College van kerkrentmeesters

Informatie over\van het college van kerkrentmeesters

Actie kerkbalans 2022

Protestantse gemeente Doezum
Krijthestraat 35
9863 PN Doezum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Samen van betekenis voor onze gemeente.
 
Doezum, februari 2022
 
Geacht gemeentelid / geachte familie
 
Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we
naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Gedurende het afgelopen jaren
heeft corona ons daarbij behoorlijk dwars gezeten. En bij velen onder ons ook onzekerheid over de toekomst van onze kerkelijke gemeente te Doezum. Toch zijn we samen blijven vieren en elkaar blijven bemoedigen. In de kerk, via kerkdienstgemist.nl. ,door zondagsbrieven en het Kompas. En denk ook aan het onderlinge pastoraat.
 
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2022 voort te kunnen zetten,
doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
 
Laten we als gemeente ook anno 2022 een waardevolle plek in Doezum zijn. Alleen met uw hulp
kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten, en in betere tijden uitbreiden.
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van grote waarde.
Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL50 RABO 0373 7355 96
ten name van CvK Protestantse Gemeente Doezum.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Veenstra en Lieuwe Lindeboom, kerkrentmeesters
Bert Oldewarris, scriba kerkenraad
 
Diegenen, waarvan het mailadres bekend is, ontvangen ons verzoek om een financiële bijdrage zowel per brief als digitaal. Wilt u uw toezegging per mail doen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Dit geeft ons een een beter zicht op onze financiële mogelijkheden. Daarvoor dank. 

 

 

Solidariteitskas

Geacht gemeentelid,

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Bijdragen Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. U kunt uw bijdrage storten op NL50RABO 0373 7355 96 t.n.v. Cvk Protestantse  Gemeente Doezum.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uw college van Kerkrentmeesters.

Nieuws van college van kerkrentmeesters

- De vorige keer heb ik geschreven over de grondverontreiniging op het perceel
aan de Perastraat. Wiertsema & Partners heeft namens de Protestantse
gemeente te Doezum de saneringsaanvraag ingediend. We hebben bericht van
ontvangst gekregen van de Provincie Groningen.
- De Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-
Drenthe (CCBB) heeft in het licht van de einddatum van de intentieovereenkomst
met de Stichting Dorpshuis Doezum de kerkenraad gevraagd naar de stand van
zaken. Namens de kerkenraad heeft het college geantwoord dat de
overeenkomst vermoedelijk verlengd moet worden gezien de doorlooptijd van de
bodemsanering en de ́corona-hapering’ bij de fondswerving, maar dat we goede
hoop hebben dat het stichtingsbestuur na de zomer haar fiat kan geven aan de
overdracht van de Haven met pastorie.
- De rekening 2019 van de kerkelijke gemeente (dus die van de CvK en niet die
van de Diaconie) en de daarbij behorende verklaring van de kerkenraad is door
onze boekhouder net op tijd ingediend bij de CCBB. Van de kerkordelijke
mogelijkheid om commentaar te leveren op de concept-rekening 2019 bij de
scriba is geen gebruik gemaakt. Voor 1 juli a.s. zullen nog de ANBI-gegevens op
de website aanpast worden.
- De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat op ons verzoek een
overnamerapport opstellen voor het kerkhof rond st. Vitus. Het bestuur van de
SOGK moet uiteindelijk beslissen of zij bereid is het kerkhof over te nemen en
onder welke voorwaarden (waaronder de hoogte van de bruidsschat).
- De overdracht van st. Vitus aan de SOGK zal plaatsvinden op 1 oktober. De
schriftelijke goedkeuring van de CCBB was al binnen. Vanwege de coronacrisis zal
het gezelschap zeer beperkt zijn. De Protestantse gemeente te Doezum wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Willem Faber.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. -- Lucas 6:37-38