KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Dorcas Voedselactie 6 november 2019

Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Graag willen we de Dorcas Voedselactie weer bij u aanprijzen en u vragen om verschillende produkten van onderstaande lijst te kopen en in te leveren bij de kerk (zoals voorgaande jaren ook gedaan is).

Doe mee en koop één of meer van onderstaande producten voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Het voedsellijstje
2 x zonnebloemolie (1 plastic literfles)
1 x kilo suiker (kiloverpakking)
3 x kilo rijst (kiloverpakking en liever geen snelkookrijst)
3 x pasta (500 gramsverpakking)
2 x (vruchten)thee
1 x theebiscuitjes
1 x Liga (geen milkbreak)
1 x blik limonadesiroop (geen plastic fles)
2 x groenten in blik (800 gram, geen glas)
1 x vruchten in blik (800 gram, geen glas)
2 x jam
2 x tandenborstel
2 x tandpasta
2 x witte of bruine bonen in blik (800 gram, geen glas)

De bovengenoemde hoeveelheden vormen samen één pakket.

In verband met douanevoorschriften mogen we geen andere producten in de doos doen.

Let op de houdbaarheidsdatum (minimaal 6 maanden na aankoop).

De gekochte goederen kunt u in de hal van de kerk, De Haven, inleveren op 6 november 2019 tussen 15.00 – 19.30 uur, net zo als de voorgaande jaren.

Om 19.30 uur begint de dienst voor Dankdag.

’s Avonds zullen er mensen zijn om de goederen in ontvangst te nemen.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking !

 

Collecte 3 november:

3 november wordt er gecollecteerd voor de zending.

 

Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De avondmaalscollecte van zondag 10 november is bestemd voor het Bijbeluurtje van de verzorgingstehuizen waar gemeenteleden uit Doezum verblijven.

 

We bevelen beide collectes van harte bij u aan.

Mogen we op uw steun rekenen?

 

Namens de Kia/diaconie alvast bedankt.

Tuuntje te Opende

 

Tuuntje is een werk, leer en sociale ontmoetingsplek in het Westerkwartier van Groningen. Wij kweken verse groenten en fruit voor de voedselbanken. Een inspirerende plek van maatschappelijk belang, waar mensen van alle leeftijden samenkomen. Waar we samen werken aan de teelt van verse en gezonde groenten en fruit voor alle voedselbanken in de provincie. De productie gebeurt zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Naast gezellig samenwerken zijn er plannen om ook educatieve projecten en andere activiteiten te organiseren. We willen meer zijn dan een plek waar vrijwilligers een werkbesteding vinden. In samenwerking met de gemeenten willen we extra activeringsplekken aanbieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Meetellen en meedoen zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de opzet van Tuuntje.

Heb je zin om eens mee te helpen of heb je suggesties voor activiteiten, neem dan gerust contact op via telefoon: 06 381 288 97 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Je mag ook langskomen op de tuin om een kijkje te nemen (Broersma’s reed 6a in Opende), je bent van harte welkom . De tuin is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. In overleg is het mogelijk ook op zaterdag mee te werken. 

We hopen dat ‘Tuuntje’ook op uw steun mag rekenen.

Namens de Kia/diaconie

Feikje van Dijk

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 augustus  2019

COLLECTE MISSIONAIR: PROEF DE KERK

Vandaag is het kerkproeverij ! Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.

De pioniersplek LUX in den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Iedere avond staat een bijbelboek centraal, waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven. Ook is er aandacht voor de invloed die het bijbelboek heeft gehad op onze taal, kunst, muziek en filosofie.

Deelnemers worden uitgenodigd mee te doen met hun eigen inbreng en vragen. Ze maken op deze manier kennis met de bijbelverhalen die vervolgens gelinkt worden aan hun eigen geloofs- en zingevingsvragen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.

8 september 2019

COLLECTE JEUGDWERK: KLIEDEREN IN DE KERK

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.

Vandaag vragen we uw steun zodat nog meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken. 

Francis Luinstra

Giften

De protestantse Kerk Nederland is een instelling die door de belastingdienst goedgekeurd is als ANBI.

Dit houdt in dat giften aan deze instelling voor u bij de aangifte voor de inkomstenbelasting  aftrekbaar zijn, met andere woorden de belastingdienst betaalt mee aan uw gift. U kunt overwegen uw gift te verhogen met het bedrag wat u van de belastingdienst terug ontvangt.

Dit geldt voor uw vaste vrijwillige bijdrage aan de Protestantse Gemeente Doezum, maar ook voor uw bijdrage aan de diaconie. En ook voor de collectebonnen. 

Agenda

Eredienstencomm. vergadering
18 november 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10