Luiden van de klokken

De klokken  van Doezum luiden mee                                                                                                                              
  
Veel kerkgemeenschappen hebben besloten om hun deuren te sluiten in verband met besmetting.  Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen momenteel niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.   In deze tijd waarin zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen. Tijdens de dag van het Nationaal gebed, 19 maart j.l., luidden van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van kerken en torens.  Deze roep als teken van hoop en verbondenheid wordt iedere woensdag herhaald. Op dit moment doen er al meer dan 350 kerken en torens mee aan deze actie. Ook Doezum heeft zich hierbij aangesloten.   Waarom klokken luiden?  Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.  Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.  Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar. 
 
In Doezum luidt de klok van zowel de Vitus als De Haven. Dit wordt verzorgd door de kosters Dirk Renkema en Wiebe Swierenga

Agenda

Vakantie Bijbelweek Sebaldeburen
10 juli 2020 10:00 - 11:00

Dagelijkse bijbeltekst

  • Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. -- Hebreeen 2:10