Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten september

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
 
Zondag 17 sept. 9.30 uur Kand. mw. L. de Kok Groningen
Startdienst m.m.v. Chr. Muziekvereniging Beatrix bij de fam. Lindeboom, Peebos 18.
(bij slecht weer in de Vituskerk)
 
1. Diaconie 2. Kerk 
 
Zondag 9 juli om 11.00 uur. Voorganger is ds. W. Baas, Appelscha.
In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 10 september 2023 PG Doezum
 
Meditatie: mevr. Van der Wal – Van Akker
 
MEDITATIE
Ben jij een slaaf?
 
Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is
een slaaf van Christus is. (1 Korintiërs 7:22)
Historici schatten dat in de tijd van Paulus bijna de helft van
de bevolking bestond uit slaven. Het is dus logisch dat je een
heel aantal keren het woord ‘slaaf’ tegenkomt in het Nieuwe Testament. Toch is de manier
waarop Paulus de realiteit van de slavernij in verband brengt met Christus nog steeds
actueel, want slavernij is dichterbij dan je denkt.
Want terwijl ik deze meditatie schrijf, zie ik mijn telefoon even niet liggen. Ook niet op mijn
bureau. Waar kan ie zijn? Als vanzelf kijk ik rond, til een tijdschrift op. Niets! Ik sta op, en
loop naar een andere kamer waar ik net geweest ben. Misschien heb ik hem daar laten
liggen. Nee... ook hier niet te vinden. Het begint me te irriteren, en ik ben al op weg om de
vaste telefoon te pakken. Dan mezelf maar even bellen, dan hoor ik vanzelf waar mijn
ringtone vandaan komt.
Herken je de onrust die ontstaat, wanneer je je telefoon niet kan vinden? Maar waarom
eigenlijk? Waarom wil ik mijn telefoon bij de hand hebben als ik een stukje moet schrijven.
Heb ik het ding daarbij nodig? Nee, totaal niet. Het is alleen maar een mogelijke bron van
afleiding, als je gebeld wordt of geappt. Als mijn telefoon wél naast me had gelegen, had ik
hem misschien wel even op stil gezet.
Maar waarom ga ik hem dan zoeken als hij er niet ligt en ik hem niet nodig heb? Ik vrees dat
ik me zonder gewoon incompleet voel. Wat dat betreft ben ik niet de enige. Vraag maar eens
aan een jongere om een dagje zonder telefoon te leven – ze kijken je aan alsof je voorstelt
een dag zonder adem te leven.
Zou het zo zijn: dat die telefoon je verbinding is met de rest van de wereld? Als een
navelstreng, dat je daar zonder alleen bent? Maar gemeente – is dat tegelijkertijd niet een
diepe angst voor bijna ieder mens? Alleen zijn, zonder contact, verlaten. En tegelijk speelt er
een andere angst: iets te missen. ‘Ik heb een telefoon’, zeg je zo makkelijk. Maar is het in
werkelijkheid niet zo dat we beter kunnen omschrijven als ‘”de telefoon heeft mij” dat is
misschien wel net zo waar.
Dit alles deed me denken aan woorden uit de Bijbel, woorden van de apostel Paulus, waar
hij zegt “ik zal me nergens door tot slaaf laten maken”. Hij dacht aan andere dingen, maar dit
is wel héél toepasselijk. Ten diepste gaat het om de vraag: waar vind ik houvast? Daar heeft
de Bijbel wel het een en ander over te melden... Een verbinding met Boven. Die heeft
invloed ook op zulke concrete dingen als mijn houding tegenover een telefoon! Paulus
noemt alle mensen slaven van de zonde (Romeinen 6:17). Zonde houdt je gevangen en zorgt
ervoor dat je niet vrij bent. Volgens de Bijbel geldt dat voor elk mens. is elk mens slaaf van
de zonde.. Toch heeft de zonde gelukkig niet langer het laatste woord: door Christus is het
mogelijk geworden dat je geen slaaf meer bent van de zonde (Galaten 4:7). Toch?
Slaaf Christus
Paulus gaat echter nog een stap verder nadat hij heeft gezegd dat gelovigen geen slaaf meer
van de zonde zijn, maar door Christus vrije mensen. Dat laatste bedoelde hij overigens niet
letterlijk, want het was voor slaven immers vaak niet mogelijk om daadwerkelijk vrijgekocht
te worden als ze christen werden.
Maar geestelijk waren ze wel vrij. Paulus doet er zoals gezegd nog een schep bovenop, want
hij noemt zichzelf een aantal keren een slaaf. Van Christus wel te verstaan (Romeinen 1:1;
Kolossenzen 4:12; Galaten 1:10). Hij zegt dat alle vrije mensen daartoe geroepen zijn. Is dat
niet gek? Eerst beweren dat je geen slaaf meer bent, en vervolgens zeggen dat je een slaaf
van Christus bent?
Om te begrijpen wat hij bedoelt moeten we eerst naar Christus zelf kijken. Hij is namelijk zelf
slaaf geworden (Filippenzen 2:7). Hij werd een mens net als wij, die allemaal slaven zijn, en
identificeerde zich dus met ons. Hij diende als slaaf en gaf zijn leven. Zoals een slaaf totaal
gehoorzaam is aan zijn meester, zo was Jezus gehoorzaam aan zijn Vader. Hij werd door
Judas zelfs verkocht voor de prijs van een slaaf. Van een slaaf wordt niet veel verwacht,
zeker niet in de tijd van de Bijbel.
Maar slaaf Jezus werd een redder. Dat is de wereld op zijn kop, want het lijkt onmogelijk. In
dat voetspoor gaat Paulus verder. Hij aanvaardt dat een slaaf zijn redder is, hij wil Hem
dienen en noemt zichzelf daarom ook vrijwillig ‘een slaaf’. Daarmee stelt hij zich
ondergeschikt op aan zijn Heer. Dat vraagt nogal wat van iemand, want nu is zijn eigen wil
niet meer het belangrijkste. Pas als je beseft dat Christus jou ware vrijheid geeft, wil je jezelf
onderschikt maken aan Hem. Christen zijn betekent dus dat je slaaf wordt van de verhoogde
slaaf Christus. Niet te vergelijken met een slaaf zijn van mensen (1 Korintiërs 7:23).
Christus verlost ons van iedereen en alles dat ons bindt. Dat vraagt misschien wel allereerst
om een kritische blik naar binnen: in hoeverre ben jij zelf een slaaf van mensen, dingen of
van Jezus? Ben je waarlijk vrij? ....
 
