Nieuwspagina van de Protestantse Gemeente Doezum

Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
Wie kent niet de uitdrukking: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...........
Ik denk dat menigeen deze uitdrukking wel eens heeft uitgesproken.
Wie dit zegt bedoelt dat iets nooit zal gebeuren.
Op Paasmorgen luisterde ik vóór kerktijd naar het radioprogramma ‘Vroege vogels’. Er is altijd een
rubriek waarin luisteraars melding maken van iets wat ze hebben opgemerkt in de natuur.
Iemand zei: ‘tijdens een vroege wandeling vanmorgen zag ik een Pinksterbloem. Vallen Pasen
en Pinksteren dan tóch op één dag?’ Het was als grapje bedoeld denk ik, met een
verwijzing naar bovenstaande spreuk.
Koos Dijksterhuis, die een natuurdagboek heeft in dagblad Trouw, schreef op 25 april:
Mij werd meegedeeld dat pinksterbloemen in de Alblasserwaard paasbloemen worden
genoemd. Dat is een meer kloppende naam omdat pinksterbloemen meestal met Pasen
bloeien en met Pinksteren uitgebloeid zijn. Ik had in het natuurdagboek die
anachronistische bloeigewoonte opgemerkt en dat kwam me op twee alternatieve
naamsduidingen te staan. De pinksterbloem zou niet naar Pinksteren verwijzen.
Volgens de ene verklaring zou pinksterbloem verwijzen naar het jongvee, dat in de
bloeitijd van de pinksterbloemen, voor het eerst na de winter naar buiten mag. Na
ontgroeien van het kalfstadium heet een jonge koe een pink. Dat pinkenbloem dan
meer voor de hand zou liggen dan pinksterbloem, alla. Maar tegenwoordig worden
pinken niet eerder geweid dan koeien, eerder later, als de pinksterbloemen allang
uitgebloeid zijn.
Dat kan een eeuw geleden anders geweest zijn, maar waarom zouden toen in de lente
slechts de pinken naar buiten gelaten zijn?
Volgens de andere verklaring zou pinksterbloem verwijzen naar de kleur van de
bloemen. Pink is immers roze? Een lollige verklaring, maar die roept meteen de
volgende vragen op: waarom zou je een lila bloem roze noemen? En waarom zou je
hem een Engelstalig kleurtje geven?
In het Engels heet een pinksterbloem ook geen pinkflower, maar Pentacostflower.
Pentacost betekent Pinsteren.
Kortom: de pinksterbloem is volgens mij nog steeds genoemd naar Pinksteren, wat ook
bevestigd wordt door etymologiebank.nl.
Rest de vraag: Waarom heet dat feest Pinksteren?
Dat zou een verbastering zijn van pente-koste, oud-Grieks voor vijftig; de vijftigste
dag na Pasen. Men sprak toen dan ook in tongen, en daar komen rare namen van.
Wij leven toe naar Pinksteren.
Het feest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Eerste Paasdag. We
herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van
de Christelijke kerk. Dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd
in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op
aan die eeuwenoude boodschap van hoop.
● Feest van hoop - De komst van de Geest raakt de leerlingen tot in de vezels van
hun bestaan. Hoewel het woord er niet letterlijk genoemd wordt, zindert
Handelingen 2 van de nieuwe hoop. ‘Vreugde en vrede’, schrijft Paulus wanneer hij spreekt over die hoop.
Dat we hoop.krijgen, steeds opnieuw, is niet iets om
zomaar aan voorbij te gaan. We staan er bij stil en verwonderen ons vol
blijdschap. De Geest is gekomen en daarom vieren we het feest van hoop! (uit:
brief KerkinActie PKN)
Het Pinksterfeest is, zeker voor kinderen, moeilijk te begrijpen. Misschien helpt
onderstaand liedje daarbij. Het is ook te beluisteren op you tube.
https://www.youtube.com/watch?v=mFaLj7x_diU
Wat is het Pinksterfeest? Wat is het Pinksterfeest? We hebben vrij, maar dan?
Wat vieren wij nu eigenlijk? Ik snap er weinig van.
We vieren met het Pinksterfeest wat Jezus heeft beloofd:
Na mij komt de Heilige Geest, voor ieder die gelooft.
Maar: Wie is de Heilige Geest? Is het een soort van vlam?
Die even komt met Pinksteren, ik snap er nog niks van.
De Heilige Geest is deel van God, zoals water, ijs en stoom
hetzelfde zijn en toch uniek, Hij hoort bij God en Zoon.
Maar: Wat doet de Heilige Geest? Wat is hij dan van plan?
Laat Hij een vuurtje branden, ik snap er nog niks van.
De Heilige Geest geeft nieuwe kracht en troost je bij je pijn
Hij helpt je doen wat Jezus zegt om vriendelijk te zijn.
Maar: hoe komt de Heilige Geest, komt Hij dan bij mij langs
of krijgen grote mensen Hem, ik snap er nog niks van.
De Heilige Geest komt binnenin je wonen als je ’t vraagt
Hij zal dan jouw helper zijn, dat doet Hij heel graag.
Ohh! Dat is dus de Heilige Geest, Hij helpt mij elke dag.
Dan ben ik blij dat ik dit weet, nu voor Hem vieren mag.
 
