Kom in de kring -Jeugdwerk- Verhaal kinderen

Hallo allemaal,

 

Voor de eerstvolgende keer Kom in de Kring, datum zie bij kopje ``Diensten``.

5 januari om 09.30 uur in `t Anker is de eerstvolgende keer.(nieuwjaarsdienst)

en daarna:

????.

 

Groeten, ``Kom in de kring``- leiding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verhaal  voor de kinderen    (om zelf te lezen of voor te lezen.)

 In de kerk ontmoeten we de Here God. Je ziet Hem niet, je hoort Hem niet, maar Hij is er wel. Je kunt het merken aan wat er gebeurt, bijbellezen en bidden en zo. Je kunt het voelen aan de manier waarop alles gebeurt, vol eerbied.

Maar gemakkelijk is het niet, wees maar eerlijk.

 aten we eens kijken naar de bijbel.

Daarin gaat het heel vaak over mensen die God ontmoeten. Abraham bijvoorbeeld, of Mozes. David of Elia.

Laten we eens beginnen met Mozes. Hij groeide op in het paleis van de Farao, maar moest vluchten uit Egypte. Nu woont hij ergens in de woestijn en gaat er iedere dag met de schapen op uit. Op een dag ziet hij een struik die in brand lijkt te staan.

Heel vreemd, want het bosje verbrandt niet echt. Hoe komt dat, vraagt Mozes zich af, en hij gaat eens kijken. Dan ontdekt hij dat God daar is, in die struik.

Hij mag niet verder komen. ‘Doe je sandalen uit, want de plek waar je staat is heilig,’ zegt God. Dat doet Mozes, en hij slaat zijn handen voor z’n gezicht. Hij snapt heel goed dat hij nu voor de heilige, machtige God staat. Geen mens, nee, beslist geen mens. 

Mozes zal hier later vast nog wel eens aan teruggedacht hebben. Hij heeft God vaker ontmoet, misschien wel vaker dan welk mens ook. God heeft met hem gesproken en hij met God. Zo iemand als Mozes is er later nooit meer geweest.

Hij heeft God ‘van aangezicht tot aangezicht’ gekend, staat er in de bijbel. Maar Mozes heeft vast nooit vergeten wat hij bij de brandende struik leerde: als God naar je toekomt, moet je heel eerbiedig zijn.

 

En dan Elia. Ook al zo’n bijzonder mens uit de Bijbel. Elia had op de berg Karmel een offer gebracht, samen met de Baalpriesters. Een fantastische gebeurtenis.

Alle mensen wisten opeens weer dat ze God moesten dienen en niet Baal.

Maar na afloop moest Elia vluchten voor de koningin. Hij ging de woestijn in, doodmoe. En daar stuurde een engel hem naar precies hetzelfde plekje als waar Mozes vroeger de brandende doornstruik had gezien.

Op die plek, bij de berg Horeb, ontmoette Elia God. Hij zag geen brandende struik. Hij belandde eerst in een vreselijke storm. Daarna kwam er een aardbeving en vervolgens een brand. Toen werd het stil, zo stil als op een mooie zomeravond. God zelf kwam naar hem toe. Reken maar dat Elia inmiddels diep onder de indruk was, vol van eerbied en ontzag.                                                                             

En nu jij. Ook jij bent bijzonder, want God houdt van jou. Hij komt ook naar jou toe. Bij onze kerkdiensten gaat het er heel wat rustiger aan toe: geen brand zoals bij Mozes, geen storm en geen aardbeving zoals bij Elia. Maar één ding is net als bij hen, dat leren we van wat zij meemaakten: als God naar je toekomt, moet je eerbiedig zijn. Schoenen uit? Dat hoeft niet. Vol van eerbied? Dat wel.

                                                                                  

Dieta Stokroos

 

Agenda

Gemeentegroeigroep
27 januari 2020 20:00 -
Vergadering Kerkrentmeesters
28 januari 2020 20:00 -
Koffieochtend met Stamppotbuffet
06 februari 2020 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. -- Jesaja 30:18