Adres Vituskerk en contactgegevens

Adres kerkgebouw St. Vitus: Provincialeweg 65 te Doezum, tel.: 06-31170715 of: 06-52132795.

Postadres Krijthestraat 35, 9863PN.(scriba)

 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. -- Openbaring 1:4-6