Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten december

 

Nieuws van commissie vieringen: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
Hiervoor dient u zich aan te melden, onder de voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
 
Opgave bij:
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeenteleden gevraagd voor een koortje tijdens vieringen:

Enkele gemeenteleden zingen de opgegeven liederen, wilt u eens meedoen? Geef u dan op.
Wanneer er een viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep
wordt u hierover geïnformeerd via de zondagsbrief. Bestemming collecten: zie de zondagsbrief.
 
De werkgroep vieringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                              collecte
 
05-12-21 09.30 uur Ds. J.F. Mol Nijega 1. Diaconie 2. Kerk
2 e Advent 19-12-21 09.30 Ds. A. Landman Grijpskerk 1. Diaconie 2. Kerk
4 e Advent 24-12-21 21.00 uur Ds. A. van Harten-Tip Smilde 1. Diaconie 2 e Kerk
Kerstnachtdienst 25-12-21 10.00 uur Chr. Muziekvereniging “Beatrix” Doezum 1. Diaconie 2. Kerk
1 e Kerstdag 31-12-21 19.30 uur Met medewerking van gemeenteleden 1. Diaconie 2. Kerk Oudejaarsdienst
                                
 
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij Eelco van Belle.
tel. 06 15068153
of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienst  St. Vituskerk  05-12-2021 PG Doezum. Aanvang dienst;                      9.30u   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave bij:
Eelco van Belle, tel: 06-15068153 of mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of bij Rob Helmholt, tel. 06-30946148 of mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit kan tot zaterdag 4 december 12.00 uur
-een mondkapje te dragen bij het zich verplaatsen,
-handen te desinfecteren en
-de anderhalve meter afstand te bewaren.
 
Wanneer u klachten heeft, komt u niet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorganger;                            Ds. J. Mol

Met medewerking van;

Organist;                                 H. Koning

Lector;                                      R. Snip

Beamerbediening;                 R. Kloosterman

Koster;                                      R. Helmholt       

Ouderling van Dienst;          D. Stokroos      

Zang:                                        Koortje

Thema;                                               

Orde van dienst*

 • Voor de dienst: Lied 437: 1, 4, 5
 • Woord van welkom en afkondigingen         
 • Kaarsenliedje                                        of  https://www.youtube.com/watch?v=Zltg7pOR3HE
 • Intochtslied: Ps 80: 1, 2
 • Stil gebed, Bemoediging en groet
 • Zingen: Ps 25: 3
 • Gebod: Romeinen 15:1-13
 • Zingen: Lied 441: 1, 3, 6
 • Gebed bij de opening van het woord
 • Schriftlezing 1: Joël 4:9-17
 • Schriftlezing 2: Micha 4:1-8
 • Zingen: Lied 447: 1, 2, 3
 • Verkondiging:
 • Zingen: Lied 439: 1, 2
 • Bericht van overlijden.
 • Gebeden
 • Slotlied: Lied 433: 1, 3, 5
 • Zegen

 

Collecte; 1: Diaconie 2: Kerk

U kunt uw bijdragen onder vermelding van het doel overmaken op de rekeningnummer:

Diaconie: NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum

Kerk:         NL50 RABO 0373.7355.96 t.n.v. Prot. Gemeente Doezum

Onder vermelding van: collecte d.d. ………… en/of het doel waarvoor u wilt geven

Kaarsenliedje

Steek één kaarsje aan.
Kerstfeest is nog ver.
Kijk eens naar het vlammetje.
't Lijkt wel een ster.

Steek twee kaarsen aan.
Licht wordt groter nu.
Donker gaat verdwijnen,
Heer wij danken U!

Steek drie kaarsen aan.
Helder is hun schijn.
’t Duurt nog maar een poosje,
dan zal ’t Kerstfeest zijn.

Steek vier kaarsen aan.
’t Feest komt dichterbij.
Jezus is voor ons geboren
Kom, wees blij!

Alle kaarsen branden.
Kerstfeest geeft ons licht.
Kijk eens naar de vlammetjes,
’t Is een mooi gezicht.


 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht van KerkinActie:

Utrecht, augustus 2021
De bevolking van Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. 

Er zijn minstens 1.900 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm.

Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land

hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit.

Na de tropische storm Grace is het dodental verder opgelopen en gaat richting de 1.500.

Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd.

Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en

500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen

van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. 

Uw steun blijft nodig! 

Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. 

Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp. 

Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
We doen een dringend beroep op u: Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

1.Diaconie Vandaag is de collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving op Haiti.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.

Gemeente Doezum o.v.v. 22 augustus 2021 HAITI

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Kom in de Kring is opgehouden te bestaan.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst