Uit de pastorie

  

Ds. Christel Minnaard.

Veertigdagenproject 2019:

 

EEN NIEUW BEGIN

Nachtblauw nevelt weg in lila.

Wordt rozerood  steeds hoger aan de horizon.

Een nieuwe dag.

Een nieuw bestaan.

Leven na de dood.

 

(tekst uit “De Graankorrel” te horen in de paaswake) 

 

 

Het projectlied is: Van Donker naar licht. Elke zondag zal er een van de zes kaarsen gedoofd worden en het couplet gezongen worden dat past bij de kleur van de kaars. Hierbij leest diegene die de kaars dooft het Bijbelvers voor waaraan de naam van deze zondag ontleend is.

 

 

Elke dienst in de veertigdagentijd (behalve de eerste) zal iemand iets vertellen. Hij of zij zal met uw delen wat hem of haar bezighoudt. Tot slot zingen we een lied door hem of haar uitgekozen. In het rooster hieronder vindt u wie wanneer komt. Na de dienst staat er voor in de kerk een tafel en stoelen klaar waar u met hem of haar kunt napraten.

 

Voor thuis kunt u gratis een veertigdagenkalender bestellen met Bijbelteksten, vastentips, gedichten en gebeden. Dit kan op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Wie niet over een emailadres beschikt kan bij mij naar een kalender vragen.

 

10-3 Zondag Invocabit

 Dienst geheel verzorgd door Sjem 

17-3 Zondag Remeniscere

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen.

 

 

 

Doopdienst waarin de doopmoeder, Elske Oldewarris, zal vertellen over een nieuw begin.

24-3 Zondag Oculi 

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,

Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Keer U tot mij en wees mij genadig,

ik ben alleen en ellendig.

 

 

Een vrijwilliger van de voedselbank zal zijn verhaal doen.

31-3 Zondag Laetare 

Laat allen die Jeruzalem liefhebben

zich met haar verheugen

en juichen om haar,

laat allen die om haar treuren

nu samen met haar jubelen.

 

 

Kerktelefoonluisteraars zullen hun verhaal doen en het Fries Mannenensemble komt zingen.

7-4 Zondag Judica 

Verschaf mij recht, o God,

vecht voor mijn zaak.

Bescherm mij tegen een liefdeloos volk,

vol list en bedrog.

U bent toch mijn God, mijn toevlucht?

 

 

Sietse-Ruurd Reitsma vertelt over zijn leven en werk als melkveehouder.

14-4 Zondag Palmares 

Juich, Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen,

het jong van een ezelin.

 

 

 

De taakgroep hoopt dat het Baukje Ridderbos lukt om vrij te krijgen zodat zij deze ochtend haar verhaal over een nieuw begin kan komen vertellen. Maar voor een verpleegkundige ligt het werk op zondag niet stil, dus het is nog even afwachten.

Namens de taakgroep bestaande uit Gerrit de Jong, Hennie Lindeboom, Hennie Swieringa en Baukje Ridderbos, wens ik iedereen een inspirerende veertigdagentijd toe, 

Ds. Christel Minnaard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Agenda

Catechese
24 maart 2019 09:30 -
Vergadering comm. Kerkrentmeesters
26 maart 2019 20:00 -
Taakgroep voorbereiding 40-dagen Pasen
01 april 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. -- Lucas 4:18-19