Kerkelijk Jeugdwerk Doezum

Informatie over\van het Kerkelijk Jeugdwerk Doezum

Kom in de kring -Jeugdwerk- Verhaal kinderen

Hallo allemaal,

Kom in de Kring’’ gaat weer beginnen en dat is maar goed ook, want zo kunnen we samen weer leren en veel te weten komen over het hoe en wat in de Bijbel.

De Bijbel is best een moeilijk boek, maar gelukkig zijn er verhalen in te vinden die voor jullie wel te begrijpen zijn, en ook nog mooi en leuk om te horen.

 

 “Kom in de Kring’’ wordt het op de kindernevendienst manier gegeven.

De kinderen gaan eerst mee de kerk in. En gaan voor de schriftlezing met de leiding naar de speelruimte.

 

We starten op 7 oktober. Wanneer er in ´t Anker een kerkdienst is, is er ook een Kom in de Kring.

 

Hier doen we een verhaaltje, en kunnen de kinderen spelen, kleuren, knutselen en zingen. Tijdens de collecte komen de kinderen dan weer in de kerk.

 

Kom en luister maar mee!!!!

 

Groetjes van de leiding.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verhaal  voor de kinderen    (om zelf te lezen of voor te lezen.) 

Handen samen, ogen dicht.

‘Mag ik een pepermuntje?’ fluistert Marike.

‘Straks, als de preek begint.’

Straks pas! Duurt dat nog lang? Waar zijn ze nu? O, we gaan bidden. Handen samen, ogen dicht.

De stem van de dominee is een vertrouwd geluid, dat ze eigenlijk niet eens hoort. ‘Heilige God en Vader, wij komen voor Uw aangezicht…’ Het klinkt zoals altijd als de dominee bidt. Mooi, eerbiedig, woorden die ze niet altijd begrijpt maar die bekend klinken. Als je bidt, is God dichtbij.

Thuis klinkt het anders, gemakkelijker, gewoner, andere woorden. Soms zingen ze een gebed en dan mag ze meespelen op de harp als ze de melodie kent.

‘Amen,’ zegt de dominee.

Ogen open, even knipperen voor het licht. Wat komt er nu?

We openen nu Gods woord en lezen Genesis 41 vanaf vers 1.’Marike zoekt het op. Haar bijbeltje doet mee met het geritsel van bijbelblaadjes in de kerk. Jozef en de dromen van Farao. Mooi! Opniuw de stem van de dominee. ‘Na verloop van twee volle jaren droomde Farao dat hij aan de Nijl stond…’

Marike luistert. Ze ziet de zeven dikke en de zeven dunne koeien voor zich, ze ziet Jozef die vertelt wat de droom betekent, ze ziet Jozef in mooie kleren als onderkoning van Egypte. Fantastisch, wat is de Here goed dat Hij Jozef weer uit de gevangenis haalt en hem zelfs onderkoning maakt!    

Als ze later op de dag thuis aan tafel zitten vraagt ze: ‘Waarom bidden we in de kerk voordat er uit de bijbel gelezen wordt? Hier doen we het erna.

Moeder geeft antwoord: ‘Omdat het iets heel bijzonders is als we in de kerk uit de bijbel lezen. Door de bijbel praat de Here tot ons, de bijbel is Gods Woord.

De dominee moet daarna zo goed mogelijk uitleggen wat hij gelezen heeft, en wij moeten er goed naar luisteren. Dat gaat niet vanzelf. Soms zit je hoofd zo vol met gedachten dat je helemaal niet goed luistert. Ik moest vanmorgen bijvoorbeeld steeds denken aan mijn werk omdat ik maandag iets lastigs moet doen. Nou, zo heeft iedereen wel wat. En daarom bidden we eerst of de Here ons en de dominee wil helpen, zodat je er met je gedachten helemaal bij kunt zijn.’

‘En moest je daarna niet meer aan je werk denken?’ vraagt Marike?

‘Nou, het ging niet zomaar vanzelf weg, ik moest er wel m’n best voor doen. Maar toen de dominee klaar was met lezen, was ik met m’n gedachten helemaal bij Jozef en de bijzondere manier waarop de Here voor hem zorgde.

En ik denk pas nu weer aan mijn werk, ik was het helemaal vergeten.’

Hé, denkt Marike, zo ging het bij mij ook. Ik dacht dat het luisteren vanzelf ging omdat het zo’n mooi verhaal was. Maar de Here heeft er dus voor gezorgd dat ik goed kon luisteren.

Ze krijgt het er een beetje warm van. Lekker warm.

De Here is toch wel heel bijzonder, denkt ze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeugdwerk 2018/2019: Catechese 12 t/m 16, en 16 jaar en ouder: De Eerste Verdieping.

 

Ook dit seizoen gaat het jeugd/kinderwerk weer door.  Net als afgelopen seizoen in een afgeslankte vorm, maar toch.  

In de jaargids van de kerk kunt u lezen  wat we zoal doen tijdens clubavonden. Ook over ‘ kom in de kring’  vind u daar informatie.

Dit seizoen gaan we op dezelfde voet verder als vorig seizoen.  1 x per 2 weken  jongeren club vanaf 12 jaar op zondagavond van 19.00 -20.30 uur en 1 x per 3 weken 18+ club op de woensdagavond om 20.00 uur. 

-Data Catechese 12 t/m 16 jaar:

-zondagmorgen 27 januari 2019.(tijdens de eredienst)

-zondagmorgen 24 maart 2019.(tijdens de eredienst)

De plaats is in het Jeugdhonk en contactpersoon is Ds. Minnaard.

De jongeren krijgen nog een uitnodiging in de bus met de data erop,

dit jaar is er geen Catechese voor 16 jaar en ouder, in plaats daarvan worden jullie uitgenodigd oin de pastorie. Want

Ds. Minnaard wil graag van jullie horen hoe je denkt over geloof en over kerk. En als je haar wat wilt vragen kan dat natuurlijk ook. Je wordt opgebeld om een afspraak te maken. En omdat je waarschijnlijk ook veel andere dingen te doen hebt, zal het gesprek maximaal 45 minuten duren.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verhaal  voor de kinderen    (om zelf te lezen of voor te lezen.) 

Voorlezen

Klassenregels

De juf van groep 8 is nieuw. Ze is heel anders dan de andere juffen: stoere laarzen, zwarte lijntjes om de ogen, lange oorbellen, en heel veel kleine rooie krulletjes.

Groep 8 heeft nooit een juf, altijd een meester. Maar deze juf is heel goed. Niet streng maar wel duidelijk.

‘We gaan een aantal afspraken maken’, zegt ze op de eerste dag. ‘Afspraken over hoe we ons in de klas gaan gedragen, dan weten jullie wat er wel en wat er niet mag en dan hoef ik geen politieagent te spelen’.

En nu hangt er dus een lijstje met afspraken voor in de klas: altijd op tijd komen, niet praten als de juf even de klas uit is, geen gepst, niemand uitschelden, geen schuttingtaal. Als je iets niet snapt, vraag je het eerst aan degene die naast je zit en anders loop je rustig naar de juf. En geen geloop naar de wc, dat doe je maar voor schooltijd of in de pauze.

Natuurlijk proberen Anja en Jan-Willem hun juf eerst uit, maar daar ging de lol gauw af, want ze had hen meteen door. Anja had twee keer flink straf gehad en nu is het voorbij. Iedereen weet; als we ons aan de regels houden, is het in de klas het leukste. En dus kon iedereen lekker werken als er gewerkt moest worden, en hadden ze ook nog veel lol, want saai is de juf zeker niet!

Vandaag gaat het in groep 8 over de Tien geboden. Ze praten in de groep vaak over van alles en nog wat. Over wat ze meemaken, over politiek, over boeken, over de Bijbel en nu dus over de Tien geboden.

Wat zijn die Tien geboden eigenlijk? Waarom zijn ze er en waarom worden ze nog altijd in de kerk gelezen? 

