Erediensten augustus

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
 
zondag 14-08-2022 09.30 uur Dhr. J.Y van der Wal, Morra
1. Diaconie 2. Kerk
 
zondag 28-08-2022 09.30 uur Dhr. A.W. Hoekstra, Surhuisterveen
1. Diaconie 2. Kerk
 
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst word ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
en kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditatie: ds. Itse de Boer
 
Bijbellezing: Jesaja 65: 17 t/m 25
Lucas 12: 32 t/m 40.
 
Meditatie
Wie goed het nieuws bijhoudt wordt er in veel gevallen niet vrolijker op. En ook niet
geloviger. Het wordt een steeds serieuzere vraag of we als kerk nog wel tegen zo veel
negativiteit op kunnen. Volgens mij kunnen we dat! Onze geloofstraditie gaat eeuwen terug op Jezus, en Jezus
gaat weer eeuwen terug op Mozes en op Abraham: de openbaring van de Ene Naam die met
je meetrekt de geschiedenis door. Die traditie is ijzersterk: ze heeft onder het juk van veel
wereldrijken geleefd. Vaak werd er gedacht dat het nu wel eens het einde kon zijn. Maar het
mag een wonder heten dat joods geloof en christelijk geloof er nog altijd zijn. En geen enkel
wereldrijk kan ons dat nazeggen.
Maar kunnen we dat nog wel volhouden, nu we zien dat er in al die eeuwen eigenlijk
geen enkele vooruitgang is gemaakt. Moet je eens kijken wat er gebeurt aan geweld. Altijd
een greep naar de macht:
de ene keer met religie als motief, de andere keer met rechts-
extremistische achtergrond, ook zg. om chr. geloof te verdedigen. Je wordt niet goed van het
Russische geweld in Oekraïne en het doorgaande geweld in het Midden-Oosten. En heel
dicht bij huis de rommel op de snelwegen, zogenaamd uit naam van het boerenbelang,
terwijl de meeste boeren hier echt niet achter staan. Het populisme in Europa gedijt er bij.
En daarin wordt er een economische spanning gecreëerd waarvan iedereen bang en onzeker
wordt. Al met al een giftige cocktail. Dan is het toch logisch dat we echt bezorgd worden?
In een vergelijkbare situatie ontmoeten we de stem van de derde Jesaja, maar dan
met een uitbundige vrolijkheid. Het gaat goed komen: het lijkt Utopia wel met z'n ideale
samenleving, blakend gezonde mensen die allemaal oud worden. En als we eerlijk zijn lezen
we het ook als een utopisch ideaal: een absoluut onhaalbare dromerij.
Maar je kunt de derde Jesaja verstaan als iemand die heel erg bezig is om een volk in
depressie weer overeind te helpen. Ze hebben nog niet zo lang geleden de catastrofe van de
ballingschap meegemaakt en zitten nog volop in de wederopbouw. En dat gaat niet anders
dan bij ons, ook al verschilt het technische kunnen en de economische hoogconjunctuur.
Maar eigenlijk zijn ook wij nog steeds bezig met het verwerken van de tweede wereldoorlog,
zoals Israël toen bezig was met het verwerken van de ballingschap. Het blijft ook vandaag
een grote zorg of er alsjeblieft maar geen derde wereldoorlog achter vandaan zal komen....
Ons geloof is niet somber. En toch hebben we moeite met het verwerken van wat er
zo al op ons af komt. Er zijn – ruwweg – drie manieren van verwerking van zulke angsten uit
het verleden.
 
– Je kunt proberen uit te zoeken wat er in de catastrofe gebeurd is. voor ons is de
tweede wereldoorlog zo'n ijkpunt; voor de derde Jesaja de ballingschap. En daarbij kun je
proberen te begrijpen hoe het toen zo ver heeft kunnen komen. Je probeert het te plaatsen.
En zo kun je er lering uit trekken voor de toekomst. “Nooit meer nazisme, nooit meer
oorlog”, zeiden verstandige mensen na de oorlog. Maar helaas: sindsdien is er al weer zo
veel gebeurd. Het valt niet mee lering te trekken uit het verleden.

