Uit de pastorie

 

Er staat de komende tijd weer van alles te gebeuren. Over de startzondag leest u ook in het Kompas. 

 

 Zondag 1-10-2017:

Eredienst met inbreng van de Jeugd.

In deze dienst zal het thema zijn: “Lopen over het water”. De wonderverhalen uit de Bijbel zullen centraal staan want veel mensen weten niet (meer) wat ze met deze verhalen aan moeten. De Revival Band komt muziek maken.

Zondagmorgen 1-10-2017 na de dienst in Het Jeugdhonk:

De volgende verdieping.

Catechese voor 14 jaar en ouder

Thema: Lopen over het water.

Deze keer gaat het over wonderen in de Bijbel. Wat kun je daar (nog) mee? Kom meepraten en meedenken na de dienst, ongeveer 10:50 in het Jeugdhonk.

Zondag 15-10-2017:

Doopdienst

Deze dienst zal het dochtertje van David en Elske Oldewarris gedoopt worden. 

Nascholing:

Dit seizoen zal ik regelmatig op Hydepark zijn voor nascholing. Deze cursus is voor alle beginnende predikanten. Het betekent dat ik 6 keer naar Hydepark zal gaan en daarnaast ook huiswerk heb. De tweede keer zal op 2 en 3 november zijn. Zoals altijd geldt dat als u mij niet bereiken kunt voor dringende pastorale aangelegenheden, de wijkouderlingen en de scriba u verder kunnen helpen en weten hoe ze mij kunnen bereiken.

 

Agenda

De Kloosterzingers-Bijbelzondag
29 oktober 2017 11:00 -
Koffieochtend
01 november 2017 10:00 -
Vergadering Kerst taakgroep
07 november 2017 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. -- Romeinen 5:7-9