Als ze een tijd hebben gepraat, doen ze een belangrijke ontdekking. God heeft die Tien geboden niet alleen gegeven omdat Hij nu eenmaal wilde dat zijn volk op een bepaalde manier zou leven.

Hij heeft ze ook gegeven omdat alles dan veel prettiger wordt, omdat het goed is voor de mensen. Eigenlijk, zo ontdekken ze, lijkt het wel wat op hun klassenregels. ’t Is gewoon veel leuker in de klas als iedereen zich daaraan houdt. En ze weerhouden je van stomme dingen.

Naar de wc gaan als het eigenlijk niet mag, dat is niet zo’n ramp.

Als je echt hoge nood hebt, doet de juf er niet moeilijk over. Maar dat je elkaar niet mag uitschelden, is maar goed ook. En het is ookmaar goed dat alles op papier staat, want uitschelden, daar weet Joost alles van. Uitschelden is vervelend, zelfs zo vervelend dat je er ’s nachts niet van kunt slapen.

Joost is blij met de nieuwe klassenregels, en dat zegt ie ook hardop in de klas, met een rooie kop. De hele klas snapt het, zelfs Anja, de pestkop.

Met z’n allen beseffen ze dat je dus ook blij kunt zijn met de Tien geboden. Dat je ze doet omdat je er blij mee bent, omdat je God dankbaar bent dat Hij ook zo voor je zorgt.

Een paar dagen later zit Joost in de kerk. De dominee leest de Tien geboden, net zoals altijd. Maar Joost luistert er nu beter naar dan anders. Hij denkt aan het gesprek op school. Schuin voor zich in de kerk ziet hij een hoofd met allemaal wilde, oranjerode krulletjes en lange oorbellen. Iets verder naar voren ziet hij het stekeltjeshaar van Anja, de pestkop. Ik geloof dat ik nu pas snap waarom we die Tien geboden altijd in de kerk lezen, denkt hij dan. Als ik me er aan houd, doe ik dat niet alleen omdat het nog beter is, maar vooral omdat ik er blij mee ben.                                                                                     

Jeugdclubs

Ook dit jaar organiseert de protestantse gemeente Doezum weer jeugdclubs. Bij de jeugdclubs kun je je leeftijdsgenoten uit het dorp ontmoeten en is er een activiteit of een spreker. Alle jongeren uit Doezum zijn van harte welkom!

 

Ps.: kijk bij agenda wanneer er jeugdclub is, of informeer bij jeugdleidster Akke, zie telefoonnummer in artikel hieronder. 

Bezetting Kerkelijk Jeugdwerk Doezum

 

Voorzitter vacant  
Secretaris vacant  
Contactpersoon jeugdwerk Akke de Haan-Reitsma Peebos 15, Doezum. tel.: 642445
Penningmeester vacant  
Leden Else van Dijk   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Janko Kuipers  
  Martin Renkema  
  Bart Oldewarris  
  Femke Rubingh  
Leiding club 12-16  Else van Dijk en ...?  Op zondagavond
Leiding club 18+  Janko Kuipers /Martin Renkema  1x per 3 weken: woensdagavond

Jongerenwerker

Stagebegeleider Royal Mission

Contactpersonen ``Kom in de kring (voorheen Kraaiennest)

Jeugdouderling

Vacant

Nog niet bekend.

Bart Oldewarris en

Femke Rubingh. 

 

 

 

 

Akke de Haan- Reitsma  tel: 642445

Agenda

Leonie en Henk
21 oktober 2018 09:30 -
Vakantie bijbelfeest Kornhorn
23 oktober 2018 09:30 - 12:15
Vakantie bijbelfeest Kornhorn
24 oktober 2018 09:30 - 12:15
Vakantie bijbelfeest Kornhorn
25 oktober 2018 09:30 - 12:15
Vakantie bijbelfeest Kornhorn-Tieners
26 oktober 2018 17:00 - 20:00
Sing -inn
04 november 2018 09:30 -

Dagelijkse bijbeltekst