KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Dorcas Voedselactie

 

Graag willen we de Dorcas Voedselactie weer bij u aanprijzen en u vragen om verschillende produkten van onderstaande lijst te kopen en in te leveren bij de kerk (zoals voorgaande jaren ook gedaan is).

Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Het voedsellijstje

2 x zonnebloemolie (1 plastic literfles)
1 x kilo suiker (kiloverpakking)
3 x kilo rijst (kiloverpakking en liever geen snelkookrijst)
4 x pasta (500 gramsverpakking)
2 x (vruchten)thee
1 x theebiscuitjes
1 x Liga (geen milkbreak)
1 x blik limonadesiroop (geen plastic fles)
2 x groenten in blik (800 gram, geen glas)
1 x vruchten in blik (800 gram, geen glas)
2 x jam
2 x tandenborstel

Inzamelen diverse spullen

In de hal van De Haven en de Sint Vitus kunt u nog steeds:

postzegels, kaarten, brillen, mobiele telefoons en inktcartridges inleveren.

Oude munten kunt u hier ook kwijt.

In 2016 hebben veel mensen zich weer ingezet voor de inzamelingsactie van Kerk in Actie / Gereformeerde zendingsbond (GZB).

Dit heeft resultaat gehad!

De verkopers hebben voor maar liefst € 41.289,-- verkocht aan verzamelaars en handelaren. Dit is een recordopbrengst.

Miljoenen postzegels, duizenden prentbrief- en geboortekaarten, honderden mobieltjes, cartridges en kilo’s oud geld gingen er door de handen van de vele vrijwilligers.

Wat gebeurt er eigenlijk met al dat materiaal wat u inlevert?

U verzamelt thuis, neemt het mee naar onze kerkgebouwen, de RBschool of brengt het op Krijthestraat 35. Vervolgens wordt het ingepakt in grote dozen en gaat het naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht. Door vrijwilligers wordt het uitgezocht, gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop op beurzen en markten.

Daarna kunnen we lezen over de opbrengst.

Een bijdrage voor de zending, die onmisbaar is in het leven van mensen ver weg.

Dankzij de verkoop van uw oude postzegels, kaarten, mobieltjes en oud geld worden wereldwijd partners bijgestaan door KERK in ACTIE en de GZB.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Dieta Stokroos

Voedselbank Westerkwartier

Betreft: uw bijdrage(n) voor de Voedselbank.

Grootegast,  27 december 2016

 

Geachte heer/mevrouw

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Zowel wat betreft het geld als met de door u ingezamelde goederen. Wij zijn er erg blij mee.

Met uw bijdrage kan onze organisatie zich blijven inzetten voor de mensen die een beroep doen op onze Voedselbank.

Om dit in de toekomst te blijven doen, zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en giften. Mogen wij ook in de toekomst op uw steun blijven rekenen?

Mocht u ons pand in Grootegast nog niet hebben bezocht, dan nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen in het depot aan de Bovenweg 23B te Grootegast. U bent de gehele week ’s morgens van harte welkom, met uitzondering van de donderdagmorgen.

Met vriendelijke groet,

Namens alle vrijwilligers van Stichting Voedselbank Westerkwartier:

Jan Oomkes,

Voorzitter bestuur

Collecte Kerk In Actie okt. 2016

Werelddiaconaat 16 oktober 2016 

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking  moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom  de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking  heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorps- bewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen.  Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen  en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen  op de markt.  Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.  

 

Agenda

De Kloosterzingers-Bijbelzondag
29 oktober 2017 11:00 -
Koffieochtend
01 november 2017 10:00 -
Vergadering Kerst taakgroep
07 november 2017 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. -- Romeinen 5:7-9