Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Uit de pastorie

  

Ds. Christel Minnaard.

 

Bericht over ds. Christel Minnaard

Ds. Christel Minnaard is op 12 april 2015 bevestigd als predikant van onze

Protestantse Gemeente Doezum.

Precies 4 jaar later, op 19 april 2019, ontving zij een beroep van de

Protestantse Gemeente van Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Zij heeft ons op 1e Paasdag laten weten dat zij dit beroep heeft aangenomen.

Wij feliciteren haar hiermee van harte.

Over het afscheid en de losmaking van onze gemeente en de bevestiging en

intrede in de gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum zult u later

worden geïnformeerd. (zie bericht hier onder)

 

De kerkenraad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Doezum

nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

 

afscheidsdienst

 

op zondag 9 juni 2019 vanwege het vertrek van

ds. C.S.A. Minnaard – Müller naar de

Protestantse gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum.

 

De dienst begint om 10.00 uur en zal worden gehouden

in ‘t Anker’, Perastraat 13 te Doezum. Tijdens de dienst is er kinderoppas.

 

Na de dienst wordt u een kopje koffie aangeboden en

kunt u persoonlijk afscheid nemen van ds. Minnaard.

 

Namens de Protestantse gemeente van Doezum,

 

Dieta Stokroos-Steursma, scriba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muziek de je raakt

Als afsluiting van de feestweek zal er een soort tentdienst zijn. Dit keer geen kerkdienst maar een samenkomst waarbij we zoveel mogelijk dorpsgenoten willen samen brengen en met elkaar willen laten delen wat hen raakt.

De band “Dirk-Jan en Band” zal 7 nummers en liederen spelen die door dorpsgenoten zijn aangevraagd. U zult horen waarom. Tussendoor krijgt u de gelegenheid een kaarsje aan te steken, een reactie op te schrijven en te genieten van muziek. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met uw dorpsgenoten. Jong en oud zijn welkom op 23 juni om 16.00 u. in de feesttent.

Omdat we kerkgangers en niet-kerkgangers elkaar willen laten ontmoeten zal u om uw hulp gevraagd worden. Wilt u dorpsgenoten uitnodigen met u mee te gaan? U krijgt ook nog een poster die u op kunt hangen. Zo hopen we Doezum samen te brengen.

We hebben nog ruimte voor een paar nummers. Wilt u nog muziek indienen? Beantwoord dan de volgende vragen: Inleveren kan bij Fam. de Vries Renkemastraat 15 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We zullen dan na overleg met de band contact opnemen.

1. Naam:

2.Telefoonnummer of email:

3. Ik wil zelf zingen/ muziekinstrument bespelen:

4. De titel van het lied of nummer en graag informatie over dit nummer zoals artiest,

    muziekbundel of een link naar een filmpje.

5.Waarom dit nummer of lied zo bijzonder voor mij is. Een paar woorden zijn genoeg.

We nemen contact op om te vragen of hier iets van verteld mag worden tijdens de bijeenkomst en zullen overleggen over hoe en wat er gezegd wordt.

 

Namens de voorbereidingsgroep, ds. Christel Minnaard.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen aan tafel

Vorige maand vond u als bijlage bij Het Kompas de evaluatie van het laatstgehouden Running Dinner.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeente weet wat er zoal na dat Running Dinner is gerealiseerd.

Dat heeft u daarin kunnen lezen.

Nu moet er een nieuw beleidsplan worden opgesteld, de zgn. toekomstvisie voor de Protestantse Gemeente van Doezum.

Graag willen we weten wat er zoal leeft onder de gemeenteleden en hoe we verder moeten / kunnen gaan.

Het doel van een nieuw Running Dinner:

Het vergroten van de saamhorigheid, ook willen we een aantal vragen met elkaar bespreken betreffende het geloof en de toekomstvisie van ons kerkzijn als gemeente van Doezum.

Het opnieuw organiseren van een Running Dinner leek ons een goede optie, maar deze keer met een andere naam nl. ‘Samen aan tafel’. Dit omdat we zowel het voor- hoofd- als nagerecht bij hetzelfde gastgezin zullen gebruiken.

Op de laatste gemeentevergadering gaven zich spontaan enkele mensen op die willen meehelpen om dit te organiseren.

Dat zijn: Gerrie Kuipers, Rennie Oldewarris en Feikje van Dijk.

Vanuit de kerkenraad doen mee: Ds. Minnaard en Antiena de Vries.

Wanneer u dit leest is de eerste voorbereidingsbijeenkomst al geweest.

 

Achterin in het Kompas vindt u een aanmeldformulier.

 

We hopen dat u mee wilt doen om deze kerkelijke activiteit te doen slagen!

 

De kerkenraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veertigdagenproject 2019:

 

EEN NIEUW BEGIN

Nachtblauw nevelt weg in lila.

Wordt rozerood  steeds hoger aan de horizon.

Een nieuwe dag.

Een nieuw bestaan.

Leven na de dood.

Licht dat terug komt.

Hoop die niet sterven wil.

Vrede die bij ons blijft.

(tekst uit “De Graankorrel” te horen in de paaswake)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ds. Christel Minnaard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het vorige kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-U kunt de predikant buiten haar werktijden bereiken via de wijkouderlingen.

-Mevr. G. Vlasma maakt de afspraken voor de predikant.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Predikant 

 

 

Ds. C.S.A. Minnaard -Muller

Diaken preses

Minze van Dijk 

Wijkouderling 2e preses

Ruurd Reitsma

Ouderling-Scriba 

Dieta Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

 

 

 

 

Wijkcoordinatoren:

(geen kerkenraadsleden)

Ruurd en Dieuwke Reitsma-Wesselius

Tamme en Alie Zwama-Heys

Dirk en Ria Renkema

Ouderling kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom

Pieter Kloosterman 

Gerry Donker-van der Velde

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Dijk-Veenstra

Antiena de Vries

Agenda

Tentdienst
23 juni 2019 16:00 -
Vergadering eredienstencommissie
25 juni 2019 20:00 -
Vergadering Comm. Kerkrentmeesters
25 juni 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst