Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Uit de pastorie

 

 Pinksteren 2018

 

Wij wachten op de Heilige Geest

als krachtig, dansend vlammenspel

dat loutert, reinigt en herschept.

Kom Geest van God en vuur ons aan.

 

Wij wachten op de Heilige Geest

als duif die hart en ziel doorstraalt

wanneer zij zilver in ons daalt.

Kom Geest van God, zo vederlicht.

 

Wij wachten op de Heilige Geest,

als wind die waait waarheen zij wil,

die komt en gaat en ons vervult.

Kom Geest van God, waai alles schoon.

 

Wij wachten op de Heilige Geest

als taal die mensentalen bindt

tot weg naar onderling begrip.

Kom Geest van God, laat ons verstaan.

 (Nieuwe Liedboek 692)

 

 

Drie jaar geleden stak Arnold op het Pinksterfeest een vuur aan in de kerk. De Heilige Geest als dansend vlammenspel die ons aanvuurt en enthousiast maakt. Twee jaar geleden bracht Ietse zijn duiven mee naar de kerk. De Heilige Geest als vederlichte duif die van boven naar mensen hier beneden komt. Vorig jaar blies de wind de ballonnen met de briefjes naar verre (en minder verre) streken. De Heilige Geest die als een wind waait waarheen zij wil, die komt en gaat en haar boodschap brengt.

 

Dit jaar wachten we op de Heilige Geest als taal die mensen met elkaar verbindt. Een taal die iedereen kan verstaan of je nu Amerikaans, Syrisch of Nederlands spreekt. Of je nu Westerkwartiers of Fries spreekt. Net als op die eerste Pinksterdag waar Lucas over vertelt. Toen begrepen mensen elkaar ook al spraken ze niet dezelfde taal. Want de Heilige Geest opent onze oren voor elkaar. Laat ons elkaar begrijpen als wij elkaar het goede nieuws van Kerstmis en Pasen vertellen. Zondag 20 mei gaan we dit derde grote feest vieren. En u hoeft dus geen woordenboek mee te nemen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het vorige kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-U kunt de predikant buiten haar werktijden bereiken via de wijkouderlingen.

-Mevr. G. Vlasma maakt de afspraken voor de predikant.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Predikant 

 

 

Ds. C.S.A. Minnaard -Muller

Diaken preses

Minze van Dijk 

Wijkouderling 2e preses

Ruurd Reitsma

Ouderling-Scriba 

Dieta Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

Ruurd en Dieuwke Reitsma-Wesselius

Truus van der Wier -Ham

Tamme en Alie Zwama-Heys

Ouderling kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom

Pieter Kloosterman 

Gerry Donker-van der Velde

 

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Dijk-Veenstra

Eddy de Jong

Agenda

Vergadering eredienstencommissie
26 juni 2018 20:00 -
Uitstapje ouderen
30 juni 2018 08:00 - 17:00

Dagelijkse bijbeltekst

  • De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. -- 1 Korintiers 13:4-7