– Je kunt om het verleden te verwerken ook gevoelsmatig dieper afsteken, als je
blijft luisteren naar de verhalen over de crisis van de jaren '30, de totale verblinding van onze
oosterburen in die jaren, de onderdrukking die in 1933 direct al begon en na 1939 overal in
Europa dood en verderf zaaide. Hier komen we met ons allen vandaan; zo is het ons allen
overkomen.
De profeten van na de ballingschap zijn met grote ijver bezig geweest met deze vorm
van verwerking. Ze hadden geen gefilmde media,
maar ze hadden verhalen en
waarschuwingen en bemoedigingen. Ze benoemden de teloorgang van het oude geloof in de
God van Israël en ze riepen tot ommekeer.
– Als derde vorm van verwerking van de catastrofe kun je ook de tegenbeweging van
de hoop maken. Als de puinhopen zijn opgeruimd kan het mooier worden dan ooit tevoren.
Er moet een ideaal overeind worden gezet, waar mensen vol elan aan gaan werken. In
Duitsland heette dat het Wirtschaftswunder. Maar er gebeurde ook meer. Nog steeds kun je
in Duitsland merken dat velen zich nu diep schamen voor de tijd dat ze de weg kwijt waren.
En ook hebben met name kerken zich daar ingezet om na die verschrikking van het nazisme
een nieuwe koers in te slaan.
Maar wij kennen de geschiedenis van heel Europa sindsdien al te goed. En we zijn
onthutst over de parallellen met de tijd van de derde Jesaja: toen en nu hebben veel mensen
er niets van geleerd. We hebben veelal onszelf vrijgepleit, maar veel te vaak zijn we zelf – of
onze voorouders – meelopers geweest. Te vaak hebben we voor de partij gekozen waar we
winst dachten te halen. Er ontstaat schaamte: leren we het dan nooit?
En juist daarom hebben we zo hard de les nodig van de derde Jesaja: de hoop die niet verloren mag gaan
. In dezelfde tijd was er ook een andere profeet – Jeremia – en ook hij
had een les voor de mensen. Een zwaardere les: hij waarschuwde dat er onder de
teruggekeerde mensen een aantal mensen terugviel in oude praktijken. Ze waren hun geloof
in de God van Israël kwijt geraakt, maar zochten wel naar vormen van religie. Er werden
weer offerhoogten aangetroffen voor zaaioffers om een vruchtbare oogst af te smeken. Er
werd contact gezocht met de geest van overledenen. Maar dit had meer te maken met angst
voor de onzekere tijd dan met de hoop op een nieuwe toekomst.
Zoekende gelovigen.... Maar is God te vinden? Veel mensen – misschien wel de
meesten – moeten zeggen dat ze in alle eerlijkheid helemaal niets vinden. Uiteraard kan ik
hun wel aanraden het ergens anders te zoeken, maar het contact is verloren gegaan.
Maar wat is dan de tegenbeweging van de hoop, zoals Jesaja 65 die verwoordt? Dat
God nog veel eerder op zoek is gegaan naar die mens die zelf God maar niet kan vinden. Het
is niet altijd onwil van die mensen, soms zijn ze echt kwijt geraakt wat er in een vroegere
generatie nog was. En dan is het alleen maar hoopvol dat zij zich niet aan hun eigen haren
uit het moeras hoeven te trekken: dat lukt immers niet.
Maar van de overzijde uit is er – zo geloven wij – een God die zijn schepsel niet los
laat. Voordat de mens roept geeft God al antwoord, zegt de derde Jesaja. Laat nu dat de
tegenbeweging van de hoop zijn om de catastrofe van het leven te verwerken. De basis van
de hoop is niet dat mensen sterk genoeg zijn om zelf hun weg naar het goede leven te
hervinden. De basis van de hoop is, dat God al naar zijn mensen – al zijn schepselen – op zoek is.
Wij als christenen vinden in Jezus het duidelijkste hoe God mensen opzoekt. Zonder
vooraf allerlei eisen te stellen accepteert Jezus de vreemdste mensen. Vrouwen waarover
gepraat wordt, een man die zijn tollenaarsvak op bedenkelijke wijze uitvoert,
een  
buitenlander die gebukt gaat onder vooroordelen, ook een rijke jongeman die te vast aan
zijn geld zit. En pas als Jezus ze tegemoet treedt verandert er iets. Een kleine verandering,
maar die het hele leven een draai geeft van 180 graden. Mensen, dit vormt de
tegenbeweging van de hoop.
Het heet nu nog een utopie, wat de derde Jesaja zegt over de toekomst van
Jeruzalem en uiteindelijk de aarde. Onder ons en in de hele samenleving zien wij er echt nog
niets van. Wij zien hooguit hier en daar zoekende mensen die niet meer tevreden zijn met
hun welvarende leven. Ze ervaren al wel een leegte, die ze willen vullen met alternatieven
voor religie. Wat wij hier in de kerk doen, dat is voor het gevoel van veel zoekende mensen
voorbij. Nu kunnen wij wel ons best doen om vooral bijdetijdse kerk te zijn – en dat is ook
goed – maar wij kunnen die mensen zomaar niet bijsturen.
Daarvoor is iets anders nodig: de God die als een zachte kracht inwerkt in de mens
die zoekende is. Ineens kan dat een wereld van verschil maken. En zo kunnen we Jesaja 65
lezen als een tegenbeweging van dat wat ons nu zo kan beangstigen. Het is de
tegenbeweging van de hoop. Zo lees ik ook Lucas 12 “wees niet bang, kleine kudde”.
Het is die hoop die ons ook aanzet te blijven geloven in een wereld die niet verloren hoeft
te gaan. We hebben een sterk geloof nodig om toch tegen alle nieuwsberichten is te
blijven vertrouwen op God die zijn wereld, zijn mensen, zijn dieren in vrede bijeen brengt.
 
