Invulling vacatures

Oproep voor chauffeurs kerkauto:

Op dit moment maken twee gemeenteleden gebruik van de kerkauto. Er zijn momenteel 8 chauffeurs,  die per toerbeurt, er voor zorgen dat deze gemeenteleden de kerkdienst kunnen bezoeken. Een van de chauffeurs heeft te kennen gegeven met ingang van het nieuwe seizoen te willen stoppen. We zijn dus op zoek naar tenminste één nieuwe chauffeur die 1x per 8 weken wil rijden.

Aanmelden kan bij Feikje van Dijk, tel: 614374.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invulling vacatures:

De kerkenraad maakt zich ernstige zorgen omtrent de invulling van vacatures die binnen de kerkenraad ontstaan.

De situatie binnen de kerkenraad van onze kerkelijke gemeente in 2018:

 

Aftredend zijn de volgende ambtsdragers:

Minze van Dijk – diaken / preses

Feikje van Dijk – diaken / secretaresse KIA / Diaconie

Halbe Donker – diaken / voorzitter KIA / Diaconie

 

Blijven over: Scriba Dieta Stokroos

                       Wijkouderling echtpaar Ruurd en Dieuwke Reitsma,

                       Wijkouderling echtpaar Tamme en Ali Zwama

                       Ouderling - kerkrentmeester Pieter Kloosterman,

                       Ouderling - kerkrentmeester Lieuwe Lindeboom

                       Ouderling - kerkrentmeester Gerry Donker.

                       Wijkcoordinatoren (geen kerkenraadsleden): Dirk en Ria Renkema.

                       Predikant Ds. C.S.A. Minnaard - Muller

 

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 pastorale wijken.

Dat houdt in dat de wijkouderlingen plm. 75 adressen in hun wijk hebben. Dit is erg veel!

Gelukkig zijn er wel een aantal wijkmedewerkers, maar ook die hebben relatief veel adressen onder hun hoede. Om het werk van wijkouderlingen en wijkmedewerkers te verlichten zouden we ook graag nog enkele wijkmedewerkers erbij willen hebben.

Kortom: de nood is hoog!

We hebben wel geld, maar geen mensen die zich beschikbaar stellen voor het kerkenwerk!

Dit was ook zo in Kornhorn. Met daar als gevolg kerksluiting!

Dit kan ook gebeuren in Doezum en dit gegeven is misschien wel dichterbij dan we denken.

Vacature preekvoorziener is inmiddels voorzien:

Mevrouw Veenstra – Hoeksema heeft haar taken overgedragen aan Elske Oldewarris- de Jong, zij zal de diensten vanaf januari 2019 inplannen.Voor 2018 zijn alle predikbeurten door mevrouw Veenstra ingevuld. Daar zijn we dankbaar voor, want het is een heel werk om dit voor elkaar te krijgen. We zijn erg blij dat Elske deze taak van haar wil overnemen.

De kerkenraad.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen. -- 1 Samuel 2:1-3