Bezetting van de College van Kerkrentmeesters

Voorzitter, ouderling KRM

Ouderling KRM

Ouderling kerkrentmeester  

Lieuwe Lindeboom 
Pieter Kloosterman
Gerry Donker - van der Velde

Secretaris Kerkrentmeesters 

Kerkrentmeesters

Francis Luinstra 

Romke van der Wier
Bert Oldewarris
Martijn Veenstra
Willie de Vries (Boekhouder)

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. -- Judas 1:20-21