College van kerkrentmeesters

Informatie over\van het college van kerkrentmeesters

Paascollecte

PAASCOLLECTE 2020 PKN DOEZUM
 
Rond de paasdagen wordt de jaarlijkse paascollecte gehouden.
Door de huidige omstandigheden lijkt het ons beter deze
collecte via de mail bij u aan te bevelen, dus dit jaar geen
enveloppe met een acceptgirokaart.
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage, waarvan de opbrengst
geheel ten goede komt aan onze eigen gemeente, middels een
bankafschrijving te storten op:
 
rekeningnummer NL89 INGB 0000 951152,
 
graag onder vermelding van ‘paascollecte’.
 
 

Solidariteitskas

 

Binnenkort ontvangt een ieder weer een brief op de mat of in de bus betreffende de Solidariteitskas.

We bevelen deze aktie weer van harte bij u aan !

 

Uw college van kerkrentmeesters.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Solidariteitskas 2018

 

Geacht gemeentelid, 

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) 

Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Zo heeft de Commissie Steunverlening die verantwoordelijk is voor de

Solidariteitskas de Gereformeerde Kerk Nijeveen een subsidie toegezegd, omdat zij met het oog op de toekomst wil werken aan de vitaliteit van de gemeente. De gemeente kan door het toezeggen van de subsidie professionele menskracht inschakelen. Het wordt dus mogelijk om samen met een begeleider aan de vitaliteit van de gemeente te werken, zonder dat financiën een belemmering zijn om het proces te starten. Het resultaat van het veranderproces in Nijeveen is dat de gemeente een goed perspectief gevonden heeft in de missie en inzet voor het gemeente-zijn, en zich een toekomstbestendige structuur voor de organisatie van het kerkenwerk heeft aangemeten. 

Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zo is bijvoorbeeld tienduizend euro toegezegd voor het realiseren van een Tiny church in Almere. Een klein kerkgebouw dat de huidige pioniersplek (een srv-wagen) moet ontlasten, omdat die zo populair is dat die de aandacht nauwelijks aankan. Door het oprichten van de Tiny church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. Die tienduizend euro van de Solidariteitskas - mede door u opgebracht - maakt dit mogelijk. Dank daarvoor!

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uw college van Kerkrentmeesters.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELANGSTELLING VOOR EEN KERKBANK ?

Wie belangstelling heeft voor een kerkbank uit de kerkzaal van de Haven wordt in de gelegenheid gesteld er één te kopen.

Een kerkbank gaat € 50,- kosten. Er zal t.z.t. één uithaal/afhaal dag worden georganiseerd.

Indien u belangstelling heeft, stuur een mailtje naar Gerry Donker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of doe een briefje in de brievenbus bij Gerry Donker, Provincialeweg 4.

‘WIE HET EERST KOMT WIE HET EERST MAALT’  en ‘ OP IS OP ‘  

College van Kerkrentmeesters

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Ingrijpende keuzen

De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als een gemeente minder geld te besteden heeft, kan die voor ingrijpende keuzen komen te staan, bijvoorbeeld: • het aantrekken van een predikant of kerkelijk werker in deeltijd, in plaats van een volledige aanstelling; • het samenvoegen met een buurgemeente, het delen van een predikant of het combineren van activiteiten; • het noodgedwongen sluiten van het kerkgebouw.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ -- Lucas 19:37-38