Erediensten mei

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
   
Zondag 12 mei 2024 om 9:30 uur: Ds. J. Glas Kootstertille.
 
1. Diaconie
2. Kerk
 
Zondag 19 mei 2024 om 10:00 uur: Ds. H.C. Mulderij Grootegast
Gezamenlijke dienst met Grootegast, m.m.v. de Cantorij
 
1. Diaconie
2. Kerk
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 5 mei 2024 PG Doezum.
 
5 mei 2024
Vandaag vieren wij de bevrijding en de vrijheid. We komen ergens vandaan. Het verleden
heeft ons gevormd. Wij nemen dit in het heden mee met het oog op onze houding in de
toekomst. Gisteravond stonden wij als kerk in Fryslân stil in Garyp. Voor het eerst was er
vanuit de PKN een provinciale herdenking, voorbereid door de classicale werkgroep Kerk & Israël.
Ik mocht daar het woord voeren en geef u de lezing graag mee ter overdenking en
overweging op deze vierdag. Vandaag is het zondag en vieren wij Pasen. Wij vieren de
opstanding uit de dood en de overwinning op vijanden. Laten we danken. Laten we in deze
tijd van aanhoudende onrust ook bidden.
Heer,
wij staan vandaag stil, net als gisteren, om te gedenken en te vieren,
om onszelf in Uw licht te plaatsen en U te vragen om Uw wil te doen op aarde en in ons midden.
Wij bidden voor de wereld, voor vijanden en voor vrienden, voor zieken en voor wezen, voor
gegijzelden en voor hen die in angst verkeren, voor hen die huis en haard verloren, voor
vluchtelingen en voor gewonden.
Wij bidden U voor de bedroefden en voor hen die lichamelijk of geestelijk lijden in ons eigen midden.
Heer, ontfermt U Zich over al Uw biddende kinderen, zodat vanuit deze zondag een troost en
bemoediging mag uitgaan, Uw zegen, over een donkere aarde en vertrouwen opnieuw mag
groeien, dat er vrede zal zijn voor Jeruzalem en voor de volkeren.
Uw Naam prijzen wij. Op U is onze hoop gevestigd.
In de Naam van Jezus Christus bidden wij, Uw Zoon en onze Here, AMEN.
 
