Invulling vacatures

Invulling vacatures:

De kerkenraad maakt zich ernstige zorgen omtrent de invulling van vacatures die in 2018 binnen de kerkenraad ontstaan.

De situatie binnen de kerkenraad van onze kerkelijke gemeente in 2018:

 

Aftredend zijn de volgende ambtsdragers:

Minze van Dijk – diaken / preses

Feikje van Dijk – diaken / secretaresse KIA / Diaconie

Truus van der Wier – wijkouderling

Halbe Donker – diaken / voorzitter KIA / Diaconie

Eddy de Jong – diaken

 

Blijven over: scriba Dieta Stokroos

                       Wijkouderling echtpaar Ruurd en Dieuwke Reitsma,

                       Wijkouderling echtpaar Tamme en Ali Zwama

                       Ouderling-kerkrentmeester Pieter Kloosterman,

                       Ouderling-kerkrentmeester Lieuwe Lindeboom

                       Ouderling-kerkrentmeester Gerry Donker.

                       Predikant ds. Minnaard

 

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 pastorale wijken.

Dat houdt in dat de wijkouderlingen plm. 75 adressen in hun wijk hebben. Dit is erg veel!

Gelukkig zijn er wel een aantal wijkmedewerkers, maar ook die hebben relatief veel adressen onder hun hoede. Om het werk van wijkouderlingen en wijkmedewerkers te verlichten zouden we ook graag nog enkele wijkmedewerkers erbij willen hebben.

Kortom: de nood is hoog!

We hebben wel geld, maar geen mensen die zich beschikbaar stellen voor het kerkenwerk!

Dit was ook zo in Kornhorn. Met daar als gevolg kerksluiting!

Dit kan ook gebeuren in Doezum en dit gegeven is misschien wel dichterbij dan we denken.

Vacature preekvoorziener:

Mevrouw Veenstra – Hoeksema heeft te kennen gegeven dat zij per 1 januari 2018 stopt met haar werk als preekvoorziener.

Voor 2018 zijn alle predikbeurten door haar ingevuld. Daar zijn we dankbaar voor, want het is een heel werk om dit voor elkaar te krijgen.

Op korte termijn hebben we iemand nodig die als preekvoorziener aan de slag gaat om de diensten voor 2019 ingevuld te krijgen.

 

De kerkenraad

Agenda

De Kloosterzingers-Bijbelzondag
29 oktober 2017 11:00 -
Koffieochtend
01 november 2017 10:00 -
Vergadering Kerst taakgroep
07 november 2017 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. -- Romeinen 5:7-9