Collecte 3 november:

3 november wordt er gecollecteerd voor de zending.

 

Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De avondmaalscollecte van zondag 10 november is bestemd voor het Bijbeluurtje van de verzorgingstehuizen waar gemeenteleden uit Doezum verblijven.

 

We bevelen beide collectes van harte bij u aan.

Mogen we op uw steun rekenen?

 

Namens de Kia/diaconie alvast bedankt.

Agenda

Eredienstencomm. vergadering
18 november 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10