4 mei-herdenking Garyp (classicale werkgroep Kerk & Israël Fryslân)
Geachte aanwezigen,
De manier waarop je elkaar aanspreekt is van belang.
Geachte, of beste, of zelfs lieve mensen.
Het is gebruikelijk dat je elkaar respectvol en vriendelijk aanspreekt.
Zij die niet aanwezig zijn of meeluisteren, kun je nu niet aanspreken. Maar hoe praat je over
hen? Toch ook respectvol en vriendelijk!? Je kent die ander niet eens. Waarom zou je het
dan in je hoofd halen om negatief over hem of haar te spreken? Waar komt dat vandaan, dat
mensen dat wél doen en elkaar wegzetten en afwijzen?
Omdat het een Rus is, of een Palestijn, of een Jood, of een Iraniër, of iemand uit de
Randstad, of een vrouw, of mensen met een andere seksuele geaardheid dan die van jou?
Joden hebben Jodenstreken. Vrouwen zijn zwak of gezien de bangalijsten voor veel mannen
slechts lustobject.
Tûmba, het kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit in Fryslân, krijgt steeds meer
meldingen van discriminatie, konden we in de media lezen.
Meer meldingen op basis van racisme en op grond van seksuele gerichtheid.
Denk aan het bekladden van het regenboogbankje in Kollum, dat besmeurd werd met o.a.
de woorden ‘Gay = niet OK’. Alsof alle Russen, alle Joden, alle Palestijnen en alle mensen met
een homoseksuele geaardheid niet zouden deugen.
De enigste mens die nog deugt ben ik blijkbaar. 
We konden vanuit de media vernemen dat antisemitisme toeneemt, maar niet alleen
toeneemt. Er is sprake van verharding van het antisemitisme.
Het blijft niet meer bij woorden alleen, zegt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator
Antisemitismebestrijding. Signalen bereiken ons allemaal en ze vormen ons.
Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw uit Dokkum.
Zij had er moeite mee dat er zo veel aandacht werd gevraagd voor antisemitisme en voor het
onrecht dat vele Joden is aangedaan en nog wordt aangedaan, terwijl er zo weinig aandacht
lijkt te zijn voor andere slachtoffers uit het verleden.
Al die signalen uit de media en van anderen helpen mij om vandaag te spreken.
Ik wil graag van het algemeenheden naar het specifieke toe en in het bijzonder naar het
individu. Je hebt namelijk invloed op jezelf en jij hebt mogelijkheden.
Tijdens gastlessen Holocaust op basisscholen focus ik mij op het kind en heb dat geleerd van
de organisatie die mij heeft opgeleid voor die gastlessen.
Het zijn niet de Joden of de Palestijnen, de Duitsers of de Russen.
Ik ben het die elke morgen opnieuw de keuze kan maken om mijn best te doen het leuk en
gezellig te houden aan het tafeltje waar ik aan zit op school, zodat de sfeer aan mijn tafel
positief uitstraalt naar de klas.
Als ik druk uitoefen aan mijn tafeltje, waar ook 2 andere leerlingen zitten, dan wordt de sfeer
vervelend en dat nare sfeertje aan mijn tafel heeft effect op de sfeer in de klas.
Uiteindelijk is de sfeer in de klas mede bepalend voor de sfeer op school. En de sfeer op
school is medebepalend voor de sfeer in het dorp of de stad.
En dat begint elke morgen opnieuw met mijn eigen houding aan tafel.
Met een kleine groep mensen in de regio Dokkum hebben wij jaren geleden geld ingezameld
om een veranda te bouwen bij een verpleeghuis in kibboets Hanita, helemaal in het noorden
van Israël. De bewoners kunnen nu buiten zitten en zitten met hun voeten zo’n beetje tegen
het hek aan dat de grens vormt met Libanon.
Wij kunnen de oorlog niet tegenhouden en niet voorkomen dat de veranda eens getroffen
wordt door een raket vanuit Libanon.
Wij kunnen wel veranda’s bouwen en op die veranda leren om te genieten van elkaar
en van de natuur die God ons geeft.
Toen ik als kind in Ommen woonde, kwam ik voor het eerst in aanraking met wat
antisemitisme betekent en kan veroorzaken.
Ik fietste van school naar huis en werd aangesproken door een Amerikaanse toerist.
Tijdens het gesprek ging het o.a. over de oorlog. In mijn enthousiasme vertelde ik dat mijn
vader Joods was en dat mijn opa vermoord was in Auschwitz.
Toen ik thuis kwam, vertelde ik aan mijn ouders wat mij was overkomen en wat ik had
gedeeld met die Amerikaan.
Mijn vader werd boos, heel erg boos. Ik had verklapt wat geheim had moeten blijven
in het overigens zo veilige en christelijke Ommen. Mijn vader wist uit eigen ervaring
hoe gevaarlijk het zou kunnen zijn om als Jood bekend te zijn.
Ik leerde dat het veiliger was om te zwijgen over afkomst en verleden.
Ooit zou er een tijd kunnen aanbreken waarin het opnieuw gevaarlijk zou kunnen zijn om als
Jood bekend te staan.
Ik heb leren begrijpen dat mijn vader uit liefde boos werd om ons als zijn kinderen te
beschermen. Hoe minder wij wisten en hoe minder wij zeiden, hoe veiliger dat was.
Ds. Cohen uit Dokkum kon tijdens de oorlogsjaren niet zwijgen en werd opgepakt en vermoord.
 
