Uit de pastorie

 Adventsproject 2017:

 

Tijdens de Adventsperiode zal er elke zondag een onderdeel van de Kribbe klaargezet worden in afwachting van het Kerstkind. Jong en oud kan meehelpen met het klaarzetten en bouwen.

 

Tijdens de Kerstnachtdienst zal het Kerstevangelie gelezen worden. Het Kerstverhaal wordt verteld in woord en muziek. Allerlei gemeenteleden zal van tevoren gevraagd worden mee te doen. Onder andere zal er een gelegenheidskoor zingen en muzikanten zijn. Omdat dit jaar de Kerstnacht en de Vierde Advent beide op dezelfde zondag vallen zal er die zondag alleen ’s avonds een dienst zijn. Wat vroeger dan normaal, namelijk 20:00 u. Voor vervoer kan gezorgd worden.

 

Wie graag zingt kan meedoen met het projectkoor. Zangers en zangeressen van alle leeftijden kunnen komen repeteren op zondag 3-12 en zondag 17-12 na de dienst. U bent van harte welkom in het Jeugdhonk voor een kopje koffie en het instuderen van enkele liederen. Indien nodig zal er zondag 24-12 een extra repetitie zijn. Meer informatie vragen (of vast melden dat u meedoet) kan bij Akke de Haan (0594-642445).

 

Tijdens de Adventszondagen zullen de kinderen in de kerk gevraagd worden tekeningen te maken van het Kerstverhaal. Achterin de kerk liggen vellen papier klaar met daarop een briefje. Bij binnenkomst kunnen de kinderen een vel meenemen. Op het briefje staat uitgelegd welk deel van het verhaal getekend moet worden. Zo hopen we het Kerstverhaal compleet te krijgen. Wanneer de kinderen de tekeningen achter in de kerk laten liggen, wordt er een foto van hun tekening gemaakt en vertoond op de Beamer tijdens het voorlezen van het Kerstverhaal tijdens de Kerstdiensten.

 

 

 Akke gaat via school de kinderen benaderen voor een kinderkoor dat tijdens de kerstdagen zal zingen als er voldoende kinderen zijn.

 

 

Ook de Jeugdclub en de bezoekers van de Koffie-ochtend wordt gevraagd of zij een bijdrage willen leveren aan de Kerstdiensten. Op de Groot Huisbezoeken en tijdens de catechese zal er ook aandacht voor het project zijn. Zo leven we samen toe naar het Kerstfeest.

 

Zin om mee te doen? Laat het weten! Want het worden Kerstdiensten voor en door de hele gemeente.


Doe-lijst: doet u mee?
  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Agenda

Kerstconcert Beatrix Flambou Surhuisterveen
16 december 2017 20:00 -
Catechese 12 t/m 14
17 december 2017 09:30 -
Kerstviering kerk en school
21 december 2017 17:30 -
Kerstoratorium Zingt Gode Lof uit Gerkesklooster
24 december 2017 16:00 -
Oliebollenactie-bezorging 30 dec.door World Servants.
30 december 2017 08:00 -
Koffieochtend
03 januari 2018 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Judas 1:24-25