De Schakel

 Eenheid of eenzaamheid?

Maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn…

(Filippenzen 2:2)

  

 Eenheid van Gods kinderen is geen optie, geen luxe, maar een must.

De oecumene van het hart is een verlangen van Gods hart!

Eenheid maakt Hem blij.

We hebben elkaar meer nodig dan we denken.

En we hebben elkaar ook veel te bieden.

De veelkleurigheid van de Gemeente

komt meer uit de verf als we naast elkaar gaan staan.

Zolang we tegenover elkaar staan, blijft alles zwart-wit.

Dat betekent niet dat verschillen ons onverschillig laten.

Maar eenheid bij het kruis verdraagt verscheidenheid.

Elkaar verketteren speelt de tegenstander in de kaart.

Hij probeert immers mensen tegen elkaar uit te spelen.

Daarom is het jammer als we beter weten waar we tégen, dan waar we voor zijn…

Onszelf sterker maken door ons tegen een ander af te zetten is zwak!

Het maakt ook veel stuk,

want er zijn tien positieve opmerking nodig

om één negatieve te compenseren.

Elkaar veroordelen werkt als een kanker:

het verziekt en verwoest alles wat gezond is.

Het maakt eenzaam.

Bitter.

God heeft heel wat ijzers in het vuur waar wij niet zo warm voor lopen,

                                                    zolang we onszelf steeds maar tot norm stellen.

Maar als we eenheid zoeken, krijgen we het benauwd van gemillimeter.

We willen liever bezig zijn met wat we met elkaar delen.

Want wat je deelt, wordt door God vermenigvuldigd.

Eenheid in hoofdzaken, ruimte in bijzaken, liefde in alle zaken.

Pas als we weten hoezeer we zelf geliefd zijn, kunnen we aanvaarden

dat anderen anders zijn.

Wordt het niet hoog tijd dat we elkaar met nieuwe ogen gaan bekijken?

Zou de geest van God dan niet veel meer ruimte krijgen?

- Door Joh. Vink uit: Geloven in de toekomst –

 

Na het lezen van dit stukje sprak vooral de zinsnede “Eenheid in hoofdzaken, ruimte in bijzaken, liefde in alle zaken” ons heel erg aan. 

Eelke en Grietje de Jong geven de Schakel door aan Job en Grietje Jager. 

Agenda

Koffieochtend
07 maart 2018 10:00 -
De Volgende verdieping -Catechese voor 14 jaar en ouder
18 maart 2018 10:50 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. -- Jakobus 4:7-8