Erediensten mei

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
  
28 mei 9.30 uur Ds. K Bogerd Wouterswoude. Pinksteren
1. Diaconie
2. Kerk
 
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemelvaartsdag 18 mei 2023, PG Doezum
 
Meditatie: Adri Verweij omroeppastor.
 
Schriftlezing: Handelingen 1 : 4 -11.
 
MEDITATIE
Het feest van hemelvaart is als het ware een tussenstop in een doorlopend verhaal, het verhaal van
het leven, sterven en verrijzen van Jezus, op weg naar Pinksteren. Na het oorspronkelijke Paasfeest
waren de leerlingen verdrietig en ontsteld over de gruwelijke dood die hun vriend Jezus had moeten
ondergaan. Het hielp bepaald niet dat er vervolgens allerlei verwarrende verhalen over Hem verteld
werden Hij zou niet dood zijn, verschillende mensen zouden Hem gezien hebben. Pas gaandeweg de
tijd zou aan de leerlingen, de apostelen duidelijk worden wat dit alles te betekenen had.
Veertig dagen na Pasen gebeurde wat wij met Hemelvaart vieren. In het boek Handelingen staat het
beschreven.
 
Jezus in hun midden
Er is een hele vreemde versie van het Hemelvaartsverhaal. Het verhaal gaat grotendeels zoals het in
het schriftgedeelte staat. Maar dan is er een heel onverwachte wending: bij de achterblijvers staat
Jezus zelf. Terwijl Hij net verdwenen is en de leerlingen Hem nakijken met alle verbijstering die
daarbij hoort. (hoe moet het nu verder?) is Hij in hun midden.
En dan zegt Hij opeens, na enkele ogenblikken gepaste stilte: ‘Kom, gaan jullie mee? We moesten
maar eens gaan!’ En resoluut begint Hij aan de weg naar Galilea. En daar begint het verhaal opnieuw.
Of liever gezegd: daar gaat het verhaal door; aanvankelijk wachtend op dezelfde Geest. En daarna:
alle paden van Zijn leven; alle verhalen van goedheid, van wonderen... de hele wijde wereld door. En
nu heet het boek niet langer ‘Evangelie’, maar Handelingen van de apostelen. En het is weer een
reisverhaal. Eeerst was het een reisverhaal naar Jeruzalem toe. Nu is ’t het verhaal weg van
jeruzalem, de wereld in. In technische termen: eerst was het een middelpunt-zoekend verhaal, nu is
het een middelpunt-vliedend verhaal.
 
Het verhaal gaat door – in ons
Dat is het wonderlijke van het verhaal van Jezus: het gaat altijd door. En wie zich ermee inlaat hoeft
nooit vooraan te beginnen. Je stapt altijd in een rijdende trein. Je komt in een lopend verhaal: het
verhaal van Zijn leven. We hebben tweemaal veertig dagen gehoord wie Hij is en hoe Hij te werk
gaat. Wij hebben een korte tijd mogen meekijken en meeluisteren.
 
Wij hebben aan de ene kant het nakijken; want Hij is voorgoed uit het zicht verdwenen. En tegelijk
klinkt Zijn uitnodiging van heel dichtbij. Een warme stem die zegt: ‘Kom, zullen wij eens gaan?’
De nadrukkelijke uitnodiging om op onze beurt Zijn weg te gaan. Een weg die zo concreet is als de
verhalen van Zijn leven. Dat betekent: pure aandacht voor mensen die je op je weg ontmoet; extra
aandacht voor iedereen die tekort komt. Zorg voor de zwakkeren. Aanpakken van de moeilijkste en
de meest onaantrekkelijke problemen; zoals het aanraken van een melaatse. Opheffen van alle
verlamming in het leven van mensen. Tenietdoen van pijnlijke uitzichtloosheid. En dat alles door het
inzetten van je eigen krachten. Je zou er al bij voorbaat moe van worden. Je hebt de neiging naar de
hemel te blijven staren, want dat misschien van die kant hulp komt. De moed zakt je in de schoenen
als je bedenkt dat je dat allemaal zelf moet doen. En gaandeweg (letterlijk: als je eenmaal op weg
bent gegaan) de ontdekking dat Hij zelf met ons meereist. God wil met ons zijn. Christus is ten hemel
opgestegen en tegelijk is Hij midden onder ons als wij Zijn weg gaan. Blinden gaan zien, duivels
worden uitgedreven, stormen gaan liggen.
 
Jezus is weg. Jezus gaat met ons. Hij wordt levend waar wij het verhaal van Zijn leven levend houden.
Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk. En tegelijk is het de opdracht die wij vandaag samen krijgen;
het hart van het christendom. Hemelvaart zet ons op eigen voeten; geboortedag van de
Christenheid. Hij zal met ons zijn, alle dagen, tot aan het uiteinde der aarde.
 
Gebed.
God van hemel en aarde, ook wij moeten weer op pad om Jezus' boodschap waar te maken, om in
zijn geest mee te werken aan een wereld waarin geluk mogelijk is voor ieder mens.
Moge deze ontmoeting met Jezus, de levende, ons sterken, inspireren en bemoedigen om ook samen
met elkaar en voor elkaar de dingen te doen die Hij ons heeft voorgehouden.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen
 
De volgende dienst is zondag 21 mei om 11 uur. Voorganger is ds. Baas, Appelscha.
 
Dit is anders dan in Het Kompas staat vermeld!
 
Collecten
1.Diaconie.
Collectedoel: eigen Diaconie (PKN Doezum)
Wat betekent diaconie? Wat is diaconaat?
Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen
zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In
het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van
het Rijk van God voor deze wereld.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand mei 2023.
 
2.Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.:collecte Kerk mei 2023.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. -- Kolossenzen 3:12-14