Erediensten juni

 

Nieuws: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. 
Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komende tijd, alleen online kerkdiensten:
De werkgroep vieringen organiseert bovenstaande online viering en waarbij geen
gemeenteleden worden toegelaten.
Enkele gemeenteleden zingen de opgegeven liederen, wilt u eens meedoen? Geef u dan op.
Wanneer er een viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep
wordt u hierover geïnformeerd via de zondagsbrief. Bestemming collecten: zie de zondagsbrief.
 
De werkgroep vieringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienstenrooster: datum, tijd, voorganger en bijzonderheden.
 
Zondag 20 juni onlinedienst om 09.30 uur.
voorganger: Ds. Krijgsheld uit Ureterp, dienst in het Gronings.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij Eelco van Belle.
tel. 06 15068153
of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse afscheidsdiensten zijn is offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de dienst is wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 13 juni 2021 zondagsbrief PG Doezum
 
Meditatie:       Ds. A. de Vries, Nijverdal
Schriftlezing: Jeremia 6 : 16    Johannes 10 : 14 – 16
 
MEDITATIE
 
FAMILIE en/of VRIENDEN?
Diny, mijn vrouw, leest graag en veel familieromans. Ze is geboren en getogen in Twente en
ze kiest dan ook vaak boeken in de bibliotheek waarvan de verhalen zich afspelen in die
mooie streek. Het zijn streekromans die meestal gaan over boerenfamilies. Soms denk ik dat
ze alle boeken op dat gebied al heeft gelezen, maar ze komt nog steeds thuis met nieuwe
boeken uit de bibliotheek in dat genre. Ik bevraag haar wel eens op de inhoud. Dan krijg ik
allerlei intriges te horen, ruzies in de familie, waardoor vaak liefdesverdriet ontstaat en dan is
ze altijd weer blij als het boek eindigt met een situatie waarin mensen elkaar weer vinden en
waarin de liefde voor elkaar weer kan opbloeien.
In deze meditatie gaat het over het verschil tussen familie en vrienden. Vrienden kun je
uitkiezen en dan kom je uit bij mensen met wie je goed kunt opschieten, mensen die jou
aanvoelen en waarbij jij je prettig voelt. Broers en zussen en andere familieleden kun je niet
zelf uitkiezen. Ze zijn er gewoon en je moet het er maar mee doen! Misschien heb je niet met
alle familieleden evenveel contact. Misschien verschil je wel eens van mening met
familieleden, maar ze blijven, hoe dan ook, allemaal jouw familie en je probeert toch, als het
even kan, de verhoudingen binnen jouw familie goed te houden. Of niet soms?
Het komt voor dat wij eenheid zoeken bij mensen die net zo denken als wij. Dan verzetten we
ons tegen mensen die anders denken en dan ontstaat er verdeeldheid. Verdeeldheid
ontstaat doordat mensen Christus verlaten. Eenheid kan alleen bereikt worden wanneer
mensen zich bekeren en de weg van Christus inslaan. De kunst is dan altijd weer om de
eenheid in Christus terug te vinden. Maar volgens veel mensen is deze oplossing te
eenvoudig. Zoals zo vaak in de Bijbel is terug te vinden: ze willen die paden niet bewandelen.
Neem nu eens Jeremia 6 : 16. Daar staat:
“Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg
leidt naar het goede? Sla die in en vindt rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet”. Christus
zelf is de weg tot eenheid. Maar dit is een oude weg en moderne mensen willen geen oude
wegen bewandelen?
De belangrijkste eenheid is eenheid in Christus. Bij Christus begint de
ware eenheid en dat is alleen mogelijk als iemand naar Christus luistert: “Ik ben de Goede
Herder en ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader
ken en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze
stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één
kudde, één Herder (Johannes 10 : 14 – 16).
Eenheid zal niet komen door het lawaai van een conferentiezaal. Eenheid zal alleen komen
wanneer mensen en kerken zich zwijgend onderwerpen aan de eenvoudige leer van Jezus
Christus: Heb God, uw Schepper, lief met al uw kracht, heb uw naaste lief als uzelf en laat u
leiden door de ingevingen van de Heilige Geest. U zult die geweldige Kracht ontvangen als u
erom bidt (zie Lucas 11 : 13). Het is een belofte van Christus Jezus!
 
GEBED
Eeuwige God,
Wij vragen U: -dat we mild mogen zijn, met name ten aanzien van mensen die we niet graag
mogen en van hen, die op een heel andere manier leven dan wij; niet te snel oordelen, maar
dat we ons de rust gunnen ons in hun situatie te verplaatsen. God, doe ons inzien dat we
vaak erg kritisch zijn op anderen, terwijl bij onze eigen wijze van leven ook heel wat vragen te
stellen zijn. -Maak ons voorzichtig in ons oordeel, want wie van ons kan het zich veroorloven
als eerste een steen naar anderen te werpen?
-dat we nieuwe wegen mogen gaan in de manier waarop wij met elkaar
omgaan; dat we nieuwe maatstaven hanteren en elkaar niet al te snel een stempel
opdrukken; dat we allereerst het goede in elkaar zien en niet het verkeerde.
-dat we groeien als mens naar het voorbeeld van Jezus, Hij die zo dicht bij U
staat, dat Hij eindeloos mild was voor anderen.
-God, wij bidden dat we vergevingsgezind mogen zijn; dat we de moed hebben om heen te
stappen over wat ons is aangedaan. Heer, onze God, maak ons barmhartig zoals Gij
barmhartig zijt; maak ons mild zoals Gij mild zijt; dat we ons oriënteren op Jezus die mensen
zo de hand boven het hoofd hield, dat anderen er vaak aanstoot aan namen.
AMEN!
 
Gebed
 
Collecte
1.Diaconie, kennismaken met diaconaat. Jongeren maken kennis met een diaconaal
project en gaan ook diaconaal aan de slag.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. 30 mei 2021
2. Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o. v. v.: collecte Kerk o.v.v 30 mei 2021
 
Uit de gemeente
De heer H. van der Laan is gevallen en opgenomen in Marrewyk bij Ny Smellinghe te
Drachten. Zijn vrouw is tijdelijk naar de crisisopvang van Het Hooge Heem gegaan.
Wij wensen hen beide sterkte toe in deze ontstane situatie.
Adressen: dhr. H. van der Laan mevr. Van der Laan: Het Hooge Heem
Marrewyk, kamer 14 kamer 211 Zuid
Compagnonsplein 1 De Gast 4
9202 NN Drachten 9861BM Grootegast
De bloemen gaan als groet van ons als gemeente naar mevr. Keulen in Het Hooge Heem.
Ze worden gebracht door Lutske Renkema.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

maand juni: online uitzending via kerk in Sneek.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst