Uit de pastorie

 

 

Veertigdagentijd en Pasen 2018

 

Thema: Ik hou van jou!

 

In de erediensten: Elke eredienst zal er een couplet gezongen worden van het projectlied. Ook zal er elke zondag één kaars minder branden. Zo tellen we de zondagen af tot de Stille Week.

 

Kruis: Vóór in de kerk staat een kruis. Het kruis zal tijdens de veertigdagentijd centraal staan. Met Pasen kunt u het versieren met bloemen.

 

Gebeden: Aan de voet van het kruis staat een mand. Deze is voor uw gebeden. Hebt u iets waar u voor wilt bidden of danken? Schrijf het op een briefje en leg het briefje in de mand. Kent u een mooi gebed? Print of schrijf het op en leg het ook in deze mand. Tijdens de Paaswake zullen deze gebeden worden gebeden.

 

Kaarten: Aan de voet van het kruis staat nóg een mand. Hierin kunt u (onbeschreven) paaskaarten leggen. Dus bent u handig in het maken van mooie kaarten? Hebt u een mooie foto die u af kunt drukken als Paasgroet? Of komt u een mooie (ongebruikte) Paaskaart tegen? Neem deze mee naar de kerk en leg ze in deze mand. Ze zullen als Paasgroet worden uitgedeeld aan gemeenteleden. Graag uiterlijk zondag 4-3 inleveren.

 

Kaarten en bezoekjes: De wijkouderlingen zullen alle kaarten die binnengekomen zijn in een enveloppe doen en voorzien van een naam en adres van mensen die we als gemeente willen groeten. Aan u allen de vraag of u één of enkele kaarten mee wil nemen en de mensen voor wie de kaart bestemd is wil verblijden met een Paasgroet en een bezoekje. Deze mand staat vanaf 11-3 in de hal van de kerk.

 

Spaardoosjes: U kunt ook weer sparen voor een goed doel. Dit keer is de opbrengst van de spaardoosjes bestemd voor moeders in Oeganda. U vind het spaardoosje in dit Kompas. U kunt het doosje inleveren op Witte D-onderdag of Paasmorgen.

 

 

 

 

Witte Donderdag

19:30

Viering van het Heilig Avondmaal.

De tafel zal in het midden van de kerk staan. U wordt uitgenodigd om allen zoveel mogelijk rond de tafel plaats te nemen. Ook de Cantorij viert deze maaltijd mee en zal een gedeelte uit de Graankorrel zingen.

 

 

Goede Vrijdag

 19:30

Het lijdensverhaal, gelezen en gezongen. In beeld en muziek.

 

 

 

 

Paaswake

20:30 (!)

Met de gebeden die ingeleverd zijn tijdens de veertigdagentijd brengen we deze wake biddend en zingend door. Tot de goede boodschap wordt verkondigd en wij het Licht van Christus weer in ons midden zien branden. 

 

 

 

 

Paasmorgen

10:00

Een feestelijke dienst met cmv Beatrix. Het kruis heeft sinds het begin van de veertigdagentijd in de kerk gestaan. Neemt u op deze morgen bloemen mee om het kruis  te versieren? Wat neemt u mee? Witte bloemen met de kleur van het licht van Pasen of rode als teken van liefde? Of neemt u witte rozen mee als teken van trouw of een narcis als boodschapper van het goede nieuws? Neemt u bloemen mee uit de tuin, die u met liefde hebt verzorgd en nu aan het kruis mogen hangen? Of kiest u met zorg die ene bloem als teken van uw dank en blijdschap?

 

De komende maand staat er catechese gepland voor beide groepen:

 

 

 

 

De volgende verdieping.

Zondag 18 maart na de dienst (rond 11:00) in het Jeugdhonk. Catechese voor jongeren vanaf 14 jaar.

 Het onderwerp  is: Ik geloof in God de almachtige Vader. We zullen de apostolische geloofsbelijdenis bespreken zoals die regelmatig gezongen wordt in de dienst. Woorden die gaan over de kern van het geloof en die ook veel vragen en discussie op kunnen roepen. We lezen ze om te bekijken wat ze voor je geloof kunnen betekenen.

 

De Eerste Verdieping

Zondag 25 maart tijdens de kerkdienst 9:30 in het Jeugdhonk. Catechese voor jongeren vanaf 12 jaar.

 Het thema is: Het Paasfeest. Wat vieren we tijdens dit feest en wat kan het voor jou betekenen?


Doe-lijst: doet u mee?
  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

Ds. Christel Minnaard      

Agenda

Koffieochtend
02 mei 2018 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst