Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Uit de pastorie

  

Ds. Christel Minnaard.

Veertigdagenproject 2019:

 

EEN NIEUW BEGIN

Nachtblauw nevelt weg in lila.

Wordt rozerood  steeds hoger aan de horizon.

Een nieuwe dag.

Een nieuw bestaan.

Leven na de dood.

Licht dat terug komt.

Hoop die niet sterven wil.

Vrede die bij ons blijft.

(tekst uit “De Graankorrel” te horen in de paaswake)

 

 

Het projectlied is: Van Donker naar licht. Elke zondag zal er een van de zes kaarsen gedoofd worden en het couplet gezongen worden dat past bij de kleur van de kaars. Hierbij leest diegene die de kaars dooft het Bijbelvers voor waaraan de naam van deze zondag ontleend is.

 

 

Elke dienst in de veertigdagentijd (behalve de eerste) zal iemand iets vertellen. Hij of zij zal met uw delen wat hem of haar bezighoudt. Tot slot zingen we een lied door hem of haar uitgekozen. In het rooster hieronder vindt u wie wanneer komt. Na de dienst staat er voor in de kerk een tafel en stoelen klaar waar u met hem of haar kunt napraten.

 

De kinderen werken elke zondag aan een regenboog. Het resultaat ziet u paasmorgen.

 

 

Voor thuis kunt u gratis een veertigdagenkalender bestellen met Bijbelteksten, vastentips, gedichten en gebeden. Dit kan op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Wie niet over een emailadres beschikt kan bij mij naar een kalender vragen.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-3 Zondag Invocabit

 Dienst geheel verzorgd door Sjem 

17-3 Zondag Remeniscere

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen.

 

 

 

Doopdienst waarin de doopmoeder, Elske Oldewarris, zal vertellen over een nieuw begin.

24-3 Zondag Oculi 

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,

Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Keer U tot mij en wees mij genadig,

ik ben alleen en ellendig.

 

 

Een vrijwilliger van de voedselbank zal zijn verhaal doen.

31-3 Zondag Laetare 

Laat allen die Jeruzalem liefhebben

zich met haar verheugen

en juichen om haar,

laat allen die om haar treuren

nu samen met haar jubelen.

 

 

Kerktelefoonluisteraars zullen hun verhaal doen en het Fries Mannenensemble komt zingen.

7-4 Zondag Judica 

Verschaf mij recht, o God,

vecht voor mijn zaak.

Bescherm mij tegen een liefdeloos volk,

vol list en bedrog.

U bent toch mijn God, mijn toevlucht?

 

 

Sietse-Ruurd Reitsma vertelt over zijn leven en werk als melkveehouder.

14-4 Zondag Palmares 

Juich, Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen,

het jong van een ezelin.

 

 

 

De taakgroep hoopt dat het Baukje Ridderbos lukt om vrij te krijgen zodat zij deze ochtend haar verhaal over een nieuw begin kan komen vertellen. Maar voor een verpleegkundige ligt het werk op zondag niet stil, dus het is nog even afwachten.

Namens de taakgroep bestaande uit Gerrit de Jong, Hennie Lindeboom, Hennie Swieringa en Baukje Ridderbos, wens ik iedereen een inspirerende veertigdagentijd toe, 

Ds. Christel Minnaard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het vorige kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-U kunt de predikant buiten haar werktijden bereiken via de wijkouderlingen.

-Mevr. G. Vlasma maakt de afspraken voor de predikant.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Predikant 

 

 

Ds. C.S.A. Minnaard -Muller

Diaken preses

Minze van Dijk 

Wijkouderling 2e preses

Ruurd Reitsma

Ouderling-Scriba 

Dieta Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

 

 

 

 

Wijkcoordinatoren:

(geen kerkenraadsleden)

Ruurd en Dieuwke Reitsma-Wesselius

Tamme en Alie Zwama-Heys

Dirk en Ria Renkema

Ouderling kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom

Pieter Kloosterman 

Gerry Donker-van der Velde

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Dijk-Veenstra

Antiena de Vries

Agenda

Vergadering Comm. Kerkrentmeesters
30 april 2019 20:00 -
Vergadering comm. Erediensten
14 mei 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. -- Deuteronomium 10:20