Vonk zo licht in al zijn luister,
raakt het hart in woord en taal.
Morgenstond verbreekt het
duister
Pinksterfeest voor allemaal!
 
Goede Pinksterdagen gewenst.
Met groet,Dieta Stokroos - Steursma

Voedselbanken Westerkwartier info

De voedselbank Westerkwartier helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.
Of iemand in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel
diegene maandelijks overhoudt voor eten en kleding. Eenvoudig gezegd werkt het zo:
we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur,
water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit
bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we graag.
Voorbeeld
Is iemand bijvoorbeeld alleenstaand en houdt hij of zij minder dan € 250,- over voor
eten en kleding? Dan komt diegene in aanmerking. Die € 250,- is ons normbedrag voor
een alleenstaande zonder kinderen.
 
In onderstaande tabel ziet u welke normbedragen gelden vanaf 1 januari 2022. De
normbedragen zijn per maand.
Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag
voor toelating conform de criteria en de grootte van het voedselpakket (of gelijkwaardig
bij supermarktmodel) wordt vooral bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.
 
Bent u alleen? Normbedrag in euro’s
Voor u zelf 250
Met 1 kind 350
Met 2 kinderen 450
Met 3 kinderen 550
Met 4 kinderen 650
Met 5 kinderen 750
Met 6 kinderen 850
Met 7 kinderen 950
 
Woont u samen of bent u getrouwd? Normbedrag in euro’s
Voor met z’n 2-en 350
Met 1 kind 450
Met 2 kinderen 550
Met 3 kinderen 650
Met 4 kinderen 750
Met 5 kinderen 850
Met 6 kinderen 950
Met 7 kinderen 1050
 
Voor meer informatie, bijvoorbeeld over aanmelden voor een voedselpakket, kijk op:
www.voedselbankwesterkwartier.nl
Of bel: 0594 820997 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur)
 

Open colleges Jodendom

Start op 21 maart 2022
Wat bedoelen we als we het hebben over het Jodendom, want ‘het Jodendom’ bestaat
niet. Wat houdt ‘Joods leven’ in? En wat is de achtergrond van alle rituelen en
gebruiken? Dit zijn de vragen die bezoekers van de synagoge in Zuilaren stellen.
Slechts weinigen hebben iets van het Jodendom van binnenuit meegemaakt, door
bijvoorbeeld een sjoeldienst of door één van de feestdagen in huiselijke kring mee te
maken.
 
In vier avonden zal Lex van de Star u meenemen in het Joodse leven van
nu. Aan bod komt de veelzijdigheid van het Jodendom, religie en traditie,
de band met Israël, de impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de
persoonlijke geschiedenis en de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur.
 
