Vacatures

Hier vind u alle vacatures die momenteel open staan

Doelijst 2017

 

Doe-lijst PKN Doezum:

       
                 
 

Graag zouden we van u willen wat u zou willen doen binnen de kerk, alvast bedankt voor de medewerking!

 

(graag kruisje zetten voor de gewenste taak/taken)

     
                 
 

Taken:

             

 

Lector zijn.(ca. 3 a 4 per jaar gemiddeld)

     
                 

 

Gastvrouw /- heer zijn.

(ontvangst van mensen die onbekend zijn in de gemeente van Doezum,

         

welkom

heten

en

informeren

 

Helpen met ``Kom in de Kring.``(de nieuwe naam van de  nevendienst)

 
                 

 

Kerk schoonmaken

           
                 

 

Commissielid Kerkrentmeester.

       
                 

 

Commissielid erediensten.

         
                 

 

Clubleiding leeftijd 12-15 jaar.

         
                 

 

Preekvoorziener.

   

Ingevuld

     
                 

 

Kerkeraadslid, of voorzitter van de kerkeraad.

     
                 

 

Ouderling

           
                 

 

Diaken

             
                 

 

Wijkmedewerker.

           
                 

 

Beameraar

           
                 

 

Koster.

             
                 

 

Kerkcoordinator.

           
                 

 

Klaarzetten stoelen `t Anker

(volgens een plattegrond stoelen, tafels e.d. klaarzetten, de 1e zondag van de

         

maand

is daar

dienst.

 

 

Taakgroep Kerst. (meedenken over de vieringen van advent en de Kerstdagen samen met enkele mensen van de

         

eredienst

-Comm.

   

 

Taakgroep Pasen. (meedenken over de vieringen tijdens de 40-dagentijd samen met enkele mensen van de

         

eredienst

-Comm.

   

 

Taakgroep start- en gemeentezondag. (meedenken over de invulling van de start- en slotzondagen)

                 

 

Algemene hand- en spandiensten.

       
                 

 

Ik wil wel eens muziek maken in de kerk, alleen, of samen met iemand anders en bespeel het instrument:…………

                 

 

Bel maar als het nodig is: tel:……………………………….

Naam:

………………………………………………

Invulling vacatures

Invulling vacatures:

De kerkenraad maakt zich ernstige zorgen omtrent de invulling van vacatures die in 2018 binnen de kerkenraad ontstaan.

De situatie binnen de kerkenraad van onze kerkelijke gemeente in 2018:

 

Aftredend zijn de volgende ambtsdragers:

Minze van Dijk – diaken / preses

Feikje van Dijk – diaken / secretaresse KIA / Diaconie

Truus van der Wier – wijkouderling

Halbe Donker – diaken / voorzitter KIA / Diaconie

Eddy de Jong – diaken

 

Blijven over: scriba Dieta Stokroos

                       Wijkouderling echtpaar Ruurd en Dieuwke Reitsma,

                       Wijkouderling echtpaar Tamme en Ali Zwama

                       Ouderling-kerkrentmeester Pieter Kloosterman,

                       Ouderling-kerkrentmeester Lieuwe Lindeboom

                       Ouderling-kerkrentmeester Gerry Donker.

                       Predikant ds. Minnaard

 

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 pastorale wijken.

Dat houdt in dat de wijkouderlingen plm. 75 adressen in hun wijk hebben. Dit is erg veel!

Gelukkig zijn er wel een aantal wijkmedewerkers, maar ook die hebben relatief veel adressen onder hun hoede. Om het werk van wijkouderlingen en wijkmedewerkers te verlichten zouden we ook graag nog enkele wijkmedewerkers erbij willen hebben.

Kortom: de nood is hoog!

We hebben wel geld, maar geen mensen die zich beschikbaar stellen voor het kerkenwerk!

Dit was ook zo in Kornhorn. Met daar als gevolg kerksluiting!

Dit kan ook gebeuren in Doezum en dit gegeven is misschien wel dichterbij dan we denken.

Vacature preekvoorziener is inmiddels voorzien:

Mevrouw Veenstra – Hoeksema heeft haar taken overgedragen aan Elske Oldewarris- de Jong, zij zal de diensten vanaf januari 2019 inplannen.Voor 2018 zijn alle predikbeurten door mevrouw Veenstra ingevuld. Daar zijn we dankbaar voor, want het is een heel werk om dit voor elkaar te krijgen. We zijn erg blij dat Elske deze taak van haar wil overnemen.

De kerkenraad.

Gastvrouwen, gastheren en lectoren.

Iedereen die wel eens gastvrouw/-heer of lector wil zijn in een eredienst kan zich melden bij Ds. Minnaard persoonlijk, via de mail of de telefoon zie bij Algemeen.

Opknapbeurt kerkenterrein Doezum

Gelukkig heeft Doezum veel vrijwilligers die zich graag inzetten!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOEZUM – Het kerkterrein rondom de St. Vituskerk in Doezum wordt hersteld en opgeknapt. In de september van 2013 werd hiermee begonnen, inmiddels is de klus voor zo’n 75% procent geklaard. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. 

 

De voorbereidingen voor het herstel zijn in de winter 2013-2014 gedaan.  Mede door de zachte winter en het vroege voorjaar kon in 2014 al snel met het werkelijk herstel worden begonnen.

 

De benodigde financiering voor het herstel is verkregen van Landschapsbeheer Groningen, het Gebiedsfonds Westerkwartier, de gemeente Grootegast, de provincie Groningen, de Rabobank, het Prins Bernard Cultuurfonds en de PKN-gemeente Doezum.

 

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers bij het herstel betrokken om zo mogelijk te maken het project binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Zij hebben inmiddels 870 uur gewerkt aan de herstelwerkzaamheden.

 

Door de mooie en lange zomer kan op dit moment dan ook al worden vastgesteld dat zo’n 75% van het project is gerealiseerd. De meeste grafstenen en -zerken hebben weer een leesbare tekst, de hekwerken om de graven zijn ontroest en geverfd, monumenten zijn rechtgezet en opnieuw gefundeerd en scheuren zijn gelijmd.

 

Nu, tijdens de wintermaanden ligt het werk stil, maar zodra het weer het toestaat wordt verder gewerkt op het kerkterrein. Het straatwerk en de afzetting van het terrein krijgen nog aandacht, waarbij ook gelet wordt op de toegankelijkheid.

 

Tot slot zal ruimte tussen de graven nog worden opgevuld met grond. Al deze (extra) werkzaamheden worden mogelijk dankzij de grote inzet van de vele vrijwilligers. Aan het eind van de zomer van 2015 moet het totale werk worden opgeleverd en staat het kerkhof van Doezum er weer netjes bij.

- Zie ook: http://www.defeanster.nl/nieuws/36854/opknapbeurt-voor-kerkenterrein-rond-de-st-vituskerk/#sthash.dIkiguCc.dpuf

Agenda

Koffieochtend
07 maart 2018 10:00 -
De Volgende verdieping -Catechese voor 14 jaar en ouder
18 maart 2018 10:50 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. -- Jakobus 4:7-8