KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Tuuntje te Opende

 

Tuuntje is een werk, leer en sociale ontmoetingsplek in het Westerkwartier van Groningen. Wij kweken verse groenten en fruit voor de voedselbanken. Een inspirerende plek van maatschappelijk belang, waar mensen van alle leeftijden samenkomen. Waar we samen werken aan de teelt van verse en gezonde groenten en fruit voor alle voedselbanken in de provincie. De productie gebeurt zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Naast gezellig samenwerken zijn er plannen om ook educatieve projecten en andere activiteiten te organiseren. We willen meer zijn dan een plek waar vrijwilligers een werkbesteding vinden. In samenwerking met de gemeenten willen we extra activeringsplekken aanbieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Meetellen en meedoen zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de opzet van Tuuntje.

Heb je zin om eens mee te helpen of heb je suggesties voor activiteiten, neem dan gerust contact op via telefoon: 06 381 288 97 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Je mag ook langskomen op de tuin om een kijkje te nemen (Broersma’s reed 6a in Opende), je bent van harte welkom . De tuin is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. In overleg is het mogelijk ook op zaterdag mee te werken. 

We hopen dat ‘Tuuntje’ook op uw steun mag rekenen.

Namens de Kia/diaconie

Feikje van Dijk

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 augustus  2019

COLLECTE MISSIONAIR: PROEF DE KERK

Vandaag is het kerkproeverij ! Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.

De pioniersplek LUX in den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Iedere avond staat een bijbelboek centraal, waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven. Ook is er aandacht voor de invloed die het bijbelboek heeft gehad op onze taal, kunst, muziek en filosofie.

Deelnemers worden uitgenodigd mee te doen met hun eigen inbreng en vragen. Ze maken op deze manier kennis met de bijbelverhalen die vervolgens gelinkt worden aan hun eigen geloofs- en zingevingsvragen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.

8 september 2019

COLLECTE JEUGDWERK: KLIEDEREN IN DE KERK

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.

Vandaag vragen we uw steun zodat nog meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken. 

Francis Luinstra

Giften

De protestantse Kerk Nederland is een instelling die door de belastingdienst goedgekeurd is als ANBI.

Dit houdt in dat giften aan deze instelling voor u bij de aangifte voor de inkomstenbelasting  aftrekbaar zijn, met andere woorden de belastingdienst betaalt mee aan uw gift. U kunt overwegen uw gift te verhogen met het bedrag wat u van de belastingdienst terug ontvangt.

Dit geldt voor uw vaste vrijwillige bijdrage aan de Protestantse Gemeente Doezum, maar ook voor uw bijdrage aan de diaconie. En ook voor de collectebonnen. 

Nieuwsbrief fam. Kees v.d. Vinne

                                                                                                             

Kaapstad, November 2019

 

Beste mensen,

Een hartelijke groet allemaal vanuit een bewolkt  Kaapstad met een temperatuur van rond de 21 graden. We hopen dat u het goed maakt en inmiddels zijn we alweer het laatste kwartaal van dit jaar ingegaan. De tijd vliegt  voorbij de weken, maanden rijgen zich aaneen en meer dan hoog tijd u weer eens op de hoogte te brengen van ons hier van onder de rook van Kaapstad.  Mijn excuses dat u voor langere tijd niet van ons hebt gehoord.

Dank u wel voor uw liefde en genegenheid aan ons op

verschillende wijze wat we zeer op prijs stellen. Als gezin maken we het goed, Ruth en Joshua hadden onlangs een korte vakantie  en de 2e week van december sluiten ze dit schooljaar af en begint voor hen de zomervakantie. We zijn dankbaar dat ze het goed doen op school en beiden thuis kwamen met een mooi rapport. Als alles goed gaat mag Ruth in het nieuwe jaar aan het voortgezet onderwijs gaan beginnen. Naast school zijn Ruth en Joshua onder andere ook  betrokken geweest als een groep met het instuderen van een musical en de uitvoering daarvan.

 

Nadat Nathan voor een paar jaar bij familie in Botswana en Zambia was is hij nu sinds enige tijd bij ons thuis in Pinelands. Met een schrale  arbeidsmarkt valt het hier niet mee om een baan te vinden.   Fredah is nog steeds deel van een lees groep vanuit onze kerk die iedere week naar een van de minder bedeelde lagere scholen gaan in een ander dorp om daar de kinderen verder op weg te helpen te leren lezen. Verder is het helaas  een lange en frustrerende weg geweest van jaren met de plaatselijke Sociaal Werk Instantie voor Fredah om haar  kwalificatie als sociaal werker in Botswana hier erkend te krijgen. Met hun verontschuldiging kreeg ze eindelijk bericht dat haar kwalificatie is bevestigd en wordt er nu aan haar certificaat daarvan gewerkt   waarna ze op zoek kan gaan naar een baan.

