Pinksterfeest Veenklooster 2018

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2018. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.

Hoop doet leven!

Het thema is dit jaar “Hoop doet leven”. Iedereen hoopt wel eens ergens op. Op mooi weer tijdens de vakantie, op een overwinning bij een wedstrijd of op een goede afloop van een zware operatie. In de Bijbel lezen we over een ander, fundamenteler soort hoop: de hoop dat ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods hand valt.

We vieren met Pinksteren dat Onze Vader ons niet alleen wil laten aanmodderen in het leven. Sterker nog, Hij wil zijn liefde en troost aan ons geven door de werking van de Heilige Geest in ons leven. Een leven vol hoop (1 Petrus 1:3-4).

Het programma van het Pinksterfeest Veenklooster 2018 laat op allerlei manieren zien, horen en voelen wat die Hoop voor ons mag betekenen. Doet u mee?

We roepen u op om als gemeente met ons dit feest te vieren en zo de spirit van de kerken in onze regio zichtbaar te maken. Doet u daarom mee?

De organisatie van het Pinksterfeest kost jaarlijks meer dan € 40.000,-. Wij zijn zo vrij aan u een bijdrage van minimaal € 100,- te vragen. Mogen we in 2018 ook op uw bijdrage rekenen? Uw gift is welkom op

IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI).

In de Pinksterfolder staan alle activiteiten van het gehele Pinksterweekend overzichtelijk op een rij. Net als vorig jaar laten wij de folder huis-aan-huis verspreiden in de regio Noordoost Fryslân (gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) en

een deel van Groningen (Grootegast, Lutjegast, Opende, Doezum, Grijpskerk, en Visvliet). We ontlasten zo u als kerk en hopen bovendien op een doeltreffend bereik.

Meer informatie en promotiemateriaal is te vinden op www.pinksterfeest.com.

Tot slot:

Uiteraard is naast praktische steun ook uw gebed voor ons als bestuur, onze vrijwilligers en bezoekers hard nodig.

 

Graag hopen wij u te zien in Veenklooster om het Pinksterfeest 2018 met ons te vieren!

Met vriendelijke groet,

 

Lieuwe Bijleveld, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster;

zie ook het programma in het Kompas.

Agenda

Vergadering KIA Diaconie
28 mei 2018 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER -, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? -- Jesaja 43:11-13