Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten juli-augustus

 

 Let op! De dienst van aanstaande zondag is om 11.00 uur i.p.v. 09.30, zegt het voort zegt het voort!

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

25 aug.

 

 11.00

St. Vitus

Ds. Baas

Haule / Donkerbroek

 

  1. Kerk
  2. Kompas

 

K.S.

 

 

 

 1 sept.

 

9.30

Het Anker

Ds. W. van Dijk

Surhuisterveen

Viering Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na de dienst

 

  1. Kia/diaconie

Doel via afkondigingen

  1. Kerk

 

A.H

 

X

 

Bediening van de beamer:

 

  4 aug.: Sietse Ruurd Reitsma en Jan Veenstra

11 aug.: Jan Veenstra en David v.d. Hoek

18 aug.: David v.d. Hoek en Richard Kloosterman

25 aug.: Richard Kloosterman en Jurjen de Haan

 1 sept.: Jurjen de Haan en Else van Dijk

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Kerkdienst begint later!!!!
25 augustus 2019 11:00 -
Eredienstencommissie vergadering
10 september 2019 19:30 -
Startzondag 2019
15 september 2019 09:30 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ -- Genesis 1:26-27