College van kerkrentmeesters

Informatie over\van het college van kerkrentmeesters

Nieuws van college van kerkrentmeesters

- De vorige keer heb ik geschreven over de grondverontreiniging op het perceel
aan de Perastraat. Wiertsema & Partners heeft namens de Protestantse
gemeente te Doezum de saneringsaanvraag ingediend. We hebben bericht van
ontvangst gekregen van de Provincie Groningen.
- De Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-
Drenthe (CCBB) heeft in het licht van de einddatum van de intentieovereenkomst
met de Stichting Dorpshuis Doezum de kerkenraad gevraagd naar de stand van
zaken. Namens de kerkenraad heeft het college geantwoord dat de
overeenkomst vermoedelijk verlengd moet worden gezien de doorlooptijd van de
bodemsanering en de ́corona-hapering’ bij de fondswerving, maar dat we goede
hoop hebben dat het stichtingsbestuur na de zomer haar fiat kan geven aan de
overdracht van de Haven met pastorie.
- De rekening 2019 van de kerkelijke gemeente (dus die van de CvK en niet die
van de Diaconie) en de daarbij behorende verklaring van de kerkenraad is door
onze boekhouder net op tijd ingediend bij de CCBB. Van de kerkordelijke
mogelijkheid om commentaar te leveren op de concept-rekening 2019 bij de
scriba is geen gebruik gemaakt. Voor 1 juli a.s. zullen nog de ANBI-gegevens op
de website aanpast worden.
- De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat op ons verzoek een
overnamerapport opstellen voor het kerkhof rond st. Vitus. Het bestuur van de
SOGK moet uiteindelijk beslissen of zij bereid is het kerkhof over te nemen en
onder welke voorwaarden (waaronder de hoogte van de bruidsschat).
- De overdracht van st. Vitus aan de SOGK zal plaatsvinden op 1 oktober. De
schriftelijke goedkeuring van de CCBB was al binnen. Vanwege de coronacrisis zal
het gezelschap zeer beperkt zijn. De Protestantse gemeente te Doezum wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Willem Faber.

Paascollecte

PAASCOLLECTE 2020 PKN DOEZUM
 
Rond de paasdagen wordt de jaarlijkse paascollecte gehouden.
Door de huidige omstandigheden lijkt het ons beter deze
collecte via de mail bij u aan te bevelen, dus dit jaar geen
enveloppe met een acceptgirokaart.
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage, waarvan de opbrengst
geheel ten goede komt aan onze eigen gemeente, middels een
bankafschrijving te storten op:
 
rekeningnummer NL89 INGB 0000 951152,
 
graag onder vermelding van ‘paascollecte’.
 
 

Solidariteitskas

 

Binnenkort ontvangt een ieder weer een brief op de mat of in de bus betreffende de Solidariteitskas.

We bevelen deze aktie weer van harte bij u aan !

 

Uw college van kerkrentmeesters.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Solidariteitskas 2018

 

Geacht gemeentelid, 

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) 

Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Zo heeft de Commissie Steunverlening die verantwoordelijk is voor de

Solidariteitskas de Gereformeerde Kerk Nijeveen een subsidie toegezegd, omdat zij met het oog op de toekomst wil werken aan de vitaliteit van de gemeente. De gemeente kan door het toezeggen van de subsidie professionele menskracht inschakelen. Het wordt dus mogelijk om samen met een begeleider aan de vitaliteit van de gemeente te werken, zonder dat financiën een belemmering zijn om het proces te starten. Het resultaat van het veranderproces in Nijeveen is dat de gemeente een goed perspectief gevonden heeft in de missie en inzet voor het gemeente-zijn, en zich een toekomstbestendige structuur voor de organisatie van het kerkenwerk heeft aangemeten. 

Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zo is bijvoorbeeld tienduizend euro toegezegd voor het realiseren van een Tiny church in Almere. Een klein kerkgebouw dat de huidige pioniersplek (een srv-wagen) moet ontlasten, omdat die zo populair is dat die de aandacht nauwelijks aankan. Door het oprichten van de Tiny church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. Die tienduizend euro van de Solidariteitskas - mede door u opgebracht - maakt dit mogelijk. Dank daarvoor!

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uw college van Kerkrentmeesters.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BELANGSTELLING VOOR EEN KERKBANK ?

Wie belangstelling heeft voor een kerkbank uit de kerkzaal van de Haven wordt in de gelegenheid gesteld er één te kopen.

Een kerkbank gaat € 50,- kosten. Er zal t.z.t. één uithaal/afhaal dag worden georganiseerd.

Indien u belangstelling heeft, stuur een mailtje naar Gerry Donker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of doe een briefje in de brievenbus bij Gerry Donker, Provincialeweg 4.

‘WIE HET EERST KOMT WIE HET EERST MAALT’  en ‘ OP IS OP ‘  

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig. -- Jakobus 5:10-11