Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten januari

 

 

 

 

Datum

 

 

Tijd

 

Voorganger

 

Collecten

 

K.O.Z

 

K.i.d.K.

 

  5 jan.

 

  9.30

Het Anker

Ds. W. van Dijk

Surhuisterveen

Koffiedrinken na de dienst

 

  1. Kerk
  2. Kompas

 

D.R

 

X

 

12 jan.

 

  9.30

St. Vitus

Ds. mevr. M. Pranger

Nietap

 

  1. Kerk
  2. Kia-diaconie

 

W.S

 

 

 

19 jan.

 

11.00

St. Vitus

Ds. W. Baas

Haule-Donkerbroek

Doop - belijdenisdienst fam. v.d. Veen - Zijlstra

 

  1. Kerk
  2. Jeugdwerk

 

H.S

 

 

 

26 jan.

 

  9.30

St. Vitus

Ds. R. de Ruiter

Drachten

 

  1. Kerk
  2. Kia-diaconie

 

K.S

 

 

Bediening van de beamer:

  5 januari: Else van Dijk en Jitse de Haan

12 januari: Jitse de Haan en Jelmer van Dijk

19 januari: Jelmer van Dijk en Sietse Ruurd Reitsma

26 januari: Sietse Ruurd Reitsma en Richard Kloosterman 

 

 

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Gemeentegroeigroep
27 januari 2020 20:00 -
Vergadering Kerkrentmeesters
28 januari 2020 20:00 -
Koffieochtend met Stamppotbuffet
06 februari 2020 10:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. -- Jesaja 30:18