Wanneer: 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2022
Locatie: Aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220,
Groningen en 4 april 2022 in de Synagoge, Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren
 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,-
Docent: Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente BethhaTsafon
 
Meer informatie en aanmelden via de website van Theologische Verdieping Groningen:
www.tvg-groningen.nl.
 
Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat
deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.

In Touch ! info

Lieve vrienden,
 
Groeten uit Kaapstad! En een gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal na een lange
periode van stilte vanuit Kaapstad. Het is hier zomer en dat is een goede tijd om te
genieten van het buitenleven en de natuur. Excuus voor de lange stilte van onze kant.
Corona gooide onze plannen en focus in de war. Het gaat momenteel goed met ons
gezin ondanks verschillende corona-infecties in 2020 en 2021. We danken God voor een
goed herstel en bekijken het leven van dag tot dag. Er is het afgelopen jaar veel
gebeurd. Zo aan het begin van het nieuwe jaar willen we een paar updates
samenvatten.
 
Kees: Sinds medio 2021 is Kees druk bezig met de voorbereidingen om het stokje over
te dragen aan de nieuwe landgoedbeheerder/onderhoudsmedewerker bij Beautiful
Gate. Dit was een zeer intensieve periode die positief werd afgerond tegen het einde van het jaar. Kees zal nu
minder tijd op zijn werk doorbrengen. Na een periode van rust hoeft hij nog slechts één keer per week te gaan
wanneer dat nodig is. Wij danken God voor de 18 jaar waarin Hij Kees en de familie leidde en begeleidde in
dienst bij Beautiful Gate. Hij zal het eerste deel van het jaar doorbrengen met hoognodige rust. Kees heeft al een poos geen verlof gehad, vooral niet in de hectische tijd na augustus, toen Fredah extra zorg nodig had na haar knieblessure en operatie. Deze periode van extra zorgtaken, in combinatie met het
helpen van de kinderen om zich voor te bereiden op hun examens, vroeg veel van Kees’
energie en was erg uitputtend. In december, tijdens het Beautiful Gate eindejaarsfeest,
was er een speciaal moment waarop Kees’ werkzaamheden werden
uitgelicht en gevierd. Dit was een zeer bemoedigende tijd en een tijd om met dankbaarheid terug te
kijken op Gods werk door hem heen.
 
Fredah: Fredah werkte afgelopen jaar nog steeds binnen het
Familieversterkingsteam van Beautiful Gate als klinisch maatschappelijk werkster. Ze
werkte met gezinnen, jong volwassenen en kinderen die sinds de sluiting in het kindertehuis waren. Haar werk omvatte coaching, huisbezoeken, familiebijeenkomsten en het versterken van familiebanden.
Corona maakte dit werk moeilijk maar de meeste gezinnen werden toch bereikt.
Een kleine verstoring dit jaar betrof een knieblessure die Fredah opliep tijdens een
gezinsuitje op de Tafelberg. Dit verstoorde tijdelijk het functioneren van het gezin
omdat ze bedlegerig was, veel pijn had en veel zorg nodig had. De operatie was
succesvol en de genezing gaat voorspoedig. Ze kan nu lopen zonder krukken en kan
fietsen. Prijs God daarvoor! Dit jaar zal Fredah meer tijd op haar werk (maandag-
vrijdag) doorbrengen. Ze zal blijven werken met gezinnen,
maar heeft een bredere rol gekregen in het team.
 
Ruth: Ruth heeft een heel druk jaar achter de rug met het voorbereiden en schrijven van haar
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
(equivalent van een middelbare schooldiploma). Ze was erg toegewijd
en druk bezig en heeft in 18 maanden tijd 4 jaar schoolwerk doorgewerkt. Ze wacht nu op het
resultaat terwijl ze zich voorbereid op haar A-niveaus dit jaar.
Ze geniet nog steeds van pianospelen, viool, ballet en tennis. Dit jaar zette Ruth een
volgende stap in haar geloof en vroeg om gedoopt te worden. Ze vindt het leuk om deel
uit te maken van de christelijke jeugdgroep die op vrijdag samenkomt tijdens
schoolvakanties.
 
