Activiteitenkalender

Activiteitenagenda: ( voor zover bekend) 

Wanneer    

Wie wat

Waar

 

                                                                   

2 december

kerkenraadsvergadering

consistorie

9 december

Vergadering KIA/Diaconie

Bij fam. Donker

11 december

Taakgroep advent en Kerst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. -- Hebreeen 13:15-16