Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten april

 

20 april, Stille Zaterdag,  is er een dienst met de cantorij:

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

  7 april

 

 9.30

Het Anker

Ds. R. de Pee

Veenwouden

Zondag Judica

Koffiedrinken na de dienst

 

 1. Kerk
 2. Kia/diakonie

40-dagentijd

 

D.R

 

X

 

14 april

 

 9.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Palmzondag

Voorbereiding Heilig Avondmaal

 

 1. Kerk
 2. JOP

 

 

W.S

 

 

 

18 april

 

19.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

 

 1. Kia/diakonie

40-dagentijd

 1. Kerk

 

H.S

 

 

 

19 april

 

19.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Goede Vrijdag

 

 1. --
 2. --

 

K.S

 

 

20 april

 

19.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Stille Zaterdag

Paaswake m.m.v. de Cantorij

 

 1. --
 2. --

 

A.H

 

 

21 april

 

10.00

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Eerste Paasdag

m.m.v. C.M.V Beatrix

 

 1. Kerk
 2. Jeugdwerk

 

M.v.D

 

 

28 april

 

 9.30

St. Vitus

Mw. A. Nijland

Groningen

Beloken Pasen

 

 1. Kerk
 2. Kompas

 

I.S

 

 

 

 

 

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Vergadering Comm. Kerkrentmeesters
30 april 2019 20:00 -
Vergadering comm. Erediensten
14 mei 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

 • Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. -- Deuteronomium 10:20