Bezetting KerkInActie / Diaconie

De taak van deze werkgroep is dat zij de gemeente stimuleert om in woord en daad in de samenleving dichtbij en veraf aanwezig te zijn. De Werkgroep behartigd dus de opdracht van de gemeente om in de samenleving van haar Heer te getuigen. In de mondiale samenleving doet zij dit in de combinatie van zending en werelddiaconaat, in de lokale samenleving in de combinatie van missionair gemeente-zijn en binnenlands diaconaat.

Voorzitter/diaken

Halbe Donker

Secretaris/diaken

Feikje Van Dijk

Penningmeesteresse

Leneke Struiksma

Diaken

Feikje van Dijk

Halbe Donker

Minze en Feikje Van Dijk

Kerk In Actie-leden:

Jan-Karst van der Vaart

Sietse-Ruurd Reitsma

Jan de Jong

Agenda

Vergadering kerkrentmeesters
25 februari 2020 20:00 -
Gemeenteavond
11 maart 2020 19:45 -

Dagelijkse bijbeltekst