Vacatures

Hier vind u alle vacatures die momenteel open staan

Doelijst 2017

Doe-lijst PKN Doezum:

       

Graag zouden we van u willen wat u zou willen doen binnen de kerk, alvast bedankt voor de medewerking!

(graag kruisje zetten voor de gewenste taak/taken)

     

Taken:

             

Lector zijn.(ca. 3 a 4 per jaar gemiddeld)

     

Gastvrouw /- heer zijn.

(ontvangst van mensen die onbekend zijn in de gemeente van Doezum,

       

welkom

heten

en

informeren

Helpen met ``Kom in de Kring.``(de nieuwe naam van de  nevendienst)

 

Kerk schoonmaken

           

Commissielid Kerkrentmeester.

       

Commissielid erediensten.

         

Clubleiding leeftijd 12-15 jaar.

         

Preekvoorziener.

   

Ingevuld

     

Kerkeraadslid, of voorzitter van de kerkeraad.

     

Ouderling

           

Diaken

             

Wijkmedewerker.

           

Beameraar

           

Koster.

             

Kerkcoordinator.

           

Klaarzetten stoelen `t Anker

(volgens een plattegrond stoelen, tafels e.d. klaarzetten, de 1e zondag van de

       

maand

is daar

dienst.

 

Taakgroep Kerst. (meedenken over de vieringen van advent en de Kerstdagen samen met enkele mensen van de

       

eredienst

-Comm.

   

Taakgroep Pasen. (meedenken over de vieringen tijdens de 40-dagentijd samen met enkele mensen van de

       

eredienst

-Comm.

   

Taakgroep startzondag. (meedenken over de invulling van de startzondag)

Algemene hand- en spandiensten.

       

Ik wil wel eens muziek maken in de kerk, alleen, of samen met iemand anders en bespeel het instrument:…………

Bel maar als het nodig is: tel:……………………………….

Naam:

………………………………………………

Gastvrouwen, gastheren en lectoren gevraagd.

Iedereen die wel eens gastvrouw/-heer of lector wil zijn in een eredienst kan zich melden bij Ds. Minnaard persoonlijk, via de mail of de telefoon zie bij Algemeen.

Verslag opknapbeurt kerkenterrein Doezum in 2013

Gelukkig heeft Doezum veel vrijwilligers die zich graag inzetten!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOEZUM – Het kerkterrein rondom de St. Vituskerk in Doezum wordt hersteld en opgeknapt. In de september van 2013 werd hiermee begonnen, inmiddels is de klus voor zo’n 75% procent geklaard. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. 

De voorbereidingen voor het herstel zijn in de winter 2013-2014 gedaan.  Mede door de zachte winter en het vroege voorjaar kon in 2014 al snel met het werkelijk herstel worden begonnen.

De benodigde financiering voor het herstel is verkregen van Landschapsbeheer Groningen, het Gebiedsfonds Westerkwartier, de gemeente Grootegast, de provincie Groningen, de Rabobank, het Prins Bernard Cultuurfonds en de PKN-gemeente Doezum.

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers bij het herstel betrokken om zo mogelijk te maken het project binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Zij hebben inmiddels 870 uur gewerkt aan de herstelwerkzaamheden.

Door de mooie en lange zomer kan op dit moment dan ook al worden vastgesteld dat zo’n 75% van het project is gerealiseerd. De meeste grafstenen en -zerken hebben weer een leesbare tekst, de hekwerken om de graven zijn ontroest en geverfd, monumenten zijn rechtgezet en opnieuw gefundeerd en scheuren zijn gelijmd.

Nu, tijdens de wintermaanden ligt het werk stil, maar zodra het weer het toestaat wordt verder gewerkt op het kerkterrein. Het straatwerk en de afzetting van het terrein krijgen nog aandacht, waarbij ook gelet wordt op de toegankelijkheid.

Tot slot zal ruimte tussen de graven nog worden opgevuld met grond. Al deze (extra) werkzaamheden worden mogelijk dankzij de grote inzet van de vele vrijwilligers. Aan het eind van de zomer van 2015 moet het totale werk worden opgeleverd en staat het kerkhof van Doezum er weer netjes bij.

- Zie ook: http://www.defeanster.nl/nieuws/36854/opknapbeurt-voor-kerkenterrein-rond-de-st-vituskerk/#sthash.dIkiguCc.dpuf

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. -- Galaten 2:15-16