Paascollecte

PAASCOLLECTE 2020 PKN DOEZUM
 
Rond de paasdagen wordt de jaarlijkse paascollecte gehouden.
Door de huidige omstandigheden lijkt het ons beter deze
collecte via de mail bij u aan te bevelen, dus dit jaar geen
enveloppe met een acceptgirokaart.
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage, waarvan de opbrengst
geheel ten goede komt aan onze eigen gemeente, middels een
bankafschrijving te storten op:
 
rekeningnummer NL89 INGB 0000 951152,
 
graag onder vermelding van ‘paascollecte’.
 
 

Agenda

Vakantie Bijbelweek Sebaldeburen
10 juli 2020 10:00 - 11:00

Dagelijkse bijbeltekst

  • Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. -- Hebreeen 2:10