KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Watersnoodramp Limburg

In de kerkdienst van zondag 18 juli is er een oproep gedaan om financieel bij te dragen
aan het lenigen van de ergste nood die is ontstaan na de overstromingen in Limburg.
De diaconie zegde toe € 1000,00 extra te geven.
De collecte in die dienst heeft € 63,00 opgebracht. Door gemeenteleden werd € 230,00 overgemaakt.
In totaal is er namens de Protestantse Gemeente van Doezum een bedrag van € 1293,00
overgemaakt aan het Nationaal Rampenfonds.
Alle gevers en geefsters: hartelijk dank.
 
Ds. Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
schreef het volgende gebed:
Laten we bidden voor Limburg en de Limburgers, en alle broeders en zusters in geloof in
deze provincie.
 
Barmhartige God
Met grote bezorgdheid vernemen wij over de overstromingen van de Geul, de Gulpen,
de Roer en de Maas als gevolg van de hevige regenval.
Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten
als gevolg van het hoge water.
Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn,
laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn,
en in onze solidariteit. Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:
De vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming. Laat ze ervaren dat ze niet alleen gelaten worden.
De hulpverleners, de brandweermannen en-vrouwen, de politie, en iedereen die
zich inspant om de problemen het hoofd te bieden.
De mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur in hun werk het water in goede banen te leiden.
De mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland. Neem ze op in het
licht van uw liefde en wees dicht bij hun nabestaanden.
Degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen worden.
Maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar,
geef open harten en handen opdat we er voor elkaar zijn als kinderen van God.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heiland en Broeder,
Amen.
 
 

Tuuntje te Opende

 

Tuuntje is een werk, leer en sociale ontmoetingsplek in het Westerkwartier van Groningen. Wij kweken verse groenten en fruit voor de voedselbanken. Een inspirerende plek van maatschappelijk belang, waar mensen van alle leeftijden samenkomen. Waar we samen werken aan de teelt van verse en gezonde groenten en fruit voor alle voedselbanken in de provincie. De productie gebeurt zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Naast gezellig samenwerken zijn er plannen om ook educatieve projecten en andere activiteiten te organiseren. We willen meer zijn dan een plek waar vrijwilligers een werkbesteding vinden. In samenwerking met de gemeenten willen we extra activeringsplekken aanbieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Meetellen en meedoen zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de opzet van Tuuntje.

Heb je zin om eens mee te helpen of heb je suggesties voor activiteiten, neem dan gerust contact op via telefoon: 06 381 288 97 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Je mag ook langskomen op de tuin om een kijkje te nemen (Broersma’s reed 6a in Opende), je bent van harte welkom . De tuin is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. In overleg is het mogelijk ook op zaterdag mee te werken. 

We hopen dat ‘Tuuntje’ook op uw steun mag rekenen.

Namens de Kia/diaconie

Feikje van Dijk

 

 

Giften

De protestantse Kerk Nederland is een instelling die door de belastingdienst goedgekeurd is als ANBI.

Dit houdt in dat giften aan deze instelling voor u bij de aangifte voor de inkomstenbelasting  aftrekbaar zijn, met andere woorden de belastingdienst betaalt mee aan uw gift. U kunt overwegen uw gift te verhogen met het bedrag wat u van de belastingdienst terug ontvangt.

Dit geldt voor uw vaste vrijwillige bijdrage aan de Protestantse Gemeente Doezum, maar ook voor uw bijdrage aan de diaconie. En ook voor de collectebonnen. 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. -- Romeinen 8:15