De Schakel

Kerkgangers na Pasen

 

Komend uit de kerk

 nog vol van wat ze hoorden,

 verkondigd door de

 opgetogen predikant

 voelen ze

 vernieuwd, herboren

 een diep versterkte band met

 de verrezen liefdevolle Heer.

 

 Ze groeten blij wie hen passeren

 ontsluiten sloten van hun fiets,

 uiten hun vreugde

 tussen uitlaatgassen,

 omzeilen glansrijk

 glas langs de terrassen.

 

 De kracht van overwonnen dood

 doet Zijn nabijheid stralen,

 het leven ademhalen

 op wegen van geloof en hoop,

 ze rijden in de wereld

 met opgewekt gemoed

 de warme gloed van Pinksteren

 vol overtuiging tegemoet.

 

Foppe en Ettie Eringa geven de schakel door aan Auke en Siepie Helmus.

Agenda

Vergadering KIA Diaconie
28 mei 2018 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER -, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? -- Jesaja 43:11-13