Vergaderrooster kerkenraad Doezum

 

maand

moderamen

kerkenraad

november

28 oktober

4 november

december

25 november

2 december

januari

6 januari

13 januari

februari

27 januari

3 februari

maart

24 februari

2 maart

april

30 maart

6 april

mei

Dinsdag 28 april

11 mei

Juni

25 mei

8 juni

juli

29 juni

6 juli

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. -- Efeziers 2:4-6