Joshua: Joshua heeft echt genoten van zijn schooljaar en deed het uitzonderlijk goed
dit jaar. Hij is een van de leiders in zijn klas. Hij ging dit jaar op schoolkamp naar
Simon’s Town en heeft daar enorm van genoten. Joshua is een aanpakker en een klusser, hij leert veel van Kees. Dit jaar heeft hij gespaard om een klein zonnepaneel en accu te kopen om zijn aquariumpomp van stroom te voorzien. Hij houdt van technische dingen en milieuvriendelijke activiteiten en oplossingen. We vinden het leuk om zijn ideeën en architectonische ontwerpen te horen. Hij tennist graag en heeft dit jaar ook Ruth leren tennissen. Zo brengen ze hun vrije tijd veel door met tennissen. Joshua gaat ook naar
de jeugdgroep op vrijdag en is graag bij vrienden.
Eind vorig jaar gingen we samen met wat familievrienden kamperen op de Ronderberg.
Het is inmiddels een echt kampeerevenement voor ons geworden en we hebben heerlijk
gekampeerd. Al waren het maar 3 nachten, we voelden ons helemaal opgeladen. Dit jaar zal ook vol zijn met nieuwe aanpassingen, maar we vertrouwen op God bij elke stap. Kees zal het meest in
de weer zijn met de kinderen naar school en afspraken rijden en in het huishouden. Dit is niet altijd
gemakkelijk, maar met gebed en steun vertrouwen we erop dat hij het zal redden. Sommige eenvoudige taken
worden niet makkelijker als je ouder wordt. We zijn dankbaar voor de lichamelijke gezondheid van Kees en
we hopen dat een poosje weg van het werk hem ook mentaal wat rust zal geven. Als gezin hebben we al een poos geen familie meer bezocht of op bezoek gehad. Het was 5 jaar geleden dat we voor het laatst in Nederland waren en 3 jaar geleden in Botswana. Corona heeft ieders plannen op het hele continent verstoord. We bidden voor een blijvende oplossing en een einde aan deze pandemie. Hopelijk kunnen we dit jaar wat familieleden zien. Kortom, dat is het een beetje over ons in het afgelopen jaar. We bidden om Gods rijkste zegeningen voor 2022!
 
Gebedspunten
• Wij danken God voor zijn bescherming en aanwezigheid in 2021
• We zijn dankbaar voor de 18 jaar bediening voor Kees, bid alstublieft voor een tijd
van goede rust en vernieuwing voor hem terwijl hij zich aanpast aan zijn nieuwe rollen.
• We danken God dat de kinderen hebben genoten, ondanks COVID 19 Lockdown.
Bid alstublieft voor een productief en aangenaam jaar.
• God lof dat we als gezin kunnen blijven dienen en ondersteunen in het werken bij Beautiful Gate
• Bid alstublieft voor goede balans en aanpassing voor Fredah, omdat ze meer uren op
het werk zal doorbrengen.
• Over het algemeen; bid alsjeblieft voor hernieuwde energie en focus voor ons
allemaal. CovId heeft onze geestelijke gezondheid beïnvloed en we weten dat het niet
alleen onze familie is, maar ons en jullie allemaal. God blijft trouw en soeverein vooral.
Een paar verzen als we het nieuwe jaar betreden, en we blijven vertrouwen op God's
aanwezigheid en leiding.
Jeremiah 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des
Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Psalm 18:30 - Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver.
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
ONS ADRES: Kees en Fredah van der Vinne p/a Beautiful Gate ministries, postbus 144.
Mitchells Plain 7789 Zuid Afrika E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Giften Belasting
Aftrekbaar NL62INGB 0003441628 Onder vermelding van de nieuwe Projekt naam:
Beautiful Gate (Kees en Fredah van der Vinne)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste mensen,
 
