Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten november

 

 Uitnodiging voor de taakgroep Kerst:

 

Voor de taakgroep Kerst zoeken we nog enkele gemeenteleden die graag willen meedenken en meehelpen om mooie advents- en Kerstvieringen samen te stellen. We vergaderen meestal 2 a 3 x dus de tijdsinvestering is minimaal.

De vergaderingen staan gepland op 12 november en 11 december `s avonds.


Opgave kan bij ondergetekende of via Marrit.
 
Namens de eredienstencommissie, Gerrit.

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

  3 nov.

 

 9.30

Het Anker

Ds. Versteeg

Nijverdal

Voorber. Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na de dienst

 

 1. Kerk
 2. Zending

 

I.S

 

X

 

  6 nov.

 

19.30

Het Anker

Ds. de Ruijter

Drachten

Dankdag voor gewas en arbeid

 

 1. Dorcas
 2. Kerk

 

D.R

 

 

 

10 nov.

 

11.00

St. Vitus

Ds. Mulderij

Grootegast

Viering Heilig Avondmaal

 

 1. Kia-diaconie

Bijbeluurtje verzorgingstehuizen

 1. Kerk

 

K.S

 

 

 

17 nov.

 

  9.30

St. Vitus

Dienst verzorgd door Henk en Leonie

 

 1. Kerk
 2. Kia-diaconie

 

H.S

 

 

24 nov.

 

  9.30

 

St. Vitus

Ds. B. Urgert

Elp

Laatste zondag v.h. kerkelijk jaar

m.m.v. de Cantorij

 

 1. Kerk
 2. Kompas

 

W.S

 

 

Bediening van de beamer:

   3 november: Jelmer van Dijk en Sietse Ruurd Reitsma

  6 november: Sietse Ruurd Reitsma en Jan Veenstra

10 november: Jan Veenstra en David v.d. Hoek

17 november: David v.d. Veenstra en Richard Kloosterman

24 november: Richard Kloosterman en Jurjen de Haan. 

 

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Eredienstencomm. vergadering
18 november 2019 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

 • Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10