Erediensten februari

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
 
Zondag 18 februari is er om 9.30 uur dienst. Voorganger is mevr. H. de Boer –
Lodewijks uit Marum
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 18 februari 2024 PG Doezum Vituskerk 
1zondag in de Veertigdagentijd; liturgische kleur is paars.
 
Voorganger:                        mevr. De Boer-Lodewijks
Ambtsdrager van dienst: Eelco van Belle
Lector:                                 Gerrit de Jong
Organist:                            Aly Kloosterman
Beeld & geluid:                  Jan Veenstra
Koster:                                Wiebe Swierenga
 
Lied voor de dienst: lied 536
Woord van welkom en afkondigingen
Intochtslied: lied 91 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet, drempelgebed
Zingen: lied 25a
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 848
Inleidende woorden
Gebed om verlichting met de heilige Geest
 
1e schriftlezing: Jesaja 58 : 1 – 10.
 
Zingen Lied 838 : 1 en 2.
 
2e schriftlezing: Matteüs 4 : 1 – 11.
 
Zingen: Lied 539.
 
Verkondiging.
 
Orgelspel
Zingen: lied 538 : 1, 2 en 4
Dankgebed, voorbede en stil gebed, Onze Vader
 
Projectlied
1. U bracht het heil voor ons op aard
Ik breng U dank, U bent het waard
U noemt ons licht, U noemt ons zout
Stad op een berg waar U van houdt.
 
2. U was bij ons en brak het brood
Sprak over leven en de dood
Met droeve blik keek U ons aan
Toen zijn wij naar de hof gegaan.
Doven van de 1e kaars.
 
Slotlied: Lied 362.
 
Wegzending en Zegenbede, 3x Amen
 
Collectedoel hele maand februari 2024 PG Doezum
1. Diaconie Kerk in Actie - Noodhulp
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld
Syrie, Afghanistan, en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met
kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/griekenland
Steun dit werk met een bijdrage op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. collecte diaconie maand februari 2024.
 
2. KERK.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. -- Lucas 6:37-38