Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten februari

 

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

  3 febr.

 

11.00

Let op! St. Vitus

Ds. W. Baas

Donkerbroek

m.m.v. Moniek Timmer

 

  1. Wereld diaconaat
  2. Kerk

 

A.H

 

 

 

10 febr.

 

 9.30

Let op! Het Anker

Ds. J. v.d. Sleen

Surhuisterveen

Koffie na de dienst

Voorbereiding HA

 

  1. Kerk
  2. Kia/diaconie

 

H.S.

 

  X

 

17 febr.

 

 9.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Viering Heilig Avondmaal

 

  1. Kia/diaconie

Kees v.d. Vinne

  1. Kerk

 

I.S

 

 

24 febr.

 

 9.30

St. Vitus

Mw. A. Nijland

Groningen

 

  1. Kerk
  2. Kompas

 

D.R

 

 

Bediening van de beamer: 

  3 februari: Jurjen de Haan en Else van Dijk

10 februari: Else van Dijk en Jelmer van Dijk

17 februari: Jelmer van Dijk en Sietse Ruurd Reitsma

24 februari : Sietse Ruurd Reitsma en Jan Veenstra

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Kerkrentmeesters vergadering
26 februari 2019 20:00 -
Vergadering taakgroep 40 dagen-Pasen
28 februari 2019 20:00 -
Rouwgroep Doezum bijeenkomst
03 maart 2019 15:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig. -- Marcus 4:20