Nieuws uit de classis Groningen-Drenthe

Matteüs 28:7 ‘Hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten; Hij gaat
jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien’
Met Pasen gaat het om dat andere kijken. De bijbelschrijvers gebruiken niet voor
niets zo vaak het woordje ‘zien’ in hun verhalen.
 
Meditatie: Kijken met andere ogen
Matteüs 28:7 ‘Hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten; Hij gaat
jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien’
Met Pasen gaat het om dat andere kijken. De bijbelschrijvers gebruiken niet voor
niets zo vaak het woordje ‘zien’ in hun verhalen. ‘En zie, dit is de plaats waar hij
gelegen heeft. Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: ‘Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: en zie, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar
zul je hem zien.’ We mogen vanaf Pasen met andere ogen leren kijken naar onze
werkelijkheid.
Het blijven natuurlijk vreemde dingen die gebeurd zijn: een verschijning van een
engel, de aardbeving als begeleiding van die
verschijning, de mededeling dat Jezus is opgewekt,
terwijl het hoe van die opwekking ons niet wordt
verteld. Het tenietdoen van de dood blijft een
geheimenis, maar ondanks al onze verwondering,
verbazing en vragen kunnen we, door er met
nieuwe ogen naar te zien, dit doortrekken naar ons
eigen bestaan, naar de veranderingen binnen de
kerk, naar de toekomst.
Alles wat gebeurd is, wat nu gebeurt en nog
gebeuren zal staat in het teken van het
paasverhaal. Dat moet ons hoop geven en het
inzicht dat alles uiteindelijk ten goede komt. Dat
God weet wat wij zoeken en het ons op Zijn eigen,
wonderbaarlijke wijze zal geven.
Zien mogen we, vanaf paasnacht met nieuwe ogen.
Ogen die anders kunnen zien, met een tweede blik.
Ogen vol van hoop en vertrouwen.
God weet van ons zoeken en worstelen en vragen, maar laat een nieuw begin
zien.
Dat geeft hoop, dat geeft troost.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!!
 
Gezegende Paasdagen.
Ds. Ellen Peersmann

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. -- Kolossenzen 2:6-7