Uit de pastorie

  

Ds. Christel Minnaard.

 

Bericht over ds. Christel Minnaard

Ds. Christel Minnaard is op 12 april 2015 bevestigd als predikant van onze

Protestantse Gemeente Doezum.

Precies 4 jaar later, op 19 april 2019, ontving zij een beroep van de

Protestantse Gemeente van Garrelsweer – Winneweer – Wirdum.

Zij heeft ons op 1e Paasdag laten weten dat zij dit beroep heeft aangenomen.

Wij feliciteren haar hiermee van harte.

Over het afscheid en de losmaking van onze gemeente en de bevestiging en

intrede in de gemeente Garrelsweer – Winneweer – Wirdum zult u later

worden geïnformeerd.

 

De kerkenraad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen aan tafel

Vorige maand vond u als bijlage bij Het Kompas de evaluatie van het laatstgehouden Running Dinner.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeente weet wat er zoal na dat Running Dinner is gerealiseerd.

Dat heeft u daarin kunnen lezen.

Nu moet er een nieuw beleidsplan worden opgesteld, de zgn. toekomstvisie voor de Protestantse Gemeente van Doezum.

Graag willen we weten wat er zoal leeft onder de gemeenteleden en hoe we verder moeten / kunnen gaan.

Het doel van een nieuw Running Dinner:

Het vergroten van de saamhorigheid, ook willen we een aantal vragen met elkaar bespreken betreffende het geloof en de toekomstvisie van ons kerkzijn als gemeente van Doezum.

Het opnieuw organiseren van een Running Dinner leek ons een goede optie, maar deze keer met een andere naam nl. ‘Samen aan tafel’. Dit omdat we zowel het voor- hoofd- als nagerecht bij hetzelfde gastgezin zullen gebruiken.

Op de laatste gemeentevergadering gaven zich spontaan enkele mensen op die willen meehelpen om dit te organiseren.

Dat zijn: Gerrie Kuipers, Rennie Oldewarris en Feikje van Dijk.

Vanuit de kerkenraad doen mee: Ds. Minnaard en Antiena de Vries.

Wanneer u dit leest is de eerste voorbereidingsbijeenkomst al geweest.

 

Achterin in het Kompas vindt u een aanmeldformulier.

 

We hopen dat u mee wilt doen om deze kerkelijke activiteit te doen slagen!

 

De kerkenraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veertigdagenproject 2019:

 

EEN NIEUW BEGIN

Nachtblauw nevelt weg in lila.

Wordt rozerood  steeds hoger aan de horizon.

Een nieuwe dag.

Een nieuw bestaan.

Leven na de dood.

Licht dat terug komt.

Hoop die niet sterven wil.

Vrede die bij ons blijft.

(tekst uit “De Graankorrel” te horen in de paaswake)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ds. Christel Minnaard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Agenda

Dagelijkse bijbeltekst