Namens Kees en Fredah willen we u hartelijk danken voor alle steun die zij de
afgelopen jaren van u mochten ontvangen!
Kees mocht op 16 januari. j.l. samen met z'n zus 68 jaar worden.
Inmiddels is Kees met pensioen gegaan, ook wij hopen dat hij daar van kan genieten.
Misschien nog es een keertje bijspringen, maar z'n contract is nu na al die jaren beëindigd.
Iemand van de lokale bevolking mocht Kees z'n taak overnemen.
Zonder alle financiële steun van heel veel mensen waren Kees z'n werkzaamheden bij
Beautiful Gate niet mogelijk geweest.
 
Nogmaals hartelijk dank,
 
Broer en zussen van der Vinne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verzending van onze nieuwsbrief:
Per email: Clarieke Riet ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Per Post: Adrie Haaksma-van der Vinne , Wigbold van Ewsum straat 53 9882 PN
Kommerzijl,Tel.0594-212698
Contact persoon in Nederland: Sarah Bogaers. Telefoon 040-2459000 of 06 24976206
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Rouwgroep Noord Nederland info

 

Verlies na overlijden van een dierbare kan iedereen gebeuren, jong en oud. Contact met lotgenoten kan dan helpen in de moeilijke tijd.

Heb jij behoeft aan contact met lotgenoten dan ben je van harte welkom op een nog nader te bepalen ontmoetingsmoment. Iedereen is welkom religieus of niet, mannen,vrouwen, jongeren…..kom maar, je bent welkom!

De ontmoeting zal worden gehouden op:

                                      ??? : Bel of mail naar Alie voor verdere info.

                                      Vanaf 15.00 uur ben je welkom in het jeugdhonk bij de

                                      Haven.

We delen de belangstellenden in gesprekgroepjes in. Omdat het met leeftijdsgenoten waarschijnlijk prettiger praat zal bij opgave naar je leeftijd gevraagd worden.

De ontmoeting zullen we afsluiten rond 17.30 uur met soep en broodjes.

 

Voor vragen, informatie en opgave

Alie Meier  06-23667593   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . ( Nu Rouwgroep Noord Nederland.)

De Schakel

 

 
Lente: de aarde ontvangt een prachtig cadeau
Je leeft alleen goed wanneer jij je hart laat spreken.
 
Iedereen wil graag een goed leven.
Maar wat betekent dat: een goed leven?
Wijdverbreid is het denkbeeld: veel verdienen,
veel succes en veel plezier hebben, maar in ieder geval
zoveel mogelijk een goede gezondheid en zo min mogelijk
irritatie en zorgen.
Is dan alles al goed?
Worden we alleen daarmee werkelijk gelukkig?
Wat ons leven ten diepste goed maakt, is veel
dichterbij dan wij vaak denken: in onszelf.
Het ligt op de bodem van ons wezen, waarin ons denken
en voelen en ons hele liefdesverlangen wortelen in ons hart.
Ons hart verlangt naar iemand die tegen ons zegt:
`Wat goed dat jij er bent!`
En ons hart wil dringend antwoorden:
`Wat goed dat jij bestaat!`
Alleen met een dergelijke instemming in je hart heb je een goed leven.
Instemming met het leven, ook als het zwaar wordt,
instemming met het leven van andere mensen,
ook van hen die het ons niet gemakkelijk maken.
Dat wordt bedoeld met het kleine woordje `liefde.
Alleen dan gaat het goed met ons.
Alleen met de ogen van ons hart kunnen wij goed zien.
Alleen vanuit de kracht van de liefde hebben wij een goed leven.
 
Uit: Van Harte leven met de seizoenen van Phil Bosmans & Ulrich Schütz
 
David en Elske Oldewarris de Jong.
Wij geven de Schakel door aan Jan en Yp Bosma
 
 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. -- Kolossenzen 3:1-4