De Schakel

Onderstaand gedicht is geschreven door Johan van Dijk

 

In de natuur ontmoet ik U

Als ik door de natuur wandel en zo om mij heen kijk,

Dan verbaas ik mij telkens weer.

Over de verfijnde details van uw schepping Heer,

En geniet ik met volle teugen van dit aardrijk.

 

Prachtige kleuren, de regenboog als teken van uw verbond,

Het maakt op mij een diepe indruk.

Genietend van uw schepping ervaar ik levensgeluk,

In de natuur ontmoet ik U heer, uw Geest gaat hier rond!

 

Sommige mensen geloven dat dit alles door een oerknal is ontstaan,

Of dat dit door een nog ander natuurlijk fenomeen is gerealiseerd.

Ik geloof dat het in alle gevallen door U is geregisseerd,

En dat uw hand leidend is in het feit dat dit natuurschoon kan bestaan.

 

Met dit fantastische doorkijkje in ons aardrijk,

Erken ik U als ontwerper van deze wonderpracht.

Wie anders beschikt er over deze scheppingskracht?

Hoeveel mooier nog zal het straks zijn in Uw koninkrijk!

 

Gjalt en Aukje geven de schakel door aan Lieuwe en Hennie Lindeboom.

Agenda

Vergadering Kerkrentmeesters
27 november 2018 20:00 -
Adventsconcert Westerlauwers mannenkoor
09 december 2018 16:00 -
Muziek en beeld rondom Kerst
11 december 2018 19:45 -
Stiltewandeling in de ochtend
12 december 2018 09:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. -- Efeziers 3:14-17