GEBED
Het Gebed om kalmte moedigt je aan jezelf aan God over te geven. Hierbij heb je acceptatie, moed
en wijsheid nodig, maar ook het vertrouwen dat God alles in Zijn hand heeft. Door het sereniteits-
gebed uit te spreken, vraag je God om Zijn vrede aan je te geven. Dat zal je innerlijke rust geven, in
welke omstandigheden je ook verkeert. Deze kalmte wil Hij je geven, zoals ook geschreven staat in
Matthëus 11:28-30.
Franciscus van Assisi: "Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de
wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen
beide te zien" De tekst is afgeleid van een gebed van Franciscus van Assisi.
Gebed om kalmte
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te
veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Om één dag tegelijkertijd te leven. Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede. Om deze gebroken wereld, net
zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is, niet zoals ik zou willen.
Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Uw wil overgeef.
Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn met het uitzicht op de eeuwigheid bij U. Amen.
 
Collecten 1. Diaconie.
Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om
op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen
de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen
tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of
gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij
een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige
leningen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/landbouwmyanmar
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand september 2023
 
2. Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk september 2023
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons als gemeente naar mevr. Keulen in Het Hooge
Heem. Ze worden gebracht door W. van der Til.
 
De volgende dienst is op zondag 17 september om 9.30 uur. Dit is de startdienst van het nieuwe
seizoen. Deze dienst wordt gehouden bij fam. Lindeboom, Peebos 18.
Voorganger in deze dienst is kandidaat mw. I. de Kok uit Groningen. Bij slecht weer wijken we uit
naar de St. Vitus. Muzikale medewerking verleent CMV Beatrix. Na de dienst is er koffie drinken.
 
Gebed
Zegenbede
De Here zegene u en behoede u.
Hij zegene ons allen en beware ons in Zijn Hart, van nu aan tot in
eeuwigheid. Amen.
 
Collecten 1. Diaconie.
Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in
Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen
voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of
naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde
voeding.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand juli 2023.
 
2. Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk juli 2023.
 
 
De volgende dienst is op zondag 9 juli om 11.00 uur. Voorganger is ds. W.
Baas, Appelscha. In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Kom in de Kring is opgehouden te bestaan.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst