Kerkelijk Jeugdwerk Doezum

Informatie over\van het Kerkelijk Jeugdwerk Doezum

Jeugdwerk- Verhaal kinderen

Verhaal voor de kinderen (om zelf te lezen of voor te lezen.)

PALMPASEN
Het is een mooie dag als de kinderen zich op
deze Palmpasen zondag verzamelen op het schoolplein. Ze
hebben allemaal hun Palmpasen stok bij zich.
De juffen en de meesters moeten hier en daar de stokken weer
repareren, vooral bij de jongens, want die hebben de stok als
zwaard gebruikt. De meisjes hebben de Palmpasen stok netjes
gehouden. Joke, Tieneke en Eeky komen in hun mooiste
lentejurk het schoolplein op lopen. Ze kijken naar al die andere
kinderen er al even mooi uit zien. Ook hun Juf Kitty ziet er heel erg mooi uit in haar
groene jurk met roze vlinders.
De schoolbel wordt door meester Jansma geluid. Hij wacht tot iedereen is
uitgekwebbeld.
Ahum, ahum, vandaag gaan we in optocht naar de Kerk en onderweg zingen we: ‘Palm
Palm Pasen’ en als we de kerk in lopen zingen we: ‘Als hij komt.’
Dat lied zijn we al een paar weken aan het repeteren en de laatste keer klonk het erg
mooi. Einde mededeling.
De kinderen gaan met z’n drieën naast elkaar staan. Groep 1 staat vooraan en de
kinderen van groep 8 sluiten de rij.
Ze lopen het schoolplein af en beginnen te
zingen.
Palm palm Pasen
Hei koerei
Over enen zondag
Dan krijgen we een ei
Een ei is geen ei
Twee ei is een half ei
Drie ei is een paasei.
Dat zingen ze twee keer en dan zijn ze bij de kerk. De koster heeft de kinderen al horen
aankomen en staat ze buiten op te wachten. Meester Jansma loopt naar voren en praat
even met de koster die weer de kerk in loopt. Even later komt hij weer naar buiten en
zegt dat ze naar binnen kunnen lopen.
Meester Jansma loopt voorop en daarachter volgen de kinderen al zingend met
hun Palmpasen stok in de hand. Ze zingen hun lied:
Jezus zal rijden op een ezel, als Hij komt.
Jezus zal rijden op een ezel, als Hij komt.
We gaan Hem allemaal tegemoet, als Hij komt.
We gaan Hem allemaal tegemoet, als Hij komt
We zullen met onze palmtakken wuiven
Als Hij komt, Gods Zoon!
We zullen met onze palmtakken wuiven
Als Hij komt, Gods Zoon!
Lof God, onze koning! Gods Zoon!
We zullen roepen: "Hosanna!" Als Hij komt.
We zullen roepen: "Hosanna!" Als Hij komt.
Lof God, onze koning! Gods Zoon!
De ouders en andere kerkgangers zitten met tranen in de ogen en beginnen spontaan te klappen.
 
De kinderen doen meester Jansma na, als hij een diepe buiging maakt.
Dominee De Jong zegt dat hij ontroerd is door deze mooie binnenkomst van de
schoolkinderen. Hij vraagt of de kinderen aan de zijkant op de stoeltjes willen gaan
zitten. Dan zal hij vertellen, waarom het vandaag Palmpasen is.
Hij begint met zijn verhaal.
 
Op Palmpasen vieren wij de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Het is de zondag voor het paasfeest.
Het is druk op de wegen want iedereen weet dat er
vandaag wat gaat gebeuren. Vandaag komt hun
Koning naar Jeruzalem.
Ze weten niet dat Jezus zich helemaal geen koning
voelt, nee, Hij weet dat Hij deze week gaat sterven
en daarom is Hij wat bedroefd.
Deze mensen denken niet aan lijden, nee, zij
willen feest vieren. Hun koning komt naar de stad.
Vlakbij het dorp Bethfagé, dat aan de helling van de Olijfberg ligt, ziet Jezus een
ezelsveulen staan. Hij vraagt twee van zijn discipelen om het veulen naar Hem toe te
brengen. De discipelen zijn verbaasd, maar doen wat hun Meester vraagt.
Jezus gaat op het veulen zitten en zo gaan zij richting Jeruzalem. Daar staan wel
duizenden mensen te juichen: ‘Gezegend zij de grote Koning, Hosanna.’
Deze zondag is het begin van onze Stille Week. Met als dieptepunt de kruisiging van
Jezus op Goede Vrijdag en als hoogtepunt de opstanding van Jezus op Eerste Paasdag.
Amen.
Na de kerkdienst gaat iedereen weer naar huis.  
De ouders van Tieneke zeggen dat ze
erg trots zijn op hun dochter. Tieneke kijkt hen aan en zegt:
“Eigenlijk is het vandaag een feestelijke, verdrietige dag.”
Papa trekt zijn dochter even tegen zich aan en zegt:
“Tieneke, ik hoop dat het geloof in God en in jezelf nooit
zal verdwijnen.”
Mama is het daar helemaal mee eens en geeft Tieneke nog een extra knuffel.
 
Dieta Stokroos

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25