Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten oktober

 

Nieuws: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd vanaf zondag 20 september in de Vituskerk. 
Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 oktober 2020 zondagsbrief PG Doezum
 
THEMA; HELP! Voorganger: De heer Anne Willem Hoekstra, k.w. Surhuisterveen
 
Medewerking: Leonie en Henk Beamerbediening: Jan Veenstra, Jelmer van Dijk
 
Koster: Voor de dienst: Tienduizend redenen–Opwekking 733
De zon komt op, maak de morgen wakker;
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer o mijn ziel. O, mijn ziel prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
O, mijn ziel. Verheerlijkt zijn heilige naam.
Heer, vol geduld toont u ons uw liefde.
Uw naam is groot
en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
Tienduizend
jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein:
verheerlijk zijn heilige naam 2x
 
Woord van welkom en afkondigingen
 
Intochtslied: Lied 44 Dank, dankt nu allen God.
 
Votum en Groet
 
Stil gebed, gevolgd door aanvangsgebed
 
Lied: Mijn hulp is van U, Heer–Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
 
Introductie op het thema: Help!
 
Kinderlied : Met Jezus in de boot
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm,
veilig in de storm, veilig in de storm 2x
Als je vaart naar huis.
3x
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm,
als je vaart naar huis.
 
Gebed
 
Bijbellezing: 2 Koningen 5 Lied: Hij is erbij–Opwekking 729
Soms brengt God de storm tot stilte,
Soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven zijn we niet alleen.
Soms geneest Hij ons van ziekte,
Soms laat Hij het lijden toe.
Refrein:
Hoe het ook zij, Hoe het ook zij, Hij is erbij.
Soms tilt God ons over bergen,
Soms voert Hij ons er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal,
wij gaan niet alleen.
Soms draagt Hij ons in zijn armen,
Soms laat Hij ons even gaan.
Refrein:
Hoe het ook zij, Hoe het ook zij, Hij is erbij.
 
Evangelielezing: Marc. 4: 35-41
 
 
Lied: God van Licht–Opwekking 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen
ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
2x
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand. In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee. 2x
Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont. (4x)
Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee.
2x
Bridge:
U schijnt feller dan de sterren Heer, U leidt ons door de storm. (4x)
Refrein.
 
Praatje
 
Lied: The voice of truth–Casting Crowns
 
Wat zou ik veel over hebben
voor het geloof dat nodig is
om uit mijn boot te klimmen,
op de schuimende golven.
Om uit mijn comfortzone te stappen
op onbekend terrein,
daar waar Jezus is.
En Hij steekt zijn hand naar mij uit...
Maar de golven schreeuwen mijn naam
en lachen me uit.
Ze herinneren mij aan alle keren
dat ik het probeerde en faalde.
De golven vertellen mij steeds weer
en weer, en weer:
‘Mens, je gaat het nooit winnen.
Je gaat het nooit winnen!’
Refrein:
Maar de Stem van de Waarheid
vertelt mij een ander verhaal.
De Stem van de Waarheid zegt:
‘Wees niet bang!’
De Stem van de Waarheid zegt:
‘Dit is tot glorie van Mij.’
Van alle stemmen die mij roepen kies ik ervoor te luisteren
en om te geloven
in de Stem van de Waarheid.
 
Wat zou ik veel over hebben
voor de moed die nodig is
om tegenover een reus te staan,
met slechts een slinger en een steen.
Omringt door het geluid van duizend strijders
die sidderen van angst in hun harnas
Wensend dat ze
de kracht hadden
om tegen hem op te treden.
Maar de reus schreeuwt mijn naam
en hij lacht me uit.
Hij herinnert mij aan alle keren
dat ik het probeerde en faalde.
De reus vertelt mij steeds weer
en weer, en weer:
‘Mens, je gaat het nooit winnen.
Je gaat het nooit winnen!’
Refrein:
De steen was precies groot genoeg
Om de reus omver te werpen.
En de golven lijken lang niet zo hoog
als je er vanaf de top op neerkijkt.
Ik stijg op met engelenvleugel
als ik de tijd neem om te luisteren
naar de stem
van Jezus die voor mij zingt.
 
Refrein:
Ik kies ervoor te luisteren en om te geloven in de Stem van de Waarheid.
 
Voor- en dankgebeden
 
Slotlied: Ik zal er zijn–Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
Refrein:
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
 
Refrein:
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘
Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
ZEGEN
Lied bij het weggaan: More love, less hustle–Jenny Simmons
Het is tijd om te bekennen: ik ben vergeten hoe ik moet zitten en rusten.
Ik dacht dat geluk zat in bezig zijn.
Oh, ik heb wel duizend keer gebeden
voor de kracht om te blijven bewegen.
Nu blijkt dat ik veel schoonheid heb gemist...
Refrein:
Dus leid me naar stille wateren
En laat dit mijn gebed zijn:
Ik wil iets meer liefde, iets minder drukte.
Iets meer rust, een beetje minder herrie.
Iets meer oog hebben voor het wonder
in de simpele dingen die ik vasthoud.
De gewone momenten omarmen.
Dat mijn hart betoverd mag worden
door de goede en eenvoudige dingen,
dat ik het als heilig mag ervaren.
Dat ik mag leren tevreden te zijn
en de vreugde van uitrusten mag kennen.
Een plek waar echte Vrede mij omringt.
 
Refrein:
Ik weet dat U kunt spreken
door de chaos en het lawaai.
Ik weet dat U bergen verzet
met de donder van Uw stem.
Maar als het waar is dat U mij
Uw vriend wilt noemen
leer me dan hoe ik luisteraar wordt
die ook naar Uw fluistering luistert.
 
Refrein:
 
Collecte in de schalen bij de deur
De bestemming van de collecten deze zondag:
1.Kerk
2.Onkosten dienst, World Vision
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 50 RABO 0373735596
t.n.v. Prot. Gem. Doezum onder vermelding van het doel waarvoor u geeft.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere zondag om 9.20 uur wordt er een korte kerkdienst uitgezonden vanuit de kapel van de Prot. Kerk Nederland.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn vreemde tijden. Door de uitbraak van het Corona-virus moeten we op
aanraden van onze overheid zoveel mogelijk thuisblijven. Bijeenkomsten, ook met
minder dan 100 personen, zijn sinds kort niet meer toegestaan. Voor godsdienstige
bijeenkomsten is hier echter een uitzondering op gemaakt. Echter aangezien er in onze
gemeente veel oudere gemeenteleden zijn willen we het risico van verspreiding van het
virus zo klein mogelijk houden. De kerkenraad heeft daarom ook besloten voorlopig
geen kerkdiensten te organiseren.
Gelukkig wordt er wel op een andere manier invulling gegeven aan de verspreiding van
Gods woord. Middels dit stukje wil ik u op de hoogte brengen van de mogelijkheden van
het volgen van kerkdiensten via de kerkomroep.
U kunt op 3 verschillende manieren luisteren naar de kerkomroep. Ik zal per manier
kort aangeven wat de mogelijkheden zijn:
1.
Via een KWR-kastje. Een aantal gemeenteleden hebben thuis een kastje staan via welke zij live
kerkdiensten van onze gemeente kunnen beluisteren. U kunt echter ook de
laatste 10 kerkdiensten van onze gemeente terugluisteren. Dit doet u als volgt:
1. Druk het kastje aan door op de zwarte AAN/UIT toets te drukken (net
zoals u dat anders ook altijd doet).
2. Wanneer u de computerstem hoort, drukt u op de
onderste rode toets.
Hiermee selecteert u de laatst opgenomen kerkdienst. Wanneer u vervolgens op
de OK - toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te spelen.
U kunt er ook voor kiezen om de op één na laatste kerkdienst te beluisteren. Om
dit te doen moet u 2 x op de onderste rode toets drukken. Wanneer u
vervolgens op de OK-toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te
spelen.
Op deze manier kunt u maximaal 10 keer op de onderste rode toets drukken.
waarmee u de laatste 10 kerkdiensten kunt beluisteren. Drukt u per ongeluk 11
keer op de onderste rode toets, dan begint hij automatisch weer van voor af aan.
Komt u er niet uit, dan kunt u wellicht een familielid vragen om u hierbij te
helpen. Ook zou u eventueel andere mensen kunnen vragen die bij u op bezoek
komen.
Uiteraard wil ik u ook helpen wanneer bovenstaande niet mogelijk is. U kunt mij
bereiken via 06-53292102. Ook wanneer er gemeenteleden zijn die momenteel
geen kastje hebben, maar dit wel eens willen proberen, kunnen zij mij bellen.
2.
Via de website Via www.kerkomroep.nl
kunt u onze kerkdiensten normaal gesproken ook live volgen. Bij ‘Vind uw kerk’ kunt in ‘Doezum’ intoetsen, door vervolgens op de
zoekknop te drukken wordt onze gemeente weergegeven (zie de afbeelding).
Door vervolgens onze gemeente te selecteren komt u op de webpagina waar alle
diensten van onze gemeente te beluisteren zijn.
Wanneer u naar beneden scrolt
kunt u alle diensten van het afgelopen halfjaar nog terugluisteren. Door te
klikken op ‘luisteren’ begint de dienst zich af te spelen.
Het is bij de kerkomroep ook mogelijk om op diezelfde manier kerkdiensten van
andere gemeenten te beluisteren. U kunt dit opzoeken door op de startpagina
van kerkomroep naar een andere gemeente te zoeken.
Tevens kunt u live meekijken/luisteren naar live kerkdiensten van andere
gemeenten. Dit doet u door terug te gaan naar de startpagina
(www.kerkomroep.nl). Wanneer u een beetje naar onderen scrolt ziet u een
selectie van 5 kerken die op dit moment live uitzenden. Door op ‘luisteren’ of
‘kijken’ te klikken kunt u deze dienst live beluisteren/bekijken. Sommige
diensten zijn niet openbaar. Hier staat dan een slotje achter. Er zijn soms meer
uitzendingen tegelijkertijd. Door op ‘klik hier voor alle live kerken’ kunt u alle live
uitzendingen zien.
3.
Via de app
Tot slot kunt u ook via een app op uw telefoon oftablet kerkdiensten
kijken/beluisteren. Hiervoor moet u eerst de app downloaden en installeren. Dit
doet u gewoon via de app-store. Wanneer de app geïnstalleerd is klikt u op ‘zoek
een kerk’. Vervolgens kunt u kiezen of u wilt:
-
Zoeken naar een specifieke
gemeente. Kies dan voor Provincie, Plaats,
kerknaam of Kerken in de buurt.
-
Kijken welke kerken op dit moment een live kerkdienst uitzenden. Kies dan
voor ‘Nu online’ Vervolgens kunt u door de lijst scrollen van alle live

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komende weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

  Tot nader bericht worden er in Doezum nog geen kerkdiensten gehouden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst