Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Uit de pastorie

 

 

 

 

Gemeentezondag

Zondag 8 juli is de gemeentezondag. Een extra feestelijke dienst. Maar hoe of wat kan ik u nog niet vertellen. Wanneer ik dit schrijf is de taakgroep nog niet bij elkaar geweest. Er zijn genoeg mensen die mee willen doen dus het zal vast bijzonder worden.

 

Bijbelkring en Groothuisbezoek: Schepping

Op donderdagavond 19 juli of vrijdagmorgen 20 juli bent u van harte welkom voor een gesprek over de schepping. We zullen Genesis 1 lezen en bespreken. Onderwerpen die daarbij vast aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld: Kun je geloven in God als Schepper nu we steeds meer weten over hoe de aarde is ontstaan? Wat betekent de natuur voor jou en voor je geloof?

Deze keer dus weer een nieuw onderwerp. Iedereen die nog niet eerder meedeed kan dus gewoon aansluiten. Wie wel eerder kwam staat iets nieuws te wachten. De vorige keren heb ik mooi gevonden. Zoals iemand zei: “Het is goed om met elkaar open over je geloof te kunnen praten.”

Wilt u vrijdagmorgen 20 juli komen? Dan bent u vanaf 10:00 uur welkom in de Consistorie van de Haven.

Wilt u donderdagavond 19 juli komen? Laat mij het dan even weten. Dan kunnen de gastheer en gastvrouw zorgen voor voldoende koffie. U kunt mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen 0623061015 of mij aanspreken. Ik weet dan ook bij wie we welkom zijn.

 

 

 

Pastoraat:

8 juli legt Truus van der Wier haar ambt van wijkouderling neer. Ria en Dirk Renkema nemen het werk van Truus in de wijk over. Zij zullen zorgen dat u bezoek krijgt en u kunt bij hen terecht als u bezoek wilt. Net zoals u dat bij Truus gewend was. Zij worden geen kerkenraadslid. En daarom zullen zij wijkcoördinator heten in plaats van wijkouderling. Hun taak bij het bezoekwerk is hetzelfde. We zijn blij dat het werk in de wijk zo toch door kan gaan. Verder zijn we blij met twee nieuwe wijkmedewerkers: Aafke Postma en Jan van der Vlugt. De nieuwe wijkmedewerkers zullen zich aan u voor komen stellen.

Binnenkort is het gemeentezondag. Een zondag waarop we dankbaar stil staan bij al het werk dat het afgelopen jaar verzet is. Ook een goed moment om vooruit te kijken naar het jaar dat komt. Voor alle vrijwilligers in onze gemeente die volgend jaar verder gaan met hun taak of een nieuwe taak op zich nemen, staan hieronder de bemoedigende woorden die elke ambtsdrager bij zijn of haar bevestiging te horen krijgt. Het zijn woorden die elke vrijwilliger kunnen steunen. En ook elk gemeentelid kan levend naar deze woorden meehelpen in onze gemeente.

 En nu broeders en zusters,

 

herinner je altijd met dankbaarheid
    dat het Christus’ eigen kudde is, die je wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is Zijn kerk.

Aanvaard dan je dienst met blijdschap,
   voed jezelf met het Woord van God,
     volhard in het gebed
       en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het vorige kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-U kunt de predikant buiten haar werktijden bereiken via de wijkouderlingen.

-Mevr. G. Vlasma maakt de afspraken voor de predikant.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Predikant 

 

 

Ds. C.S.A. Minnaard -Muller

Diaken preses

Minze van Dijk 

Wijkouderling 2e preses

Ruurd Reitsma

Ouderling-Scriba 

Dieta Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

 

 

 

 

Wijkcoordinatoren:

(geen kerkenraadsleden)

Ruurd en Dieuwke Reitsma-Wesselius

Tamme en Alie Zwama-Heys

Dirk en Ria Renkema

Ouderling kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom

Pieter Kloosterman 

Gerry Donker-van der Velde

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Dijk-Veenstra

Antiena de Vries

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. -- 2 Korintiers 8:9