Het Kompas:

Dit is ons kerkelijk contactorgaan. Het komt uit op de laatste zondag van de maand, deze kan op verzoek ook digitaal toegezonden worden door onderstaande personen:.

Redactieadressen: Feikje van Dijk,       Doezumertocht 21, tel.: 614374.

                               Rennie Oldewarris, Eesterweg 34,        tel.: 613608.

Inleverdata:  2021:

(Voorstel)

Maand Inleveren vóór Maken Beschikbaar

Jan. 2021 18-12-20 27-12

Febr. 22-01-21 31-01

Mrt. 19-02 28-02

April 19-03 28-03

Mei 16-04 25-04

Juni 21-05 30-05

Juli/Aug. 18-06 27-06 Vakantie

Sept. 20-08 20-08

Okt. 17-09 26-09

Nov. 22-10 31-10

Dec. 19-11 28-11

Jan. 2022 17-12 26-01 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. -- 1 Tessalonicenzen 5:8-9