Erediensten mei

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
  
 
15-05-2022 09.30 uur Mw. H. de Boer-Lodewijks, Marum   1. Diaconie 2. Kerk
 
29-05-2022 09.30 uur Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude       1. Diaconie 2. Kerk
 
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst word ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
en kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 8 mei 2022, PG Doezum.
 
Meditatie: dhr. Anne Willem Hoekstra, Surhuisterveen.
 
Lezen: 1 Korintiers 15 : 12 -28.
 
Collecte:
1.Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie 8 mei 2022
2.Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v.
CvK Protestantse Gemeente Doezum o. v. v.:
collecte Kerk 8 mei 2022.
 
MEDITATIE ‘Hoop doet leven’ is een bekend spreekwoord. Het betekent dat als je kan hopen op betere
tijden, dan krijg je toch weer levenslust of zolang je nog hoop hebt zijn er ook nog
mogelijkheden. Misschien zeg je het wel eens tegen iemand: ‘Hoop houden hé!’ Hoop is iets
wat je op de been houdt. De Bijbelse hoop is nog veel sterker, dan de hoop zoals wij die
uitspreken. Als wij het over hoop hebben weten we het vaak niet zeker. Maar de Bijbelse
hoop is volgens Hebreeën 11 : 1 een zekerheid.
We hebben nog maar kort geleden het belangrijkste feest van de kerk mogen vieren. Pasen,
het feest van hoop. Want Jezus die gestorven was voor de zonden van de wereld, van jou en
mij, stond op uit de dood. Iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen, dat dat
mogelijk is. Maar het is wel degelijk de hoop waar wij naar uit mogen zien. Dat de dood niet
het einde is. De dood niet het laatste woord heeft, maar Jezus. Dat is de hoop die Leven
geeft! Hoop in leven na de dood. Maar ook voor het leven hier op aarde waarbij je een rust
en vrede ontvangt van de Levende Heer, die maakt dat je je zorgen van hier op aarde aan
Hem toevertrouwt.
 
Ieder jaar komt de wereld in de lente weer tot leven. We zien het in de natuur om ons heen.
Het leven is sterker dan dat doodse van de winter. Maar we moeten er wel doorheen. Zo is
dat ook in ons leven. Ik geloof dat, als je dat samen met Hem doet, het een stuk lichter is. In
de bijbel zegt Hij tegen ons in Mat. 11 : 28: ‘Kom bij mij met je last en je zorgen, als je moe
bent en uitgeput, dan geef Ik je rust. Dit is niet iets waar we een hele poos op hoeven te
wachten. Nee nu al kunnen we Hem onszelf en onze last en zorgen toevertrouwen.
We mogen ons voeden met zijn woord, dat ons denken vult, nieuwe hoop geeft. Hoop voor
nu en de tijd die komt. De Hoop die doet leven!
 
GEBED
Vader in de hemel
Dank U wel dat U de God bent die trouw is
Die naar Uw kinderen omziet
en weet wat er in ons omgaat.
U bent het die de hoop in onze harten voedt.
We bidden U om op alle momenten dat zorgen om onszelf of deze wereld ons parten spelen
dat U ons dan door Uw heilige Geest herinnert aan de hoop die U in Jezus Christus aan ons
geeft.
Ja, leer ons door alles heen naar U te kijken en op U te vertrouwen. 
U die leeft en regeert tot in eeuwigheid!
U willen we danken, loven en prijzen.
Amen
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. -- Hebreeen 7:25-26