Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten juni

 

 

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

  2 juni

 

9.30

Het  Anker

Ds. de Ruijter

Drachten

Koffiedrinken na de dienst

 

  1. Kerk
  2. Kia/diakonie

 

 

X

 

 

  9 juni

 

10.00

Het Anker

Ds. C. Minnaard

Afscheidsdienst

1ste Pinksterdag

Koffiedrinken na de dienst

 

  1. Kerk
  2. Zending

 

I.S

 

 

 

16 juni

 

 9.30

St. Vitus

Ds. W. Baas

Haule/Donkerbroek

 

  1. Kerk
  2. Kia/diakonie

 

D.R

 

 

23 juni

  9.30

St. Vitus

Ds. de Ruijter

Drachten

 

  1. Kerk
  2. Onkosten

 

W.S

 

 

30 juni

 

11.00

St. Vitus

Dhr. M van Heijningen

Dorkwerd

 

  1. Kerk
  2. Kompas

 

H.S

 

 

Tijdens de afscheidsdienst van ds. Minnaard is er oppas aanwezig. 

Bediening van de beamer:

  2 juni: Else en Jelmer van Dijk

  9 juni: Jelmer van Dijk en Sietse Ruurd Reitsma

16 juni: Sietse Ruurd Reitsma en Jan Veenstra

23 juni: Jan Veenstra en David van de Hoek

30 juni: David van der Hoek en Richard Kloosterman

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Tentdienst
23 juni 2019 16:00 -
Vergadering eredienstencommissie
25 juni 2019 20:00 -
Vergadering Comm. Kerkrentmeesters
25 juni 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst