Het Kompas:

Dit is ons kerkelijk contactorgaan. Het komt uit op de laatste zondag van de maand, deze kan op verzoek ook digitaal toegezonden worden door onderstaande personen:.

Redactieadressen: Feikje van Dijk,       Doezumertocht 21, tel.: 614374.

                               Rennie Oldewarris, Eesterweg 34,        tel.: 613608.

Inleverdata:  2022:

Voorstel data Kompas 2022:
 
Maand       Inleveren vóór       Beschikbaar
Jan.2022   17-12                         26-01
Febr.          21-01                         30-01
Maart         18-02                        27-02
April           18-03                        27-03
Mei             15-04                        24-04
Juni             20-05                       29-05
Juli/aug      17-06                       26-06
 
Vakantie
 
Sept             19-08                      28-08
Okt              16-09                       25-09
Nov              21-10                       30-10
Dec               18-11                        27-11
Jan               16-12                        25-12

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. -- Hebreeen 7:25-26