Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten oktober

 

Bij de diensten:

Op 21 oktober komen Leonie en Henk uit Emmeloord meewerken in de dienst, ook nemen zij de begeleiding van samenzang voor hun rekening. (zie ook het artikel bij kopje ``Nieuws``.

Met zang, gitaar en piano brengen zij hun geloof dicht bij de mensen.

Beide zijn ze zeer muzikaal op velerlei gebieden, dirigeren, componeren, liedtekstenschrijven enz….

Ook zijn ze ambassadeur van ´World Vision`. 

Collecte informatie:

Zondag 14 oktober collecte werelddiaconaat

Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

 7 okt.

 

11.00

Het Anker

Ds. Mulderij

Grootegast

Geen koffiedrinken

 

  1. Kerk
  2. Kia/diaconie

 

H.S

 

X

 

14 okt.

 

  9.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

 

 

  1. Werelddiaconaat
  2. Kerk

 

K.H.S

 

 

 

21 okt.

 

11.00

St. Vitus

Ds. W. Baas

Donkerbroek

M.m.v. Leoni en Henk uit Emmeloord

 

  1. Kerk
  2. Kompas

 

M.v.D

 

 

 

28 okt.

 

  9.30

St. Vitus

Ds. C. Minnaard

 

  1. Kerk
  2. N.B.G.

 

D.R

 

Bediening van de beamer:

  7 oktober: Richard Kloosterman en Jurjen de Haan

14 oktober: Jurjen de Haan en Meint Zwama

21 oktober: Meint Zwama en David v.d. Hoek

28 oktober: David v.d. Hoek en Jan Veenstra

Kinderen tijdens erediensten

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 6 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen ouder dan 6 jaar worden tijdens de eredienst in de kerk met een werkblad en een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek genaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Leonie en Henk
21 oktober 2018 09:30 -
Vakantie bijbelfeest Kornhorn
23 oktober 2018 09:30 - 12:15
Vakantie bijbelfeest Kornhorn
24 oktober 2018 09:30 - 12:15
Vakantie bijbelfeest Kornhorn
25 oktober 2018 09:30 - 12:15
Vakantie bijbelfeest Kornhorn-Tieners
26 oktober 2018 17:00 - 20:00
Sing -inn
04 november 2018 09:30 -

Dagelijkse bijbeltekst