Het zijn persoonlijke verhalen, zoals wij die allemaal hebben.
Ieder mens leeft in een context.
Elk kind kan elke dag opnieuw een keuze maken.
Wij leven in een tijd waarin wat meer van ons wordt gevraagd dan eerder het geval was.
Woorden zijn niet meer voldoende, omdat uitsluiting, discriminatie, vervolging en
antisemitisme ook niet meer bij woorden blijven.
Niet dat ik terug moet gaan slaan, maar wel dat ik mij vaker dan eerder uitspreek en op mijn
eigen woorden en houding let. Het gaat in die zin om terugslaan, dat er veranda’s worden
gebouwd waar raketten vliegen en dat er rozen worden uitgedeeld daar waar kogels worden
afgevuurd.
Het gaat om een minder zakelijke, politieke, theoretische, intellectuele en algemene
houding, waarin wij nazeggen wat goed ligt bij de meesten en om een meer pastorale,
geestelijke, opstandige houding naar elkaar en naar de ander toe, geheel passend overigens
bij mensen die zich christen proberen te noemen.
Een christen onderscheidt zich.
Het telefoontje met de mevrouw uit Dokkum had ik snel en zakelijk kunnen afronden.
We hebben echter wat tijd voor elkaar genomen.
Het einde van het gesprek was dat wij elkaar hebben bedankt voor het goede gesprek
en elkaar alle goeds hebben toegewenst.
Net dus iets meer doen dan we misschien de laatste jaren gewend waren.
Ik sta hier als mens, als zoon van een Joodse vader, maar ook als dominee en spreek mede
namens de kerk en dus vanuit de Bijbel.
De Psalmen hebben geklonken. Ze raken onze harten en onze zielen.
Hoe zouden de Psalmwoorden die onze Joodse broeders en zusters ontroeren en ons als
volgelingen van Christus Jezus, Zoon van Israël, ontroeren, kunnen leiden tot een
onvriendelijke houding naar elkaar toe?
Helaas strijden christenen onderling, over woorden van mensen, over het Woord van God.
Geen wonder dat het tot een woordenstrijd komt – of erger dan dat - met Israël,
de kinderen van Abraham, Izaäk en Jakob.
Een ander wonder, een groter wonder is in deze tijd nodig.
Na een tijd van verharding en ellende volgt ook steeds een wonder.
‘Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is Eén’, klinkt als geloofsbelijdenis in Israël. Horen
wij nog of opnieuw hoe God ons tot één lichaam wil vormen, ons zegenen en beminnen wil,
hoe het ons aan niets ontbreekt, hoe alles al volbracht is en hoe God ons overlaadt met Zijn
goedheid en trouw, veel en veel meer dan ik nodig zou kunnen hebben.
Opdat wij Zijn goedheid en trouw leren door te geven aan elkaar.
Laten wij vanavond opnieuw beginnen.
En morgen en overmorgen opnieuw de keuze maken om de ander te zegenen en te
beminnen.
Reken uw naaste, Joden in ons land, niet af op wat elders in de wereld gebeurt, maar zie in
elk mensenkind Gods liefde geopenbaard worden.
Antisemitisme is ontkenning van het geloof dat zich verbinden wil met Jezus,
Wie Hij was en waar Hij voor stond.
Antisemitisme is het opnieuw kruisigen van onze Heer.
Daar is vergeving voor nodig.
Die vergeving is er. Maar het zou zover niet moeten komen.
Kinderen van God zouden zich veilig moeten voelen en niet als de Jood Jezus, verlaten,
geslagen, beschimpt of gedood.
Antisemitisme keert zich uiteindelijk tegen onszelf.
Er is een andere weg mogelijk. Gaan wij de komende maanden dieper het dal in?
Of is het tij nog te keren? Het begint bij u, jou en onszelf.
 
Ds. Herman F. de Vries
Ternaard.
 
Collectedoel hele maand mei 2024 PG Doezum
1.
Diaconie
eigen Diaconie PKN Doezum
Wat betekent diaconie? Wat is diaconaat?
Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus
geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid
en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij
vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld.
Rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v.
collecte maand mei 2024.
 
2.KERK. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355
96 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.:
collecte Kerk mei 2024
 
OMZIEN NAAR ELKAAR
Zondag 12 mei is er dienst om 9.30 uur. In deze dienst hoopt ds. Glas van
Kootstertille voor te gaan.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. -- 1 Petrus 3:18