Vacatures

Hier vind u alle vacatures die momenteel open staan

Vacatures

Veel kerkenraadsleden hebben hun ambtstermijn er op zitten.

Aan de beurt van aftreden zijn:

Minze van Dijk, preses (blijft als diaken aan samen met Feikje)

Ruurd en Dieuwke Reitsma, wijkouderling

Pieter Kloosterman, ouderling-kerkrentmeester

Gerry Donker, ouderling-kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom, ouderling – kerkrentmeester

Antiena de Vries, diaken, wegens verhuizing

 

Tot nu toe is het niet gelukt om de vacatures die ontstaan, in te vullen.

Positief nieuws is dat 1 persoon zich beschikbaar heeft gesteld om diaken te worden.

Zo het nu lijkt blijven over: de scriba (Dieta Stokroos), 1 wijkouderling (Tamme en Ali Zwama), 1 jeugdouderling (Akke de Haan) en 2 diakenen Minze en Feikje en Halbe).

We hebben straks geen ouderlingen-kerkrentmeester meer.

Ook binnen het college van Kerkrentmeesters en de KIA / diaconie zijn nog geen mensen gevonden die zitting willen nemen in deze commissies.

De klok staat voor onze kerk op twee voor twaalf en baart ons grote zorg.

Wanneer de vacatures niet worden ingevuld dienen we contact op te nemen met het moderamen van de classis hoe en óf we verder moeten/kunnen gaan als Protestantse gemeente van Doezum.

Wilt u actief mee gaan doen en een stukje kerkenwerk op u nemen?

Neemt u dan contact op met de scriba.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0594-612998

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature 

 

Petra Hoeksema is met haar ouders verhuist.

Tot nu toe verzorgde zij de stickers die u vindt op Het Kompas, brieven van het Coll. van Kerkrentmeesters enz.

Wie wil deze taak van haar overnemen?

Wanneer u dit wilt, ontvangt u een USB stick met alle

namen en adressen.

Voor vragen kunt u bij Petra terecht.

Aanmelden graag bij de scriba.

Doelijst 2017

Doe-lijst PKN Doezum:

       

Graag zouden we van u willen wat u zou willen doen binnen de kerk, alvast bedankt voor de medewerking!

(graag kruisje zetten voor de gewenste taak/taken)

     

Taken:

             

Lector zijn.(ca. 3 a 4 per jaar gemiddeld)

     

Gastvrouw /- heer zijn.

(ontvangst van mensen die onbekend zijn in de gemeente van Doezum,

       

welkom

heten

en

informeren

Helpen met ``Kom in de Kring.``(de nieuwe naam van de  nevendienst)

 

Kerk schoonmaken

           

Commissielid Kerkrentmeester.

       

Commissielid erediensten.

         

Clubleiding leeftijd 12-15 jaar.

         

Preekvoorziener.

   

Ingevuld

     

Kerkeraadslid, of voorzitter van de kerkeraad.

     

Ouderling

           

Diaken

             

Wijkmedewerker.

           

Beameraar

           

Koster.

             

Kerkcoordinator.

           

Klaarzetten stoelen `t Anker

(volgens een plattegrond stoelen, tafels e.d. klaarzetten, de 1e zondag van de

       

maand

is daar

dienst.

 

Taakgroep Kerst. (meedenken over de vieringen van advent en de Kerstdagen samen met enkele mensen van de

       

eredienst

-Comm.

   

Taakgroep Pasen. (meedenken over de vieringen tijdens de 40-dagentijd samen met enkele mensen van de

       

eredienst

-Comm.

   

Taakgroep start- en gemeentezondag. (meedenken over de invulling van de start- en slotzondagen)

Algemene hand- en spandiensten.

       

Ik wil wel eens muziek maken in de kerk, alleen, of samen met iemand anders en bespeel het instrument:…………

Bel maar als het nodig is: tel:……………………………….

Naam:

………………………………………………

Invulling vacatures

Oproep voor chauffeurs kerkauto:

Op dit moment maken twee gemeenteleden gebruik van de kerkauto. Er zijn momenteel 8 chauffeurs,  die per toerbeurt, er voor zorgen dat deze gemeenteleden de kerkdienst kunnen bezoeken. Een van de chauffeurs heeft te kennen gegeven met ingang van het nieuwe seizoen te willen stoppen. We zijn dus op zoek naar tenminste één nieuwe chauffeur die 1x per 8 weken wil rijden.

Aanmelden kan bij Feikje van Dijk, tel: 614374.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invulling vacatures:

De kerkenraad maakt zich ernstige zorgen omtrent de invulling van vacatures die binnen de kerkenraad ontstaan.

De situatie binnen de kerkenraad van onze kerkelijke gemeente in 2018:

 

Aftredend zijn de volgende ambtsdragers:

Minze van Dijk – diaken / preses

Feikje van Dijk – diaken / secretaresse KIA / Diaconie

Halbe Donker – diaken / voorzitter KIA / Diaconie

 

Blijven over: Scriba Dieta Stokroos

                       Wijkouderling echtpaar Ruurd en Dieuwke Reitsma,

                       Wijkouderling echtpaar Tamme en Ali Zwama

                       Ouderling - kerkrentmeester Pieter Kloosterman,

                       Ouderling - kerkrentmeester Lieuwe Lindeboom

                       Ouderling - kerkrentmeester Gerry Donker.

                       Wijkcoordinatoren (geen kerkenraadsleden): Dirk en Ria Renkema.

                       Predikant Ds. C.S.A. Minnaard - Muller

 

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 pastorale wijken.

Dat houdt in dat de wijkouderlingen plm. 75 adressen in hun wijk hebben. Dit is erg veel!

Gelukkig zijn er wel een aantal wijkmedewerkers, maar ook die hebben relatief veel adressen onder hun hoede. Om het werk van wijkouderlingen en wijkmedewerkers te verlichten zouden we ook graag nog enkele wijkmedewerkers erbij willen hebben.

Kortom: de nood is hoog!

We hebben wel geld, maar geen mensen die zich beschikbaar stellen voor het kerkenwerk!

Dit was ook zo in Kornhorn. Met daar als gevolg kerksluiting!

Dit kan ook gebeuren in Doezum en dit gegeven is misschien wel dichterbij dan we denken.

Vacature preekvoorziener is inmiddels voorzien:

Mevrouw Veenstra – Hoeksema heeft haar taken overgedragen aan Elske Oldewarris- de Jong, zij zal de diensten vanaf januari 2019 inplannen.Voor 2018 zijn alle predikbeurten door mevrouw Veenstra ingevuld. Daar zijn we dankbaar voor, want het is een heel werk om dit voor elkaar te krijgen. We zijn erg blij dat Elske deze taak van haar wil overnemen.

De kerkenraad.

Gastvrouwen, gastheren en lectoren gevraagd.

Iedereen die wel eens gastvrouw/-heer of lector wil zijn in een eredienst kan zich melden bij Ds. Minnaard persoonlijk, via de mail of de telefoon zie bij Algemeen.

Agenda

Tentdienst
23 juni 2019 16:00 -
Vergadering eredienstencommissie
25 juni 2019 20:00 -
Vergadering Comm. Kerkrentmeesters
25 juni 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst