Uit de pastorie

 

 

 

UIT DE PASTORIE

 

Advent 2018

Licht van de Wereld

 

 

 

In de tijd van Advent leven we toe naar de komst van het Licht van de Wereld; Jezus Christus.Hoewel de wereld soms zo donker en het licht zo kwetsbaar en klein lijkt, is Advent toch een tijd van vertrouwen en hopen op het licht dat schijnen zal en blijft. Daarom wordt u deze advent gevraagd het licht te delen met anderen. Want licht is een van de weinige dingen die meer worden als je het deelt.

 

Zoals gebruikelijk zorgt KIA weer voor Kerstattenties. U wordt allemaal gevraagd om na de dienst een pakketje mee te nemen. Op een voor u geschikt moment kunt u dan naar het adres gaan dat op het etiket staat en deze mensen blij maken met uw bezoekje en de attentie.

 

Tijdens de diensten zal er voor de kinderen ( en de volwassenen) voorgelezen worden uit een prentenboek met een spiegelverhaal: “Licht van Lumina”. Er tuimelt een lichtje door de ruimte en daarmee komt de schepping aan het licht. Met alles wat groeit en bloeit aan planten, struiken en bomen. Met alles wat leeft aan dieren in de lucht, in het water en op de aarde. Er tuimelt een lichtje door de ruimte en ze heet Lumina. 'Licht' betekent haar naam. In korte tijd maakt Lumina veel vrienden. Alles en iedereen bloeit op in haar licht. Alles? Nee, er zijn altijd dingen die het licht niet verdragen. En, er zijn mensen die met boze plannen om het licht te doven. Zal dat lukken? Mirjam en haar vrienden doen hun uiterste best om Lumina te redden, maar het loopt anders dan verwacht.

 

Als je licht uitdeelt wordt het meer. Houd daarom email, whatsapp facebook, instagram en de website in de gaten. Daar kunt u deze Adventsperiode een kaarsje vinden voor uzelf en voor anderen. Stuur het kaarsje door naar bijvoorbeeld 5 andere mensen. Zet het kaarsje ook op uw telefoon of tablet en neem uw telefoon of tablet mee naar de Kerstnachtdienst. Dan zullen we alle kaarsjes laten branden in de nacht.

 

 

 

Geef licht aan kinderen in de knel.

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

 

Licht van de wereld

(projectlied)

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie u bent.
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,

bij u wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig

u bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig

u bent zo geweldig goed voor mij!

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe-lijst: doet u mee?  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Agenda

Kerststallen expositie
17 december 2018 19:00 - 17:00
Kerststallen expositie
18 december 2018 19:00 - 17:00
Kerststallen expositie
19 december 2018 19:00 - 17:00
Kerststallen expositie
20 december 2018 19:00 - 17:00
Kerststallen expositie
21 december 2018 19:00 - 17:00
Kinderkerstkoortje van RBS
22 december 2018 10:00 -
Kerststallen expositie
22 december 2018 19:00 - 17:00
Kerststallen expositie
23 december 2018 19:00 - 17:00

Dagelijkse bijbeltekst

  • Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. -- Jesaja 25:7-8