Gebedszondag voor de wereld

 
Geachte gemeente, beste diaconie,
 
Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad
en ZOA) roept op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. De
dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In
sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten.
Uw gebed is nodig
Het cluster vraagt kerkelijke gemeentes om zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen als een
gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld en te bidden voor de allerarmsten die
lijden onder de crisis. Via de button hieronder vindt u hiervoor de materialen. Bidt uw kerk
mee?
Zwaar geraakt
Vooral landen waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië, worden
zwaar geraakt door de coronacrisis. Mensen zijn vaak afhankelijk van hun dagelijks werk om
aan een maaltijd te komen. Door de lockdown en beperkende maatregelen kunnen ze niet
naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot
medische zorg en schoon drinkwater voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.
Veel Nederlanders zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de
wereld in onze harten en onze gebeden sluiten.
Klik op onderstaande button voor meer informatie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Informatieblad gebedszondag.
 
Namens de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster,
Dorcas: Leo Visser
EO Metterdaad: Peter Beker
Red een Kind: Andries Schuttinga
Tear: Minella van Bergeijk
Woord en Daad: Rina Molenaar
ZOA: Chris Lukkien
De gebedszondag voor de wereld is een initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster
(Dorcas,EO Metterdaad, Red een Kind,Tear,Woord en Daad en ZOA) en wordt ondersteund
door onder andere ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt, Diaconaat CGK,
EO, Evangelisch 7 Werkverband,IJM, Kerk van de Nazarener, Kom over en help, Leprazending,
Leger des Heils, Light for the World, Micha Nederland, Missie Nederland, Prisma,
Stichting HOE, TWR Nederland & België en Verre Naasten, VPE Zending,
World Vision, Zending en Gemeente.
 
Neem voor meer informatie contact op met Siebrand Wierda, woordvoerder Christelijk
Noodhulpcluster, 06 52658241

Agenda

Vakantie Bijbelweek Sebaldeburen
10 juli 2020 10:00 - 11:00

Dagelijkse bijbeltekst

  • Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. -- Hebreeen 2:10