KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Gebedszondag voor de wereld

 
Geachte gemeente, beste diaconie,
 
Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad
en ZOA) roept op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. De
dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In
sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten.
Uw gebed is nodig
Het cluster vraagt kerkelijke gemeentes om zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen als een
gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld en te bidden voor de allerarmsten die
lijden onder de crisis. Via de button hieronder vindt u hiervoor de materialen. Bidt uw kerk
mee?
Zwaar geraakt
Vooral landen waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië, worden
zwaar geraakt door de coronacrisis. Mensen zijn vaak afhankelijk van hun dagelijks werk om
aan een maaltijd te komen. Door de lockdown en beperkende maatregelen kunnen ze niet
naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot
medische zorg en schoon drinkwater voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.
Veel Nederlanders zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de
wereld in onze harten en onze gebeden sluiten.
Klik op onderstaande button voor meer informatie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Informatieblad gebedszondag.
 
Namens de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster,
Dorcas: Leo Visser
EO Metterdaad: Peter Beker
Red een Kind: Andries Schuttinga
Tear: Minella van Bergeijk
Woord en Daad: Rina Molenaar
ZOA: Chris Lukkien
De gebedszondag voor de wereld is een initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster
(Dorcas,EO Metterdaad, Red een Kind,Tear,Woord en Daad en ZOA) en wordt ondersteund
door onder andere ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt, Diaconaat CGK,
EO, Evangelisch 7 Werkverband,IJM, Kerk van de Nazarener, Kom over en help, Leprazending,
Leger des Heils, Light for the World, Micha Nederland, Missie Nederland, Prisma,
Stichting HOE, TWR Nederland & België en Verre Naasten, VPE Zending,
World Vision, Zending en Gemeente.
 
Neem voor meer informatie contact op met Siebrand Wierda, woordvoerder Christelijk
Noodhulpcluster, 06 52658241

Tuuntje te Opende

 

Tuuntje is een werk, leer en sociale ontmoetingsplek in het Westerkwartier van Groningen. Wij kweken verse groenten en fruit voor de voedselbanken. Een inspirerende plek van maatschappelijk belang, waar mensen van alle leeftijden samenkomen. Waar we samen werken aan de teelt van verse en gezonde groenten en fruit voor alle voedselbanken in de provincie. De productie gebeurt zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Naast gezellig samenwerken zijn er plannen om ook educatieve projecten en andere activiteiten te organiseren. We willen meer zijn dan een plek waar vrijwilligers een werkbesteding vinden. In samenwerking met de gemeenten willen we extra activeringsplekken aanbieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Meetellen en meedoen zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de opzet van Tuuntje.

Heb je zin om eens mee te helpen of heb je suggesties voor activiteiten, neem dan gerust contact op via telefoon: 06 381 288 97 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Je mag ook langskomen op de tuin om een kijkje te nemen (Broersma’s reed 6a in Opende), je bent van harte welkom . De tuin is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. In overleg is het mogelijk ook op zaterdag mee te werken. 

We hopen dat ‘Tuuntje’ook op uw steun mag rekenen.

Namens de Kia/diaconie

Feikje van Dijk

 

 

Giften

De protestantse Kerk Nederland is een instelling die door de belastingdienst goedgekeurd is als ANBI.

Dit houdt in dat giften aan deze instelling voor u bij de aangifte voor de inkomstenbelasting  aftrekbaar zijn, met andere woorden de belastingdienst betaalt mee aan uw gift. U kunt overwegen uw gift te verhogen met het bedrag wat u van de belastingdienst terug ontvangt.

Dit geldt voor uw vaste vrijwillige bijdrage aan de Protestantse Gemeente Doezum, maar ook voor uw bijdrage aan de diaconie. En ook voor de collectebonnen. 

Bezetting KerkInActie / Diaconie

De taak van deze werkgroep is dat zij de gemeente stimuleert om in woord en daad in de samenleving dichtbij en veraf aanwezig te zijn. De Werkgroep behartigd dus de opdracht van de gemeente om in de samenleving van haar Heer te getuigen. In de mondiale samenleving doet zij dit in de combinatie van zending en werelddiaconaat, in de lokale samenleving in de combinatie van missionair gemeente-zijn en binnenlands diaconaat.

Voorzitter/diaken

Halbe Donker

Secretaris/diaken

Feikje Van Dijk

Penningmeesteresse

Leneke Struiksma

Diaken

Feikje van Dijk

Halbe Donker

Minze en Feikje Van Dijk

Kerk In Actie-leden:

Jan-Karst van der Vaart

Sietse-Ruurd Reitsma

Jan de Jong

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. -- Galaten 2:15-16