 

Helaas hebben we enige tijd geleden een neef in Botswana verloren die naar het eruit  ziet op gewelddadige wijze om het leven is gebracht  en onderzoeken gaande zijn over het hoe en wat.  Dat is uiteraard een hele klap in de eerste plaats voor de ouders en als gezin als je zoon en broer maar niet thuiskomt van het werk en later te horen krijgt dat hij helaas levenloos is gevonden.   Het brengt uiteraard veel verdriet en pijn voort om je zoon, je broer en neef op zo’n manier te verliezen. Wat zijn we dan bevoorrecht te mogen weten dat Jezus zelfs de dood heeft overwonnen.

 

Ook in de township nabij de Schone Poort en op andere plekken is het helaas onlangs een gekkenhuis geweest daar  verschillende groepen/bendes van jonge mensen, veelal onder gebruik van drugs elkaar en anderen het leven zuur maken. Er is veel rivaliteit tussen de verschillende groepen waarbij men niet schraagt het pistool te trekken en erop los te schieten met als gevolg dat beide partijen mensen hebben verloren. Vele collega’s  wonen in deze wijken  en moet je uiteraard zeer voorzichtig zijn en met name als het donker wordt. Wat een verdriet en pijn dat mensen elkaar aan kunnen doen. Jezus zei in Joh. 10:10: Ik ben gekomen zodat ze leven en overvloed mogen hebben, satan is gekomen om te stelen, te doden en vernietiging te brengen. Het is duidelijk dat satan daarbij bezig is mensenlevens te verwoesten. Een politie man uit ons dorp is daarbij helaas ook om het leven gekomen. Het leger werd zelfs  ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen. Wat een pijn en verdriet voor vele gezinnen en uw gebed word op prijs gesteld.

 

Op de Schone Poort is het doorgaans een en al bedrijvigheid met de vele diensten die we mogen verlenen in en aan de gemeenschap. Ook zijn er kerken die veelal in het weekend gebruik maken van onze ruimtes en daarnaast andere organisaties die er vergaderingen  houden. En zo mogen we als de Schone Poort op verschillende wijze de gemeenschap en daarbuiten van dienst zijn. Ook hadden we enige tijd geleden op nieuw de jaarlijkse Vakantie Bijbel Club waar vele kinderen van de wijken om ons heen naartoe kwamen   om van de liefde van Jezus voor een ieder van hen te horen, om andere kinderen te ontmoeten en contacten te leggen en samen een goede tijd te mogen hebben en zo mogen we door Gods genade op velerlei wijze voor jong en oud een verschil maken.

 

We zijn erg dankbaar dat we zaterdag 12 oktober j.l. de 25e verjaardag van de Schone Poort mochten vieren samen met Toby en Aukje Brouwer de oprichters, het bestuur, genodigden, oud collega’s en vele anderen. Het was zeer bijzonder een deel van de kinderen die op het centrum hebben gewoond te mogen  ontmoetten en samen deze dag te vieren en God de dank en eer te brengen en te bidden voor wijsheid en inzicht in de verschillende programma’s welke de Schone Poort verleend in,aan en voor de gemeenschap. 

 

Gebed

*Wilt u a.u.b. bidden voor wijsheid en inzicht voor de lokale leiders/de politie en de gemeenschap dat de vreselijke zaak van tumult in de townships in de strijd tussen verschillende groepen waarbij helaas meerdere mensen zijn gedood voorgoed ten einde mag komen.                                                                          

 * Bid a.u.b. voor de gezinnen die daarbij geliefden hebben verloren voor troost en bemoediging.                                                                                                                                                                                                     

* We danken God voor Zijn bescherming van de Schone Poort en dat dit zich voort mag zetten.                                    

 * Wilt u ook bidden voor onze familie in Botswana die op gruwelijke wijze hun zoon verloren.                     

* We zijn dankbaar dat Fredah na lange tijd bevestiging heeft gekregen van haar kwalificatie als sociaal werker. * We hebben wijsheid nodig op de weg vooruit met Nathan daar het ook hier  niet eenvoudig is  een baan te vinden. *We danken God als gezin voor zijn goedheid en trouw, Zijn bescherming en bewaring en zijn dankbaar dat de kids het goed doen op school en bidden dat ze dit jaar goed af mogen ronden.

 

Fam. van der Vinne.

 

 

Bezetting KerkInActie / Diaconie

De taak van deze werkgroep is dat zij de gemeente stimuleert om in woord en daad in de samenleving dichtbij en veraf aanwezig te zijn. De Werkgroep behartigd dus de opdracht van de gemeente om in de samenleving van haar Heer te getuigen. In de mondiale samenleving doet zij dit in de combinatie van zending en werelddiaconaat, in de lokale samenleving in de combinatie van missionair gemeente-zijn en binnenlands diaconaat.

Voorzitter/diaken

Halbe Donker

Secretaris/diaken

Feikje Van Dijk

Penningmeesteresse

Leneke Struiksma

Diaken

Feikje van Dijk

Halbe Donker

Minze en Feikje Van Dijk

Kerk In Actie-leden:

Jan-Karst van der Vaart

Sietse-Ruurd Reitsma

Jan de Jong

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ -- Lucas 19:37-38