Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten september

 

Nieuws van commissie vieringen: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er vanaf 20 juni niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeenteleden gevraagd voor een koortje tijdens vieringen:

Enkele gemeenteleden zingen de opgegeven liederen, wilt u eens meedoen? Geef u dan op.
Wanneer er een viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep
wordt u hierover geïnformeerd via de zondagsbrief. Bestemming collecten: zie de zondagsbrief.
 
De werkgroep vieringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
26 september 09.30 uur Ds. Landman, Grijpskerk
1.Kerk in Actie-Zending (vrede Israël/Palestina)
2.Kerk
 
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij Eelco van Belle.
tel. 06 15068153
of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 19 september 2021 zondagsbrief PG Doezum
Meditatie: Ds. De Vries, Nijverdal
Thema: Bekering
 
Het Evangelie vraagt van ons bekering. Zonder bekering is het Evangelie niet te verstaan. De
Heidelbergse Catechismus heeft het in Zondag 33 over de noodzaak van de bekering. Maar
weten we nog wat bekering is? Kunnen en durven we ons van ons dagelijks leven af te keren
naar het Koninkrijk van God? Kunnen en durven we onze dagelijkse ervaringen ter discussie
te stellen en in te ruilen voor de ervaringen van het Koninkrijk van God? Is er dan sprake van
dagelijkse bekering?
Bekering behoort een concrete betekenis te hebben, anders is het geen bekering. Bekering is
iets concreets of het is niets. We zeggen wel: “Bekering is gaan geloven in Christus Jezus”. En
dat is het ook precies, maar juist ook dat geloven in Christus Jezus is concreet. Je kunt niet in
Christus Jezus gaan geloven en tegelijk blijven geloven in alle dingen, waar je tot dat
moment in geloofde.
Jakobus leert ons duidelijk, dat dood geloof geen geloof is. We zeggen wel: “Het geloof moet
het doen, door het geloof word je behouden”. En dat is ook zo, maar het is een misverstand
te denken, dat het geloof zonder vrucht zou kunnen blijven. Geloof zonder vrucht is geen
geloof; het is dood zoals een boom zonder vrucht dood is. Geloof dat niet als vrucht heeft:
liefde voor het Koninkrijk van God, liefde voor Christus Jezus, liefde voor Gods geboden,
verlangen naar Christus’ komst, enzovoort, dat is geen geloof.
Je kunt niet blijven geloven in deze wereld, als je gelooft in het Evangelie. Je kunt niet
blijven geloven in wat de meerderheid zegt en heeft; je kunt niet blijven geloven dat datgene
wat iedereen doet, niet zo erg is. Je kunt niet blijven sjoemelen met geld en bezit en van
alles zwart blijven doen; je kunt niet volharden in ruzies met anderen, enz., enz. Ieder weet
zelf nog wel meer voorbeelden te bedenken.
Mag dat dan allemaal niet meer? Nee, dat is geen goede vraag. De juiste vraag is: hoe komt
het dat ik dat allemaal nog wil? Want bekering is: vanwege het geloof in Christus Jezus een
heleboel andere dingen niet meer willen en geloven. Bekering betekent, dat je hele beleving
van de dingen verandert.
 
GEBED
Eeuwige God, Vader van Christus Jezus en ook Vader van ons, Uw mensenkinderen,
Hoor naar ons als wij bidden.
Want gebonden zijn wij in alles:
Ons verleden, onszelf, onze schuld.
Wees een Bevrijder zoals Uw Naam belooft.
Laat Uw oog op ons rusten
en geef ons niet prijs aan onze wildernis.
Want: Gaan wij U niet meer ter harte?
Breng ons op de hoogste weg,
die de Mensenzoon
ons vooruit is gegaan:
de weg van de Liefde, die blijft!
AMEN!
 
Collecte
1.Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. 19 september 2021
2. Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o. v. v.: collecte Kerk o.v.v. 19 september 2021
 
Zondag 26 september is de volgende dienst om 9.30 uur, voorganger: Ds. A. Landman,
Grijpskerk. Aanmelden hoeft niet meer, uw naam wordt bij kerkbezoek geregistreerd.
Wel houden we ons aan de regels. Bent u verkouden of heeft u coronaklachten, kom
dan niet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht van KerkinActie:

Utrecht, augustus 2021
De bevolking van Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. 

Er zijn minstens 1.900 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm.

Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land

hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit.

Na de tropische storm Grace is het dodental verder opgelopen en gaat richting de 1.500.

Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd.

Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en

500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen

van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. 

Uw steun blijft nodig! 

Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. 

Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp. 

Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
We doen een dringend beroep op u: Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

1.Diaconie Vandaag is de collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving op Haiti.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.

Gemeente Doezum o.v.v. 22 augustus 2021 HAITI

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Kom in de Kring is opgehouden te bestaan.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst