Watersnoodramp Limburg

In de kerkdienst van zondag 18 juli is er een oproep gedaan om financieel bij te dragen
aan het lenigen van de ergste nood die is ontstaan na de overstromingen in Limburg.
De diaconie zegde toe € 1000,00 extra te geven.
De collecte in die dienst heeft € 63,00 opgebracht. Door gemeenteleden werd € 230,00 overgemaakt.
In totaal is er namens de Protestantse Gemeente van Doezum een bedrag van € 1293,00
overgemaakt aan het Nationaal Rampenfonds.
Alle gevers en geefsters: hartelijk dank.
 
Ds. Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
schreef het volgende gebed:
Laten we bidden voor Limburg en de Limburgers, en alle broeders en zusters in geloof in
deze provincie.
 
Barmhartige God
Met grote bezorgdheid vernemen wij over de overstromingen van de Geul, de Gulpen,
de Roer en de Maas als gevolg van de hevige regenval.
Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten
als gevolg van het hoge water.
Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn,
laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn,
en in onze solidariteit. Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:
De vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming. Laat ze ervaren dat ze niet alleen gelaten worden.
De hulpverleners, de brandweermannen en-vrouwen, de politie, en iedereen die
zich inspant om de problemen het hoofd te bieden.
De mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur in hun werk het water in goede banen te leiden.
De mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland. Neem ze op in het
licht van uw liefde en wees dicht bij hun nabestaanden.
Degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen worden.
Maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar,
geef open harten en handen opdat we er voor elkaar zijn als kinderen van God.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heiland en Broeder,
Amen.
 
 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst