Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten december

 

Uitnodiging voor de taakgroep 40-dagen en Pasen: 

Voor de taakgroep 40 dagen en Pasen zoeken we nog enkele gemeenteleden die graag willen meedenken en meehelpen om mooie vieringen samen te stellen. We vergaderen meestal 2 a 3 x dus de tijdsinvestering is minimaal.

 

Opgave kan bij ondergetekende of via Marrit.
 
Namens de eredienstencommissie, Gerrit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

  1 dec.

 

 9.30

Het Anker

Ds. v.d. Veen – Bosgra

Drachten

1e Advent

M.m.v. ‘De Kloosterzingers’

Koffiedrinken na de dienst

 

 1. Kerk
 2. Kia/diaconie

 

A.H

 

X

 

  8 dec.

 

 9.30

St. Vitus

Ds. van Dijk

Surhuisterveen

2e Advent

 

 1. Kerk
 2. Kia/diaconie

 

I.S.

 

 

 

15 dec.

 

 9.30

St. Vitus

Ds. de Ruiter

Drachten

3e Advent

 

 1. Kerk
 2. Jeugdwerk

 

I.S

 

 

 

22 dec.

 

 9.30

St. Vitus

Ds. de Ruiter

Drachten

4e Advent

 

 1. Kerk
 2. Kia-diakonie

 

D.R

 

 

24 dec.

 

19.30

St. Vitus

Ds. Klomp

Marum

Kerstnachtdienst

M.m.v. de Cantorij

 

 1. Kerk
 2. Kia-diaconie

 

W.S

 

 

25 dec.

 

10.00

St. Vitus

Ds. Bijl

Groningen

1e Kerstdag

M.m.v. CMV ‘Beatrix’

 

 1. Kinderen in de Knel
 2. Kerk

 

H.S

 

 

29 dec.

 

 9.30

St. Vitus

Ds. Stougie

 

 1. Kerk
 2. Kompas

 

K.S

 

 

31 dec.

 

19.30

St. Vitus

Ds. de Ruiter

Drachten

Oudjaarsavond

 

 1. Kerk
 2. Kia/diaconie

 

A.H

 

 

1 jan.

 

 

Geen dienst

 

 

 

 

Bediening van de beamer:

   1 december: Jurjen de Haan en Else van Dijk.

  8 december: Else van Dijk en Jelmer van Dijk.

15 december: Jelmer van Dijk en Sietse Ruurd Reitsma.

22 december: Sietse Ruurd Reitsma en Jan Veenstra.

24 december: Jan Veenstra en David v.d. Hoek.

25 december: David v.d. hoek en Richard Kloosterman.

29 december: Richard Kloosterman en Jurjen de Haan.

31 december: Jurjen de Haan en Else van Dijk.

 

 

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

 • Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht. -- Micha 7:7-8