Activiteitenkalender

Activiteitenagenda: ( voor zover bekend)      

Wanneer    

Wie wat

Waar

3 maart

kerkenraadsvergadering

consistorie

9 maart

Vergadering KIA/Diaconie

Bij fam. van Dijk

11 maart

Vergadering Comm. erediensten

 Bij Dieuwke thuis

31 maart

Vergadering CKRM

consistorie

                                                             

 

                                   

 
 
 
 

 

 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. -- Kolossenzen 3:12-14