Corona pandemie nieuws:

Beste mensen,
 
Iedereen volgt natuurlijk het nieuws over het Corona virus. De PKN adviseert kerkdiensten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Nu hebben wij geen 100 mensen in de kerk maar omdat

a. we het virus niet willen verspreiden
b. we relatief veel (kwetsbare) ouderen hebben
c. sommige mensen misschien toch ook al niet komen en het bezoekersaantal dan echt laag wordt
d. we gastpredikanten hebben
  vinden de kerkenraadsleden in meerderheid dat we de diensten van zondag 15, 22 en 29 maart moeten afgelasten. Omdat we niet weten hoe de situatie de volgende week zal zijn, en omdat het aantal besmettingen vermoedelijk nog zal oplopen, laten we ook de gemeenteavond op 18 maart vervallen.

Ook de landelijke kerk heeft de richtlijnen aangepast. Op de website van de Protestantse kerk is het volgende te lezen:

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten.

Ook als dat om kerkdiensten gaat.

Als alternatief voor aanstaande zondag willen we u graag wijzen op het volgende:

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Voor de zondagen 22 en 29 maart verzorgt ds. Maat een meditatie en een gebed. Dit zal u worden toegezonden en zal ook op de website van de kerk worden geplaatst.

Als u weet van mensen die dit bericht niet ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om hen van dit bericht op de hoogte te brengen? Alvast bedankt voor de moeite.

Voor hen die op geen enkele wijze een bericht hebben ontvangen zal er zondag iemand bij de kerkingang staan om de mensen die toch komen, op te vangen en weer naar huis te sturen.

We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze situatie en kunt instemmen met ons besluit.

Met een vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

ds. Maat, preses,

Dieta Stokroos, scriba

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. -- 1 Tessalonicenzen 5:8-9