Gebed
U, God, Schepper van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, U danken wij dat geen mens
tevergeefs hoeft uit te zien naar bevrijding. U danken wij dat U ons een ruimer perspectief
schenkt dan het hier-en-nu alleen, van een mensensamenleving die nogal eens teleurstelt.
God, wij bidden U dat wij vanuit dit perspectief inspiratie vinden voor ons leven. Wij bidden
U dat wij in uw Naam helpers voor mensen zullen zijn, en in uw Naam hoeders willen zijn
voor de zwaksten aan ons toevertrouwd.
U, God, bidden wij voor wie ziek zijn in ons midden. Wij gedenken wie in een
ziekenhuis zijn, en wie ziek thuis verblijven. Wij bidden voor wie vol bezorgdheid wacht op een uitslag.
Wij bidden voor wie er als familie dicht bij staat en eigen zorgen draagt. Wij
gedenken wie momenteel een periode van rouw meemaakt om wie ze uit handen moesten geven.
U, God, bidden wij voor wie zich minderheid weten en bloot staan aan discriminatie
en de intimiderende sfeer daar om heen. Met name voor wie een andere huidskleur draagt,
voor wie de eigen geaardheid en eigen gevoelens niet durft te uiten. U bidden wij, dat wij
ook zelf over onze grens heen durven te kijken en hartelijk kunnen aanvaarden wie anders is.
U, God, bidden wij voor mensen die nu met vakantie zijn, voor wie nu terugkeren en
weer hun dagelijkse leven oppakken, ook voor wie om diverse redenen niet met vakantie
kunnen. Dat een gemeenschap hen ziet staan. Wilt U ons aller God zijn, die om ieder van ons geeft.
 
- stilte -
Onze Vader
.... Amen.
 
Collecten
1.Diaconie
AUGUSTUS
Deze maand is de collecte bestemd voor DORCAS
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij
armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.
Zo volgen we Jezus Christus.
Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te
ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in
veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we
bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.
Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks
ruim een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen
die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen,
waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp
en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in
structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht,
integriteit en liefde centraal.
 
https://dorcas.nl/
https://dorcas.nl/kerken/collecteren/
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand augustus 2022
 
2.Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.:
collecte Kerk augustus 2022
 
De eerstvolgende dienst is op zondag 14 augustus om 09.30 uur, waarin dhr. J.Y. van der
Wal uit Zwaagwesteinde hoopt voor te gaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. -- Kolossenzen 3:1-4