Geroepen om te dienen

Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega ́s in Odessa,
Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders leven -
vooral nu het weer koud wordt.
 
Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door met onze
opdracht: hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en
inkopen doen. We proberen foto's, verhalen en rapporten te sturen als er internet is.
 
Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een generator.
Er zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met
een laptop of telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het
was stil in de supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die
onophoudelijk huilde. Het bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan
probeerden mensen de moeder te helpen.
 
Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien voor
iedereen, iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het
oorlogsfront. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren
er op verschillende manieren op. Sommige mensen worden overmand door angst of
depressie. Zij weten zich geen raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht
tot Hem nemen. Wij mogen zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn
geroepen om mensen in alle situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren
kennen.
 
We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om financieel te
helpen, anderen gebruiken deze fondsen om mensen in nood te dienen. We werken
allemaal in Gods Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze roeping om te
dienen heeft aanvaard!’
Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, we zijn
geroepen om te dienen. Met de mogelijkheden die God aan ieder van ons geeft.
Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van Mission
Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door, daar schreven we
eerder over. We kopen met name brandhout en voedsel.
In contact met een Nederlands fonds hebben we een partij van 5000 Oekraïnse Bijbels gekregen, 2500
gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het transport voor deze
Bijbels nu aan het regelen. We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de
financiële hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te
kunnen dienen! We blijven bidden voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze oorlog.
 
In Christus verbonden, Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission Possible
Nederland.
 
PS: Meedoen met onze actie kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 RABO 0158
0454 24 o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie.
Voor meer verhalen: www.missionpossible.nl

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. -- Kolossenzen 2:6-7