Activiteitenkalender

Activiteitenagenda: ( voor zover bekend)                                                                    

Wanneer    

Wie wat

Waar

 

                                                                      

7 januari

Gemeentegroeigroep

Bij Ate en Hillie?

7 januari

Vergadering CKRM

 

13 januari

Vergadering kerkenraad

consistorie

20 januari

Vergadering KIA/Diaconie

Bij Jan de Jong

22 januari

Vergadering Comm. erediensten

 Bij Marrit thuis.

28 januari

Vergadering CKRM

consistorie

29 januari

Vergadering Comm. eredienst

 Bij ... thuis?

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Vergadering eredienstencommissie
22 januari 2020 20:00 -
Gemeentegroeigroep
27 januari 2020 20:00 -
Vergadering Kerkrentmeesters
28 januari 2020 20:00 -
Koffieochtend met Stamppotbuffet
06 februari 2020 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst