Het Kompas:

Dit is ons kerkelijk contactorgaan. Het komt uit op de laatste zondag van de maand, deze kan op verzoek ook digitaal toegezonden worden door onderstaande personen:.

Redactieadressen: Feikje van Dijk,       Doezumertocht 21, tel.: 614374.

                               Rennie Oldewarris, Eesterweg 34,        tel.: 613608.

Inleverdata:  2022:

Voorstel data Kompas 2022:
 
Maand       Inleveren vóór       Beschikbaar
Jan.2022   17-12                         26-01
Febr.          21-01                         30-01
Maart         18-02                        27-02
April           18-03                        27-03
Mei             15-04                        24-04
Juni             20-05                       29-05
Juli/aug      17-06                       26-06
 
Vakantie
 
Sept             19-08                      28-08
Okt              16-09                       25-09
Nov              21-10                       30-10
Dec               18-11                        27-11
Jan               16-12                        25-12

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. -- Romeinen 7:6