Dorcas

DORCAS
De Dorcas Voedselactie wordt zoals gebruikelijk
gehouden in de week rondom Dankdag voor gewas en arbeid.
De collecte van 7 november is hiervoor bestemd.
 
WAT IS DE DORCAS VOEDSELACTIE?
De voedselactie bestaat uit het inzamelen van geld in
Nederland in de maand november. Vervolgens kopen we in
het buitenland de producten in, stellen we de pakketten
samen en verspreiden we deze onder kwetsbare mensen. De
landen die meedoen zijn Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
 
'DE PRODUCTEN ZIJN ERG WAARDEVOL VOOR MIJ'
De 61-jarige Elisabeta uit Roemenië is een van de ouderen die vorig
jaar een voedselpakket van Dorcas heeft ontvangen. Vanwege haar
kwetsbare gezondheid en het coronavirus komt ze nauwelijks de deur uit.
Ze is dankbaar voor het voedselpakket én voor de sociale contacten die
ze via de medewerkers nog heeft.
 
HOE WORDT UW FINANCIËLE BIJDRAGE BESTEED?
Met de opbrengst van de voedselactie in november worden er lokaal
producten in Oost-Europa gekocht. We maken hiervan pakketten met een
waarde van 15 euro. Onze lokale partners (kerken of andere organisaties)
en vrijwilligers zorgen voor de inkoop, het samenstellen en de
verspreiding. Zij weten namelijk het beste wat er in een pakket moet
komen en welke mensen een pakket nodig hebben. De voedselpakketten
worden in de wintermaanden uitgedeeld aan kwetsbare ouderen en kinderen.
Soms wordt het ook uitgedeeld aan gezinnen die wel een bemoediging
kunnen gebruiken.
Maar een deel van de opbrengst van de Dorcas Voedselactie gebruiken we
ook voor ons werk in Oost-Europa gericht op een betere toekomst. Het
gaat dan bijvoorbeeld om programma's gericht op economische
ontwikkeling, zoals het opstarten van eigen bedrijven of het volgen van vaktrainingen.
Daarnaast gaat het geld ook naar programma's gericht op de ontwikkeling
van kinderen. Denk daarbij aan huiswerkbegeleiding, Roma-programma's, en lifeskillsprogramma's.
Door hier op jonge leeftijd in te investeren,
zorgen we voor een gezonde toekomst voor de kinderen.
 
OVER DORCAS
Wij hebben een christelijke identiteit en willen dat graag uitstralen.
We zetten ons in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen
voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Dorcas en onze
partnerorganisaties zijn vanuit geloofsovertuiging gemotiveerd om in
actie te komen voor mensen in nood. Daarbij willen we iedereen helpen, 
ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
 
Aly Kloosterman

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. -- Jesaja 43:18-19