Kinderkerstkoortje van RBS

x
Zaterdag 22 December 2018, 10:00
Locatie : Vituskerk
Oefenen in de Vituskerk, voor uitvoering op 1e kerstdag.

Terug

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. -- 1 Petrus 2:9-10