Nieuwsbrief fam. Kees v.d. Vinne

                                                                                                             

Kaapstad, November 2019

 

Beste mensen,

Een hartelijke groet allemaal vanuit een bewolkt  Kaapstad met een temperatuur van rond de 21 graden. We hopen dat u het goed maakt en inmiddels zijn we alweer het laatste kwartaal van dit jaar ingegaan. De tijd vliegt  voorbij de weken, maanden rijgen zich aaneen en meer dan hoog tijd u weer eens op de hoogte te brengen van ons hier van onder de rook van Kaapstad.  Mijn excuses dat u voor langere tijd niet van ons hebt gehoord.

Dank u wel voor uw liefde en genegenheid aan ons op

verschillende wijze wat we zeer op prijs stellen. Als gezin maken we het goed, Ruth en Joshua hadden onlangs een korte vakantie  en de 2e week van december sluiten ze dit schooljaar af en begint voor hen de zomervakantie. We zijn dankbaar dat ze het goed doen op school en beiden thuis kwamen met een mooi rapport. Als alles goed gaat mag Ruth in het nieuwe jaar aan het voortgezet onderwijs gaan beginnen. Naast school zijn Ruth en Joshua onder andere ook  betrokken geweest als een groep met het instuderen van een musical en de uitvoering daarvan.

 

Nadat Nathan voor een paar jaar bij familie in Botswana en Zambia was is hij nu sinds enige tijd bij ons thuis in Pinelands. Met een schrale  arbeidsmarkt valt het hier niet mee om een baan te vinden.   Fredah is nog steeds deel van een lees groep vanuit onze kerk die iedere week naar een van de minder bedeelde lagere scholen gaan in een ander dorp om daar de kinderen verder op weg te helpen te leren lezen. Verder is het helaas  een lange en frustrerende weg geweest van jaren met de plaatselijke Sociaal Werk Instantie voor Fredah om haar  kwalificatie als sociaal werker in Botswana hier erkend te krijgen. Met hun verontschuldiging kreeg ze eindelijk bericht dat haar kwalificatie is bevestigd en wordt er nu aan haar certificaat daarvan gewerkt   waarna ze op zoek kan gaan naar een baan.

 

Helaas hebben we enige tijd geleden een neef in Botswana verloren die naar het eruit  ziet op gewelddadige wijze om het leven is gebracht  en onderzoeken gaande zijn over het hoe en wat.  Dat is uiteraard een hele klap in de eerste plaats voor de ouders en als gezin als je zoon en broer maar niet thuiskomt van het werk en later te horen krijgt dat hij helaas levenloos is gevonden.   Het brengt uiteraard veel verdriet en pijn voort om je zoon, je broer en neef op zo’n manier te verliezen. Wat zijn we dan bevoorrecht te mogen weten dat Jezus zelfs de dood heeft overwonnen.

 

Ook in de township nabij de Schone Poort en op andere plekken is het helaas onlangs een gekkenhuis geweest daar  verschillende groepen/bendes van jonge mensen, veelal onder gebruik van drugs elkaar en anderen het leven zuur maken. Er is veel rivaliteit tussen de verschillende groepen waarbij men niet schraagt het pistool te trekken en erop los te schieten met als gevolg dat beide partijen mensen hebben verloren. Vele collega’s  wonen in deze wijken  en moet je uiteraard zeer voorzichtig zijn en met name als het donker wordt. Wat een verdriet en pijn dat mensen elkaar aan kunnen doen. Jezus zei in Joh. 10:10: Ik ben gekomen zodat ze leven en overvloed mogen hebben, satan is gekomen om te stelen, te doden en vernietiging te brengen. Het is duidelijk dat satan daarbij bezig is mensenlevens te verwoesten. Een politie man uit ons dorp is daarbij helaas ook om het leven gekomen. Het leger werd zelfs  ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen. Wat een pijn en verdriet voor vele gezinnen en uw gebed word op prijs gesteld.

 

Op de Schone Poort is het doorgaans een en al bedrijvigheid met de vele diensten die we mogen verlenen in en aan de gemeenschap. Ook zijn er kerken die veelal in het weekend gebruik maken van onze ruimtes en daarnaast andere organisaties die er vergaderingen  houden. En zo mogen we als de Schone Poort op verschillende wijze de gemeenschap en daarbuiten van dienst zijn. Ook hadden we enige tijd geleden op nieuw de jaarlijkse Vakantie Bijbel Club waar vele kinderen van de wijken om ons heen naartoe kwamen   om van de liefde van Jezus voor een ieder van hen te horen, om andere kinderen te ontmoeten en contacten te leggen en samen een goede tijd te mogen hebben en zo mogen we door Gods genade op velerlei wijze voor jong en oud een verschil maken.

 

We zijn erg dankbaar dat we zaterdag 12 oktober j.l. de 25e verjaardag van de Schone Poort mochten vieren samen met Toby en Aukje Brouwer de oprichters, het bestuur, genodigden, oud collega’s en vele anderen. Het was zeer bijzonder een deel van de kinderen die op het centrum hebben gewoond te mogen  ontmoetten en samen deze dag te vieren en God de dank en eer te brengen en te bidden voor wijsheid en inzicht in de verschillende programma’s welke de Schone Poort verleend in,aan en voor de gemeenschap. 

 

Gebed

*Wilt u a.u.b. bidden voor wijsheid en inzicht voor de lokale leiders/de politie en de gemeenschap dat de vreselijke zaak van tumult in de townships in de strijd tussen verschillende groepen waarbij helaas meerdere mensen zijn gedood voorgoed ten einde mag komen.                                                                          

 * Bid a.u.b. voor de gezinnen die daarbij geliefden hebben verloren voor troost en bemoediging.                                                                                                                                                                                                     

* We danken God voor Zijn bescherming van de Schone Poort en dat dit zich voort mag zetten.                                    

 * Wilt u ook bidden voor onze familie in Botswana die op gruwelijke wijze hun zoon verloren.                     

* We zijn dankbaar dat Fredah na lange tijd bevestiging heeft gekregen van haar kwalificatie als sociaal werker. * We hebben wijsheid nodig op de weg vooruit met Nathan daar het ook hier  niet eenvoudig is  een baan te vinden. *We danken God als gezin voor zijn goedheid en trouw, Zijn bescherming en bewaring en zijn dankbaar dat de kids het goed doen op school en bidden dat ze dit jaar goed af mogen ronden.

 

Fam. van der Vinne.

 

 

Agenda

Gemeentegroeigroep
27 januari 2020 20:00 -
Vergadering Kerkrentmeesters
28 januari 2020 20:00 -
Koffieochtend met Stamppotbuffet
06 februari 2020 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. -- Jesaja 30:18