De Schakel

 

 
‘En hij gaf Hem de naam Jezus’
 
Als er in een gezin een baby geboren zal worden, wordt er al lang van tevoren door de
ouders druk gepraat over de naam. Toen Jezus geboren werd, was het voor Jozef en
Maria niet moeilijk een naam te vinden. God had immers Zelf al een engel naar Jozef
gestuurd om hem te vertellen hoe zijn Zoon zou moeten heten? Misschien verbaast het
je wel dat God die naam zo belangrijk vond. Maar dan moet je wel bedenken dat men
toen – meer dan nu – waarde hechtte aan de betekenis van een naam. De naam die je
gaf, zei iets over de persoon die hem zou gaan dragen. God wilde dat we zouden weten
Wie Jezus was: zijn naam betekent Redder. De naam ‘Jozua’ had dezelfde betekenis.
Kun je je Jozua nog herinneren, uit het Oude Testament? Hij had de Israëlieten bevrijd
uit de macht van hun vijanden toen ze het Beloofde Land introkken. De geboorte van
Jezus betekende ook bevrijding. Niet voor één volk, maar voor de hele wereld. Niet van
‘een’ vijand, maar van de grootste vijand: de zonde, die scheiding had gebracht tussen
God en mens. Vergeet vandaag vooral niet God voor die Redder te danken.
Want... ‘... God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16).
 
Uit: Elke dag met God
 
Maaike en Eddy de Jong geven de Schakel door aan Tamme en Ali Zwama.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. -- Johannes 16:33