Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten oktober

 

 

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

 6 okt.

 

  9.30

Het Anker

Ds. Mulderij

Grootegast

Koffie na de dienst

 

  1. Kerk
  2. Kia/diaconie

 

H.S

 

X

 

13 okt.

 

 

  9.30

St. Vitus

Ds. Feenstra

Oldekerk

 

  1. Werelddiakonaat
  2. Kerk

 

K.S

 

 

 

20 okt.

 

11.00

St. Vitus

Ds. Kroon

Garijp

 

  1. Kerk
  2. Kompas

 

A.H

 

 

 

27 okt.

 

  9.30

St. Vitus

Ds. de Ruiter

Drachten

 

  1. Kerk
  2. NBG

 

 

Bediening van de beamer:

   6 oktober: David v.d. Hoek en Richard Kloosterman

13 oktober: Richard Kloosterman en Jurjen de Haan

20 oktober: Jurjen de Haan en Else van Dijk

27 oktober: Else van Dijk en Jelmer van Dijk 

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Musical Messiah te Grootegast 26-10-19
26 oktober 2019 20:00 -
Gemeente GroeiGroep
28 oktober 2019 19:00 -
Repetitie avond Westerlauwers Mannenkoor
31 oktober 2019 19:45 -
Sing-in Westerlauwers Mannenkoor
03 november 2019 19:30 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. -- Habakuk 3:17-19