KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Collecte kerk in Actie Werelddiaconaat 6 februari

Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat.
 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze
krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met
droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst
goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Vluchtelingkinderen in Griekenland

Op zondag 12 en zondag 19 december en op kerstavond 24 december was de Diaconie
collecte bestemd voor de vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Deze actie is genoemd:
 
'Geef licht'.
We kunnen u melden dat deze collecte € 192,-- heeft opgebracht.
 
Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen’  december 2021

Dorcas 2021

DORCAS
De Dorcas Voedselactie wordt zoals gebruikelijk
gehouden in de week rondom Dankdag voor gewas en arbeid.
De collecte van 7 november is hiervoor bestemd.
 
WAT IS DE DORCAS VOEDSELACTIE?
De voedselactie bestaat uit het inzamelen van geld in
Nederland in de maand november. Vervolgens kopen we in
het buitenland de producten in, stellen we de pakketten
samen en verspreiden we deze onder kwetsbare mensen. De
landen die meedoen zijn Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
 
'DE PRODUCTEN ZIJN ERG WAARDEVOL VOOR MIJ'
De 61-jarige Elisabeta uit Roemenië is een van de ouderen die vorig
jaar een voedselpakket van Dorcas heeft ontvangen. Vanwege haar
kwetsbare gezondheid en het coronavirus komt ze nauwelijks de deur uit.
Ze is dankbaar voor het voedselpakket én voor de sociale contacten die
ze via de medewerkers nog heeft.
 
HOE WORDT UW FINANCIËLE BIJDRAGE BESTEED?
Met de opbrengst van de voedselactie in november worden er lokaal
producten in Oost-Europa gekocht. We maken hiervan pakketten met een
waarde van 15 euro. Onze lokale partners (kerken of andere organisaties)
en vrijwilligers zorgen voor de inkoop, het samenstellen en de
verspreiding. Zij weten namelijk het beste wat er in een pakket moet
komen en welke mensen een pakket nodig hebben. De voedselpakketten
worden in de wintermaanden uitgedeeld aan kwetsbare ouderen en kinderen.
Soms wordt het ook uitgedeeld aan gezinnen die wel een bemoediging
kunnen gebruiken.
Maar een deel van de opbrengst van de Dorcas Voedselactie gebruiken we
ook voor ons werk in Oost-Europa gericht op een betere toekomst. Het
gaat dan bijvoorbeeld om programma's gericht op economische
ontwikkeling, zoals het opstarten van eigen bedrijven of het volgen van vaktrainingen.
Daarnaast gaat het geld ook naar programma's gericht op de ontwikkeling
van kinderen. Denk daarbij aan huiswerkbegeleiding, Roma-programma's, en lifeskillsprogramma's.
Door hier op jonge leeftijd in te investeren,
zorgen we voor een gezonde toekomst voor de kinderen.
 
OVER DORCAS
Wij hebben een christelijke identiteit en willen dat graag uitstralen.
We zetten ons in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen
voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Dorcas en onze
partnerorganisaties zijn vanuit geloofsovertuiging gemotiveerd om in
actie te komen voor mensen in nood. Daarbij willen we iedereen helpen, 
ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
 
Aly Kloosterman

Meer artikelen...

  1. Tuuntje te Opende
  2. Giften

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. -- Kolossenzen 3:1-4