de wereld met eventueel Gloria.(witte zondagen)

 

-Gebed om de Heilige Geest /Zondagsgebed.

 

-Lezingen en liederen. (We maken gebruik van lectoren.)

 

-Verkondiging

 

-Geloofsbelijdenis

 

-Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader.

 

-Collecte

 

-Slotlied.

 

-Zending en Zegen afgesloten met gezongen amen.

Agenda

Koffieochtend
02 mei 2018 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst