Verslag opknapbeurt kerkenterrein Doezum in 2013

Gelukkig heeft Doezum veel vrijwilligers die zich graag inzetten!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOEZUM – Het kerkterrein rondom de St. Vituskerk in Doezum wordt hersteld en opgeknapt. In de september van 2013 werd hiermee begonnen, inmiddels is de klus voor zo’n 75% procent geklaard. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. 

De voorbereidingen voor het herstel zijn in de winter 2013-2014 gedaan.  Mede door de zachte winter en het vroege voorjaar kon in 2014 al snel met het werkelijk herstel worden begonnen.

De benodigde financiering voor het herstel is verkregen van Landschapsbeheer Groningen, het Gebiedsfonds Westerkwartier, de gemeente Grootegast, de provincie Groningen, de Rabobank, het Prins Bernard Cultuurfonds en de PKN-gemeente Doezum.

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers bij het herstel betrokken om zo mogelijk te maken het project binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Zij hebben inmiddels 870 uur gewerkt aan de herstelwerkzaamheden.

Door de mooie en lange zomer kan op dit moment dan ook al worden vastgesteld dat zo’n 75% van het project is gerealiseerd. De meeste grafstenen en -zerken hebben weer een leesbare tekst, de hekwerken om de graven zijn ontroest en geverfd, monumenten zijn rechtgezet en opnieuw gefundeerd en scheuren zijn gelijmd.

Nu, tijdens de wintermaanden ligt het werk stil, maar zodra het weer het toestaat wordt verder gewerkt op het kerkterrein. Het straatwerk en de afzetting van het terrein krijgen nog aandacht, waarbij ook gelet wordt op de toegankelijkheid.

Tot slot zal ruimte tussen de graven nog worden opgevuld met grond. Al deze (extra) werkzaamheden worden mogelijk dankzij de grote inzet van de vele vrijwilligers. Aan het eind van de zomer van 2015 moet het totale werk worden opgeleverd en staat het kerkhof van Doezum er weer netjes bij.

- Zie ook: http://www.defeanster.nl/nieuws/36854/opknapbeurt-voor-kerkenterrein-rond-de-st-vituskerk/#sthash.dIkiguCc.dpuf

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”‘ Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'” Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. -- Exodus 3:14-16