Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten mei

 

 

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K

 

  24 juni

 

9.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard! (i.p.v. vd. Wal)

Viering Heilig Avondmaal

 

 1. Kia/diaconie
 2. Kerk

 

K.H.S

 

 

 

10 mei

 

9.30

St. Vitus

Dhr. Bolt

Kootstertille

Hemelvaartsdag

 

 1. Kerk
 2. Kia/diakonie

 

M.v.D

 

 

 

13 mei

 

9.30

St. Vitus

Ds. R. Mulderij
Grootegast

 

 1. Kerk
 2. Kia/diakonie

 

D.R

 

 

 

20 mei

 

9.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

Pinksteren

 

 1. Zending
 2. Kerk

 

n.n.b.

 

 

27 mei

 

9.30

 

St. Vitus

W. Jansen – Baltink

Grootegast

m.m.v. Triangel

 

 1. Kerk
 2. Kia/ diakonie

 

W.S

 

 

Bediening van de beamer:

  6 mei: Jan Veenstra en Rense de Haan.

10 mei: Rense de Haan en Else van Dijk.

13 mei: Else van Dijk en Sietse Ruurd Reitsma.

20 mei: Sietse Ruurd Reitsma en Jelmer van Dijk.

27 mei: Jelmer van Dijk en Richard Kloosterman.

Kinderen tijdens erediensten

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 6 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

Daar wordt ze een (bijbel)verhaal verteld in begrijpelijke taal.

De kinderen ouder dan 6 jaar worden tijdens de eredienst in de kerk met een werkblad en een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Iedere 1e zondag van de maand (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal , ze kunnen knutselen, kleuren, zingen en spelen. Tijdens de collecte komen ze weer in de dienst.

Agenda

Vergadering eredienstencommissie
26 juni 2018 20:00 -
Uitstapje ouderen
30 juni 2018 08:00 - 17:00

Dagelijkse bijbeltekst

 • De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. -- 1 Korintiers 13:4-7