Erediensten december

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
  
Zondag 4 december om 11.00 uur! Voorganger is ds. Hoornenborg, Opende
1.Diaconie
2. kerk
  
18 december 9.30 uur. Dhr. J.Y. van der Wal Morra
1. Diaconie
2. Kerk
 
24 december 19.30 uur Ds. T. Deelstra Opeinde. Kerstnachtdienst
1. Diaconie
2. Kerk
 
25 december 9.30 uur 1e Kerstdag. Gemeenteleden m.m.v. CMV Beatrix.
1. Diaconie
2. Kerk
 
31 december 19.30 uur Ds. T. Deelstra Opeinde. Jaarwisselingsdienst.
1. Diaconie
2. Kerk
 
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondagsbrief 4 december 2022, 11 uur 2e ADVENT Vituskerk.
 
Voorganger:                  Ds. Hoornenborg
Ouderling van dienst: Rob Helmholt
Organist:                        Aly Kloosterman
Lector:                            Bert Oldewarris
Beamer:                          Jan Veenstra
Koster:                            Pieter Kloosterman
 
Voor de dienst: lied 1016 (youtube)
Woord van welkom en afkondigingen.
De 2e adventskaars wordt aangestoken
 
ADVENT is luisteren.
Tweede kaars, geef ons je licht
Luisteren en verlangen
en ga voor ons stralen
totdat de hemel lichtend opengaat
want wij luisteren naar Gods Woord
en je omspoeld wordt door eng’lenzangen;
verteld in oude verhalen
luisteren totdat je hart meezingen gaat.
 
Intochtslied: Lied 451 : 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Bericht van overlijden
Luisteren: Heerlijke stad (Urker mannenkoor-youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=J8UXUNpBiDo
 
Gebed om ontferming
Zingen:
lied 463 : 6, 7 en 8
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 
1e Schriftlezing: 1 Samuel 1 : 1 - 17
Zingen:
Lied 442 : 1
2e Schriftlezing: Lucas 1 : 1 - 25
Zingen: lied 442 : 2
 
Preek
 
Zingen: Lied 441 : 1, 3 en 5
Danken en bidden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Slotlied: Lied 433 : 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen, aansluitend 3x amen.
 
Collecte bij de uitgang
1. Diaconie
Vrolijkheid in asielzoekerscentra.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak
nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang
onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna
dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn
instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei
te laten komen.
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Doezum o.v.v.
collecte Diaconie maand december 2022
2. Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk december 2022
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. -- Johannes 16:33