Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Uit de pastorie

 

     Groothuisbezoek en Bijbelkring   

Net als vorige jaar kunt u weer drie keer meedoen aan een Groothuisbezoek of Bijbelkring. Op donderdagavond bent u bij iemand thuis welkom, op vrijdagmorgen bent u in de consistorie van de Haven welkom. Het programma op donderdagavond is hetzelfde als dat op vrijdagmorgen. U kunt dus kiezen of u ’s avonds of ’s morgens komt. Ook kunt u kiezen of u één, twee of drie keer meedoet. Want er zijn drie verschillende onderwerpen. De eerste bijeenkomst was in november. De volgende is in februari en er komt er ook nog één in juni. Wat steeds hetzelfde is, is dat we samen uit de Bijbellezen om te ontdekken wat het voor je kan betekenen. Vorig jaar hebben we inspirerende gesprekken gehad. Deelnemers vonden het fijn om met elkaar over geloof te praten. Ook u bent van harte welkom.

Onderwerp 2: Ev. volgens Mattheüs 6:19-34 Schatten

Donderdag 14 februari 20:00u.

Adres wordt nog bekend gemaakt. Graag van tevoren opgeven.

Vrijdag 15 februari 10:00u.

In de consistorie. Opgeven is niet nodig maar als u zich opgeeft ontvangt

u een herinnering.

Onderwerp 3: Handelingen 8:26-39 Dopen

Donderdag 27 juni om 20:00u.

Adres wordt nog bekend gemaakt. Graag van tevoren opgeven.

Vrijdag 28 juni 10:00u. 

In de consistorie. Opgeven is niet nodig maar als u zich opgeeft ontvangt

u een herinnering.

 

Informatie en opgave:

Ds. Christel Minnaard

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 0623061015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbereidingsgroep Veertigdagentijd en Pasen.      

Voor de veertigdagentijd is de Commissie Erediensten op zoek naar mensen met ideeën en mensen die willen helpen organiseren. Meldt u zich aan bij de Commissie Eredienst of ds. Christel Minnaard  ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of tel.nr. 0623061015).

 De plaats wordt u nog meegedeeld. We vergaderen op: maandagavond 28-1, 11-2 en 18-3 om 20:00 uur.

Zondag 20 januari is de dienst gevierd zoals de eredienst commissie die voor 3 februari had voorbereid. Het thema was: Genoeg voor iedereen. Er werd gelezen over De Heer is mijn herder en de wonderbaarlijke spijziging. Daarom hieronder het volgende gedicht:

Genoeg

‘Dan was jij de herder

en ik was het schaap…”

 

Jij zoekt voor mij

groen grazig gras.

Ik voel me vrij,

speel zonder jas.

 

En als ik blaat,

begrijp jij mij.

Loop ik op straat,

ben jij er bij.

 

In diepe nacht

maak jij het licht.

Jij houdt de wacht,

jij blijft in zicht.

 

Als ik U heb,

heb ik genoeg.

Erik Idema   Nieuweliedboek p. 75

 

Ds. Christel Minnaard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het vorige kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-U kunt de predikant buiten haar werktijden bereiken via de wijkouderlingen.

-Mevr. G. Vlasma maakt de afspraken voor de predikant.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Predikant 

 

 

Ds. C.S.A. Minnaard -Muller

Diaken preses

Minze van Dijk 

Wijkouderling 2e preses

Ruurd Reitsma

Ouderling-Scriba 

Dieta Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

 

 

 

 

Wijkcoordinatoren:

(geen kerkenraadsleden)

Ruurd en Dieuwke Reitsma-Wesselius

Tamme en Alie Zwama-Heys

Dirk en Ria Renkema

Ouderling kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom

Pieter Kloosterman 

Gerry Donker-van der Velde

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Dijk-Veenstra

Antiena de Vries

Agenda

Kerkrentmeesters vergadering
26 februari 2019 20:00 -
Vergadering taakgroep 40 dagen-Pasen
28 februari 2019 20:00 -
Rouwgroep Doezum bijeenkomst
03 maart 2019 15:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. -- Marcus 4:20