Nieuws uit de classis

Onbekend maakt onbemind; of... maakt onbekend nieuwsgierig?
 
Om te beginnen:
Waar denkt u aan bij “RING-Westerkwartier”?
Velen zullen geen idee hebben wat bedoeld wordt met RING-Westerkwartier.
Omdat onbekend onbemind kan maken volgt hier een korte toelichting in de hoop dat
onbemind gaat veranderen in nieuwsgierig.
Even voor de duidelijkheid: de opbouw
 De Protestantse Kerk Nederland bestaat uit 11 Classes: dat zijn alle
gemeenten uit een bepaald gebied samen; daar is de Classis Groningen-Drenthe
één van.
 In de Classis Groningen-Drenthe functioneren 9 RINGEN, d.w.z. plaatselijke
gemeenten in een bepaalde regio.
 RING-Westerkwartier is daar één van.
 De Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen past, samen met 19
andere plaatselijke kerken in de RING-Westerkwartier.
 
Wat doen we?
RING-Westerwartier is de opvolger van wat eerder de Classis heette.
Het doel van de RING bijeenkomsten is om plaatselijke kerken met elkaar in contact te
brengen, om de onderlinge band tussen de diverse gemeenten binnen het
Westerkwartier te onderhouden, elkaar te stimuleren, om van elkaar te leren, ideeën op
te doen en elkaar te bemoedigen.
Vertegenwoordigers van de verschillende kerkenraden worden daar verwacht en de
bijeenkomst staat open voor elk gemeentelid. Ieder is welkom.
 
Waarom zou ik de RING bijeenkomst bezoeken?
De RING-Westerwartier komt 3 keer per jaar bijeen. Teneinde de afstand voor iedereen
aantrekkelijk te houden is gekozen voor 2 plaatsen van samenkomst, t.w. Zuidhorn en
Grootegast.
De bezoekers van de RING avonden worden in de gelegenheid gesteld om onderwerpen
aan te dragen, die iedereen aanspreken.
De ‘Stuurgroep’ van RING-Westerwartier, die deze avonden voorbereidt, zoekt een
inspirerende inleider, die past bij het gezamenlijk gekozen onderwerp en die ons kan
inspireren en adviseren. Er is ruim gelegenheid voor interactie en stellen van vragen.
Aan het einde van de avond delen de aanwezige vertegenwoordigers van de plaatselijke
kerken hun enthousiasme, hun ideeën en hun zorgen m.b.t. hun eigen gemeente. Dat
werkt erg verbindend.
 
En dan?
Het verslag van de RING bijeenkomst wordt gedeeld met de plaatselijke kerken binnen
de RING en wordt ook verzonden naar de Classis.
Mocht er aanleiding toe zijn, dan komen de ideeën, vragen en zorgen van de
plaatselijke gemeenten via de Classis bij de Protestantse Kerk Nederland.
En is de cirkel rond.
 
Stuurgroep RING Westerkwartier
Ds. Marcus Klomp, Ds. Atze Landman,
Ans Wolthuis en Akkie Jellema
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RING-Westerkwartier
Uitnodiging
 
In de hoop dat deze bijeenkomst door kan gaan, nodigen we u, als kerkenraads- en
gemeenteleden, allen uit voor de bijeenkomst van RING-Westerkwartier.
Deze avond is de inleider Ds. A. de Vries uit Nijverdal.
 
Hij gaat met ons in gesprek met behulp van o.a. een PowerPoint presentatie n.a.v. zijn boek:
‘Tijd voor veranderingen’.
 
 
God heeft zijn kerk op aarde via de Bijbel een aantal duidelijke opdrachten mee 
gegeven, waarvan we een aantal sterk verwaarlozen.
Kunnen we daar samen verbeteringen in aanbrengen? Samenwerken met naburige
kerken lijkt daarbij essentieel.
 
Deze avond was aanvankelijk gepland op 13 januari, maar kon toen helaas niet doorgaan.
De nieuwe datum is: donderdag 17 februari om 19:30u. In de Gastkerk, De Gast 58a Zuidhorn
We hopen daar vele van u te ontmoeten.
 
namens de Stuurgroep,
Akkie Jellema

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. -- Lucas 6:37-38