KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Dorcas kledingactie

 

 

De Dorcas kledingactie is weer in Doezum. U kunt uw bruikbare/draagbare kleding  (schoon en heel), schoenen en huishoudtextiel ( bedlinnen, handdoeken, gordijnen) in het Anker, Perastraat 13 te Doezum

 

De inleverdata zijn:

Woensdag 18 april van 18.30 uur tot en met 20.00 uur.

Vrijdag 20 april van 15.00 uur tot en met 17.00 uur.

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Willeke Hut, telefoonnummer 0594-658218 of

Gerry Donker, telefoonnummer 0594-659004 of 06-15967730

 

Inzamelen diverse spullen

In de hal van De Haven en de Sint Vitus kunt u nog steeds:

postzegels, kaarten, brillen, mobiele telefoons en inktcartridges inleveren.

Oude munten kunt u hier ook kwijt.

In 2016 hebben veel mensen zich weer ingezet voor de inzamelingsactie van Kerk in Actie / Gereformeerde zendingsbond (GZB).

Dit heeft resultaat gehad!

De verkopers hebben voor maar liefst € 41.289,-- verkocht aan verzamelaars en handelaren. Dit is een recordopbrengst.

Miljoenen postzegels, duizenden prentbrief- en geboortekaarten, honderden mobieltjes, cartridges en kilo’s oud geld gingen er door de handen van de vele vrijwilligers.

Wat gebeurt er eigenlijk met al dat materiaal wat u inlevert?

U verzamelt thuis, neemt het mee naar onze kerkgebouwen, de RBschool of brengt het op Krijthestraat 35. Vervolgens wordt het ingepakt in grote dozen en gaat het naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht. Door vrijwilligers wordt het uitgezocht, gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop op beurzen en markten.

Daarna kunnen we lezen over de opbrengst.

Een bijdrage voor de zending, die onmisbaar is in het leven van mensen ver weg.

Dankzij de verkoop van uw oude postzegels, kaarten, mobieltjes en oud geld worden wereldwijd partners bijgestaan door KERK in ACTIE en de GZB.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Dieta Stokroos

Collecte Kerk In Actie okt. 2016

Werelddiaconaat 16 oktober 2016 

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking  moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom  de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking  heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorps- bewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen.  Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen  en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen  op de markt.  Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.  

 

Giften

De protestantse Kerk Nederland is een instelling die door de belastingdienst goedgekeurd is als ANBI.

Dit houdt in dat giften aan deze instelling voor u bij de aangifte voor de inkomstenbelasting  aftrekbaar zijn, met andere woorden de belastingdienst betaalt mee aan uw gift. U kunt overwegen uw gift te verhogen met het bedrag wat u van de belastingdienst terug ontvangt.

Dit geldt voor uw vaste vrijwillige bijdrage aan de Protestantse Gemeente Doezum, maar ook voor uw bijdrage aan de diaconie. En ook voor de collectebonnen. 

Agenda

Koffieochtend
02 mei 2018 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst